Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenia 2024 2024-01-09 08:28:09
Obwieszczenia 2023 r. 2023-01-18 09:32:52
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-20 14:29:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomoskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 2022-11-30 10:58:31
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi 2022-11-22 09:14:55
Obwieszczenia 2021 2021-04-01 09:36:53
Obwieszczenia 2020 2020-02-18 10:54:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 października 2019 roku o przystapieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Będgoszcz. 2019-10-28 14:52:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020. 2019-09-23 10:23:01
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy fermy drobiu w Swochowie. 2019-04-16 15:09:35
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy fermy drobiu w Swochowie. 2019-04-16 15:08:37
Decyzja NR 01/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego. 2019-03-15 14:02:15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.03.2019r. 2019-03-15 13:25:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.01.2019r. 2019-01-31 11:28:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 planowane terminy polowań Koło Łowieckie ORLIK 2018-10-10 12:07:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 2018-10-10 12:06:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-09-17 10:08:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2018 r. 2018-09-17 10:06:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 kwietnia 2018r. 2018-04-06 15:24:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2018 r. 2018-01-25 10:28:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 10:13:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 11 stycznia 2018 r. 2018-01-11 13:01:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-12-29 19:21:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 27 grudnia 2017 r. 2017-12-28 13:07:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 grudnia 2017 r. 2017-12-05 11:23:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025" 2017-11-20 14:35:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-11-20 14:34:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-10-31 09:33:21
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. 2017-08-01 12:39:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r. 2017-07-06 14:21:14
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. 2017-05-30 13:20:49
Obwieszczenie SKO z dnia 02 maja 2017 r. 2017-05-05 12:27:32
Obwieszczenie SKO z dnia 14 marca 2017 r. 2017-03-15 12:27:06
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r. dot. projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2017-03-14 09:49:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2017-02-16 14:39:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o możliwości dofinansowania transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 2017-01-17 12:19:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim 2017-01-13 15:19:12
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2016 r. 2016-11-24 10:14:51
Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. 2016-11-18 14:45:17
Obwieszczenie z dnia 12.10.2016 r. 2016-10-12 15:26:20
Obwieszczenie z dnia 28 września 2016 r. 2016-09-28 14:45:36
Obwieszczenie dot. bezzwrotnego dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest 2016-02-15 11:51:27
Obwieszczenie z dnia 03.04.2015 r. 2015-04-03 09:00:14
Obwieszczenie z dnia 11.03.2015 r. 2015-03-12 12:40:29
Obwieszczenie z dnia 06 marca 2015 r. 2015-03-06 12:06:55
Obwieszczenie z dnia 16.02.2015r. 2015-02-18 15:37:30
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015 2015-01-15 10:55:51
Obwieszczenie z dnia 07.01.2015r. 2015-01-09 12:21:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. budowy systemu kanalizacji 2014-07-22 10:44:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2014 r. 2014-05-26 14:14:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 18 kwietnia 2014 r. dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-18 10:57:26
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji pn. \"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice\" 2014-04-11 13:33:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo w gminie Bielice 2014-03-18 11:27:31
Obwieszczenie dot. pozyskania środków na likwidację wyrobów zawierających azbest 2014-01-31 09:28:31
Obwieszczenie z dnia 28.05.2013 r. 2013-05-28 11:45:10
Obwieszczenie z dnia 09.04.2013 r. 2013-04-29 08:15:56
Obwieszczenie z dnia 18.03.2013 r. 2013-03-19 11:48:12
Obwieszczenie dotyczące azbestu 2013-03-06 10:21:57
Obwieszczenie z dnia 04 marca 2013 r. 2013-03-06 10:20:31
Obwieszczenie z dnia 05 marca 2013 r. 2013-03-05 13:49:30
Obwieszczenie z dnia 21 luty 2013 r. 2013-02-22 10:33:20
Obwieszczenie z dnia 18 luty 2013 r. 2013-02-18 14:30:37
Obwieszczenie z dnia 15 luty 2013 r. 2013-02-15 08:28:36
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013 r. 2013-02-01 08:49:12
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2013 2013-01-22 09:05:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2012-10-03 08:52:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2012-09-12 08:30:15
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania 2012-08-14 13:45:03
Obwieszczenie IZP.6733.25.11.2012 dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej świetlicy wiejskiej w Chabówku 2012-08-14 08:11:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2012-07-10 08:21:29
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 12 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu rozporządzenia 2012-03-15 12:53:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2012-03-07 08:15:12
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionu wodnego Ücker 2011-12-06 09:07:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2011-10-13 08:38:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 14.09.2011 r. 2011-09-15 12:30:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 20 sierpnia 2011 r. 2011-09-07 15:16:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 4 maja 2011 r. 2011-09-07 15:16:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 03.08.2011 r. 2011-08-04 07:47:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r. 2011-07-18 22:33:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 13.06.2011 2011-06-13 14:21:00
