Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Bielice, 07 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21, 29, 30 i 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia do 24 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bielice w godzinach od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 23 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bielice o godz. 10 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do wójta Bielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2010 r.

Wójt Gminy Bielice


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
23 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 12:33

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 12:33