Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice. 2018-03-21 14:09:38
W.120.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2018-02-28 10:15:58
W.120.54.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2017-12-18 21:35:31
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w Swochowie 2017-11-17 15:09:24
Ogłoszenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-11-14 09:27:35
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-10-12 14:40:49
W.120.46.2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2017-10-11 12:58:53
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 30/1 2017-09-06 11:30:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 2017-09-06 11:27:46
Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 2017-05-15 11:52:57
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2/23 i 2/24 obręb Linie 2017-04-28 12:22:14
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów 2017-04-28 12:20:13
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 162/1 obręb Swochowo 2017-04-28 12:19:00
Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-04-28 12:15:39
Program Społecznik 2017-04-20 11:07:11
Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-04-10 14:00:08
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości działka 2/15 obręb Linie 2017-04-10 11:10:04
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych działka nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb geodezyjny Linie 2017-04-10 11:08:59
W.0050.3.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-04 13:49:31
W.120.8.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2017-03-22 13:30:02
W.120.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice 2017-03-22 13:28:34
W.120.6.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2017-03-22 13:27:32
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-03-22 13:10:42
W.120.4.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2017-03-01 12:48:58
W.120.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2017-03-01 12:47:52
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy dz. nr 325/4 położona w obrębie geodezyjnym Bielice 2016-12-16 12:43:02
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2016-12-16 12:41:31
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości 162/1 2016-11-29 13:01:46
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości 2/23 i 2/24 2016-11-29 13:00:56
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości nr 200/2 i 200/3 2016-11-29 12:59:52
Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-11-18 09:48:19
W.120.56.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2016-11-09 12:14:10
W.120.55.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2016-11-09 11:41:38
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Linie 2016-11-07 11:42:28
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działek położonych w obrębie Linie 2016-11-07 11:41:17
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-10-27 10:48:02
W.120.50.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2016-10-19 10:58:14
W.120.49.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2016-10-19 10:49:45
W.120.48.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2016-10-19 10:45:19
W.120.47.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany w załącznikach do Zarządzeń nr 36/2016 i 37/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2016 roku 2016-10-19 10:43:20