Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 10 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami).

 

podaje się do publicznej

wiadomości

 

że na wniosek Pana Zbigniewa Kołodziej, Przetwórnia Warzyw IRENA, Chabowo 32,74-202 Bielice, data wpływu 15.05.2017, uzupełniony w dniu 29.05.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „ Inwestycja w infrastrukturę PW IRENA poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania, na terenie dz. 286/1, dz. 286/4, dz. 288 obręb Chabowo, gmina Bielice, powiat pyrzycki ”.

         Informacja o w/w przedsięwzięciu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić w terminie 21 dni:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 11 w godz. 7³º - 15³º,  w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielice, dnia 30.05.2017 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ryszard Mocarski

Data wytworzenia:
30 maj 2017

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
30 maj 2017, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
30 maj 2017, godz. 13:21