Obwieszczenie z dnia 02.12.2010r. 2010-12-06 12:22:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08 października 2010r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Gminy Bielice na lata 2010-2020 2010-10-08 15:12:03
Obwieszczenie z dnia 07.10.2010r. 2010-10-07 14:45:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2010-09-23 08:55:04
Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2010r. 2010-07-19 07:57:20
Obwieszczenie dot. Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice 2010-06-16 10:23:45
Obwiesczenie w sprawie zmian osobowych w składzie zarządu Koła Łowieckiego "Łoś" 2010-05-11 12:31:21
Obwieszczenie w sprawie zmian osobowych w składzie zarządu Koła Łowieckiego "Żubr" 2010-05-11 12:30:06
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.04.2010 r. 2010-04-08 12:31:18
Obwieszczenie z dnia 02.04.2010r. 2010-04-02 11:05:03
Prognoza pogody na 04.02.2009r. 2010-02-04 11:46:54
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 2010-01-08 12:51:02
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Działanie 312 Tworzenie i Rozwój mikroprzedsębiorstw 2010-01-08 12:48:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-01-08 12:33:19
Obwieszczenie dotyczące budowy "Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo" 2009-12-02 14:28:58
Obwieszczenie 2009-11-09 11:21:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2009-10-14 10:19:47
W sprawie prowadzonej procedury zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2009-07-24 08:55:30
Informacja o seminarium 2008-11-03 14:34:35
Zawiadomienie o zmianie terminu XX sesji Gmina Bielica 2008-10-28 08:27:23
Wykaz podmiotów skupowych na terenie Powiatu Pyrzyckiego 2008 r. 2008-07-24 14:02:45
Zarzadzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy 2007-12-11 10:28:33
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2007-10-05 13:33:46
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2007-10-01 13:37:21
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH 2007-10-01 10:59:38
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2007-09-24 14:03:46
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2007-07-19 10:18:59
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH 2007-06-13 12:55:13
Informacja 2007-06-05 08:32:27
Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za 2006 rok 2007-05-29 08:55:39
Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I kwartał w 2007 roku 2007-05-28 13:10:33
Zarzadzenie nr 45 w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych 2007-05-25 11:25:10
Dzien dziecka 2007-05-24 16:37:00
Zaproszenia na : IV Krojową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. 2007-05-18 14:50:55
Ogłoszenie o przetargach na nieruchomości 2007-05-10 15:55:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2007-05-10 15:54:41
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2007-04-19 12:51:22
Ogłoszenie do zarzadzenia 29/2007 2007-04-06 12:39:34
Ogłoszenie do zarzadzenia 27/2007 2007-04-06 12:39:09
Ogłoszenie 2007-04-05 16:08:13
INFORMACJA 2007-04-03 16:11:00
Ogłoszenie 2007-03-27 11:37:14
Informacji o unieważnieniu przetargu 2007-03-02 13:17:47
Wynik konkursu na stanowisko mł. referenta ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy 2007-02-28 13:39:09
PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH na wolne stanowisko mł. referenta ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy 2007-02-26 10:05:12
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko mł.referenta 2007-02-08 14:46:11
Harmonogram prac wyborczych do organów sołectw na terenie Gminy Bielice na kadencję lat 2006 - 2010 2007-01-31 09:59:54
Zawiadomienie o wyborach do Rad Sołeckich 2007-01-09 10:09:56
Harmonogram zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych 2007-01-09 10:08:59
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 15 listopada 2006r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Bielice w dniu 26 listopada 2006 roku 2006-11-16 15:36:50
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Gminy Bielice 2006-11-03 12:33:04
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bielice 2006-11-03 12:32:25
Obwieszczenie o obwodach wyborczych 2006-10-27 15:29:13
Komunikat o powołaniu komisji wyborczych 2006-10-26 15:49:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 25 październik 2006r. o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Bielice zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. 2006-10-25 16:03:05
Komunikat o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. 2006-10-20 15:46:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 20 września 2006 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Bielicach 2006-10-10 12:58:08
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 4 października 2006r. 2006-10-05 13:12:37
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 2006-08-09 13:22:56
Informacja dla producentów rolnych 2006-05-18 09:58:56
Obwieszczenie o wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca 2006-04-14 11:42:41
Obwieszczenie o rozstrzygnięciu II etapu naboru na stanowisko urzędnicze 2006-04-03 13:29:14
Obwieszczenie o rozstrzygnięciu perwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze 2006-03-30 14:28:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze 2006-03-13 12:24:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie" 2006-03-08 12:38:03
Obwieszczenie o udostępnieniu do wglądu protokołów pokontrolnych 2006-01-31 09:51:58
Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2005-11-28 12:33:05
Informacja o rozpatrzeniu ofert w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2005-11-18 12:15:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze 2005-11-03 14:47:42
Obwieszczenie o zagrożeniu wystąpienia ptasiej grypy 2005-10-25 15:14:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na obrębie Bielice 2005-09-30 15:02:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Będgoszcz 2005-09-30 15:02:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Parsów 2004-01-02 12:09:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 19:56

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
27 cze 2003, godz. 19:56