Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji cofającej pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2022-03-15 14:01:21
Obwieszczenie z dnia 24.01.2022 r. 2022-01-24 13:41:03
Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04 stycznia 2022 r. 2022-01-04 14:43:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2021 r. 2021-11-22 14:32:58
Obwieszczenie z dnia 09 listopada 2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "farma Fotowoltaiczna Bielice" 2021-11-09 13:26:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 05 października 2021 r. dot. farmy fotowoltaicznej w Bielicach 2021-10-05 10:22:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 13 września 2021 r. dot. "Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej w m-ści Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m-ści Bielice" 2021-09-13 12:48:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2021 r. dot. "Farmy fotowoltaicznej Bielice" 2021-09-10 11:13:13
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2021 r. dot. " Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym w w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 86,0824 ha" 2021-09-10 11:09:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o pow. 49,4321 ha 2021-09-07 12:28:20
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 10.08.2021r. 2021-08-10 14:35:36
Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2021 r. w wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Bielice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar obrębu Bielice, Nowe Chrapowo, Parsów, Stare Chrapowo i Linie. 2021-08-02 08:18:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2021 r. 2021-07-26 08:28:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-06-30 12:31:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 maja 2021 r. dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów B . 2021-05-10 14:55:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 maja 2021 r. dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów A . 2021-05-10 14:54:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2021-04-29 13:31:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 09 kwietnia 2021 r. dotyczącej budowy Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice Parsów B. 2021-04-09 13:39:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów Gmina Bielice - Parsów A " 2021-03-08 12:11:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn. " Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 r. " 2021-02-22 10:02:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 stycznia 2021 r. 2021-01-07 07:33:18
Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Jażwiec" 2020-10-15 11:21:37
Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Grzywacz" 2020-10-15 11:20:39
Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Żubr" 2020-10-15 11:16:10
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2020-10-12 08:12:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2020 roku. 2020-08-11 11:29:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2020 roku. 2020-07-06 08:18:18
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 08:32:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 września 2020 r. 2020-06-26 13:12:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-06-26 13:11:57
Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:38
Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:09
Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:40:17
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:39:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08 czerwca 2020r. 2020-06-08 12:45:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2020r. 2020-04-06 09:19:11
Obwieszczenie w sprawie przesłuchania świadka 2020-03-06 09:10:12
Obwieszczenie w sprawie przesłuchania świadka 2020-03-06 09:09:31
Obwieszczenie dotyczące dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest. 2020-02-18 10:55:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 października 2019 roku o przystapieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Będgoszcz. 2019-10-28 14:52:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice - podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożone przez Koło Łowieckie " GRZYWACZ" w Stargardzie, o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych. 2019-10-16 09:13:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice - zawiadamiam, że Koło Łowieckie "ŁOŚ" w Pyrzycach obwód łowiecki 223, w dniach: 26.10.2019r. i 21.12.2019r, organizuje polowanie odpowiednio "Hubertowskie" i "Wigilijne". 2019-10-16 09:10:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych. 2019-10-16 09:06:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020. 2019-09-23 10:23:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2019 r. 2019-09-10 09:26:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice. 2019-09-09 15:04:17
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 15:22:46
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE w okręgu wyborczym nr 13 2019-05-16 15:07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 2 kwietnia 2019 roku. 2019-04-24 10:00:34
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okregach wyborczych i siedzibach okregowych komisji wyborczych. 2019-04-19 11:06:12
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy fermy drobiu w Swochowie. 2019-04-16 15:09:35
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy fermy drobiu w Swochowie. 2019-04-16 15:08:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.03.2019r. 2019-03-15 13:25:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.01.2019r. 2019-01-31 11:28:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31.01.2019r. 2019-01-31 09:43:02
Obwieszczenie Wojta Gminy Bielice z dnia 10.01.2019r. 2019-01-10 13:46:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 27.12.2018r. 2018-12-27 11:32:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2018 r. 2018-09-17 10:06:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 kwietnia 2018r. 2018-04-06 15:24:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 10:13:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 11 stycznia 2018 r. 2018-01-11 13:01:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-12-29 19:21:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 27 grudnia 2017 r. 2017-12-28 13:07:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 grudnia 2017 r. 2017-12-05 11:23:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-11-20 14:36:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025" 2017-11-20 14:35:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" 2017-11-20 14:34:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-10-31 09:33:21
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. 2017-08-01 12:39:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r. 2017-07-06 14:21:14
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. 2017-05-30 13:20:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2017-02-16 14:39:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2017-02-16 14:39:07
Obwieszczenie 2017-01-19 13:32:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o możliwości dofinansowania transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 2017-01-17 12:19:03
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2016 r. 2016-11-24 10:15:39
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2016 r. 2016-11-24 10:14:51
Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. 2016-11-18 14:45:17