Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bielice 2022-03-15 14:19:12
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w BIELICACH zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi Bielice, Linie, Nowe Linie 2022-03-08 09:40:14
PLAN DODATKOWYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ?ORLIK? w SZCZECINIE 2022-02-01 13:18:03
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2022-01-17 13:39:13
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 20 października 2021 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-10-22 10:58:37
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 2021-10-18 14:53:30
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2021-08-04 09:55:14
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lipca 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/4 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-07-22 14:56:10
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/2 o pow. 1,13 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:03:55
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,58 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:02:50
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/3 o pow. 0,97 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:01:26
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 o pow. 0,76 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:00:38
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151 o pow. 0,70 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:59:33
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:58:28
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149 o pow. 0,60 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:57:07
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lutego 2021r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279 o pow. 0,0020 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice. 2021-02-12 12:20:09
Komunikat Centralnego Biura Spisowego 2021-02-09 09:54:11
Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 2020-12-17 08:18:34
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2020 r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. 2020-11-17 14:47:48
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Linie 2020-10-15 10:59:31
Loteria Spisowa 2020-10-09 09:38:34
Informacja z przebiegu konsultacji dotycząca projektu rocznego programu współpracy Gminy Bielice organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 2020-10-06 11:46:20
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2020-10-02 08:10:47
Zawiadominie o wyborze oferty. 2020-09-10 12:21:17
Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2020 r. 2020-09-08 14:09:13
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. 2020-08-04 11:31:37
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:59:23
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:58:32
Informacja Zarządku Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Gryfinie na temat przeprowadzenia polowania zbiorowego na ptactwo. 2020-07-28 09:40:47
Informacja na temat podwyższenia mętności w wodzie produkowanej przez wodociąg w Bielicach. 2020-07-14 13:58:42
INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 14:00:45
INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 13:59:45
Informacja o składach komisji wyborczych w danym obwodzie 2020-06-22 08:00:34
Informacja 2020-06-15 14:02:21
Informacja w sprawie umożlwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Bielicach i w Babinie. 2020-06-10 11:50:21
Informacja Wójta Gminy Bielice w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-09 12:55:12
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia rokowań na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz 2020-05-21 14:39:11
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie 2020-04-22 09:15:08
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie 2020-04-22 09:14:29
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-04-22 09:13:54
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 2020-04-14 15:47:18
Informacja Wójta Gminy Bielice u unieważnieniu otwartego konkursu ofert. 2020-04-07 09:09:04
KOMUNIKAT 2020-03-30 12:56:31
Zebranie wiejskie w miejscowości Babinek. 2020-02-25 10:58:08
Stowarzyszenie Piłkarskie Unia Swochowo 2020-02-12 08:54:57
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2020-02-11 12:49:07
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2020-02-11 12:48:07
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach 2020-02-11 12:47:31
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:46:51
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:44:53
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:43:55
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach 2020-02-11 12:40:50
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:37:43
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach 2020-02-11 12:36:15
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:29:52
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach 2020-02-11 12:28:01
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2020-02-11 12:27:10
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:26:04
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2020-02-11 12:25:25
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:24:18
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:23:32
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:22:29
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2020-02-11 12:21:30
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:20:22
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-02-11 12:19:25
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach 2020-02-11 12:16:27
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:14:10
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-02-11 12:10:21
Informacja o rejestrze instytucji kultury. 2020-01-03 07:32:17
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-12-12 09:03:06
Związek Gmin Dolnej Odry zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca. 2019-12-06 08:01:54
Informacja z przebiegu konsultacji statutów sołectw. 2019-11-28 08:09:58
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 12 listopada 2019 r. o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działak nr 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice, gmina Bielice. 2019-11-12 15:02:49
Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 15:34:14
Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 11:52:19
INFORMACJA O PRZBIEGU KONSULTACJI DOTYCZĄCA PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY bIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK. 2019-10-09 10:35:31
Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego na wniosek pełnomocnika Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160 o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na wykoanie przejścia kablem światłowodowym pod Kanałem Swochowskim - działką o numerze ewidencyjnym 248 w obrębie Swochowo w gminie Bielice. 2019-10-09 08:07:03
Informacja Komisrza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r. 2019-09-16 08:35:54
"Siłą własnych rąk" - realizacja 2019-09-09 08:45:40
"Zróbmy to razem" - relizacja 2019-09-09 08:41:21
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 269/1 w obrębie Parsów 2019-09-06 10:36:52
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 325/4 w obrębie Bielice 2019-09-06 10:35:39
"Siłą własnych rąk" 2019-08-26 10:39:16
"Zróbmy to razem" 2019-08-26 10:38:12
"Pociąg do kultury" 2019-08-26 08:50:29
Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-07-17 13:44:37
W roku 2018 do Urzędu Gminy Bielice nie wpłynęła żadna petycja. 2019-06-28 09:17:18
Informacja 2019-06-13 10:39:42
Wyniki głosowania z V sesji. 2019-06-04 09:36:51
Wyniki głosowania z IV sesji. 2019-06-04 09:29:20
Wyniki głosowania z III sesji. 2019-06-04 09:28:42
Wyniki głosowania z II sesji. 2019-06-04 09:27:52
Wyniki głosowania z I sesji. 2019-06-04 09:25:45
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2016 ? 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie 2019-05-31 12:55:35
Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborych do Parlamentu Europejskiego 2019-05-13 14:30:08
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019r. 2019-04-29 10:58:47
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obowdowych komisji wyborczych. 2019-04-23 08:34:44
Informcja na temat jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej. 2019-04-19 11:14:35
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. 2019-04-19 11:10:53
Komunikat o obowiązku oznakowania pojemników w których gromadzi się odpady. 2019-02-21 13:34:40
Plan zamówień publicznych 2019r. 2019-01-25 08:14:19
Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-15 08:34:15
Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia komisji obwodowych 2018-10-08 08:36:57
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-13 11:07:43
Informacja Wójta Gminy o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Swochowie 2018-04-09 10:12:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-04-03 12:43:31
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-03-21 14:06:07
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-03-21 13:59:29
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-03-21 13:57:55
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-03-21 13:56:09
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. Elektrowni Wiatrowej Bielice 2018-03-12 13:52:09
Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku 2018-03-07 11:48:16
Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku 2018-03-07 11:45:50
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:31:47
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli 2018-02-22 11:10:28
Uchwały podatkowe 2018 2018-01-16 10:38:37
Plan zamówień publicznych 2018 r. 2018-01-15 08:40:04
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. 2017-12-11 10:56:15
Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków 2017-12-11 10:04:04
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy 2017-12-04 10:57:52
Archiwum zakładowe 2017-12-04 09:42:03
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w Swochowie 2017-11-17 15:09:24
Relacja z I otwartego spotkania 2017-10-10 09:46:20
Informacja z przebiegu konsultacji 2017-10-09 08:28:11
Zaproszenia na I otwarte spotkania w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-09-25 13:22:11
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 30/1 2017-09-06 11:30:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 2017-09-06 11:27:46
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 325/4 obręb Bielice 2017-07-17 12:17:17
Informacja dot. przeznaczenia lokalu mieszkalnego do nabycia 2017-05-29 12:11:40
Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 2017-05-15 11:52:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-05-11 09:16:34
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2/23 i 2/24 obręb Linie 2017-04-28 12:22:14
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów 2017-04-28 12:20:13
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 162/1 obręb Swochowo 2017-04-28 12:19:00
Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-04-28 12:15:39
Program Społecznik 2017-04-20 11:07:11
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości działka 2/15 obręb Linie 2017-04-10 11:10:04
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych działka nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb geodezyjny Linie 2017-04-10 11:08:59
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 2017-01-23 11:46:00
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy dz. nr 325/4 położona w obrębie geodezyjnym Bielice 2016-12-16 12:43:02
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2016-12-16 12:41:31
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 162/1 obręb Swochowo 2016-04-25 12:30:26
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 2003-08-04 16:33:09