Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 r.
Minął termin składania ofert
2024-03-19 10:44:51
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice,
Minął termin składania ofert
2024-02-20 12:45:00
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Bielicach OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Minął termin składania ofert
2023-10-02 10:30:01
Zakup i dostawa materiałów budowlanych do Urzędu Gminy Bielice oraz budowa i przebudowa instalacji elektrycznych w celu zamontowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Urzędu Gminy w Bielicach
Minął termin składania ofert
2023-09-14 12:47:03
Dostawa sprzętu wraz z montażem dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy w Bielicach wraz z wykonaniem usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Bielice” w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty”
Minął termin składania ofert
2023-07-12 13:49:32
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. Bielice”
Minął termin składania ofert
2023-06-06 09:32:17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2023-06-02 11:39:35
Dostawa sprzętu wraz z montażem dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy w Bielicach wraz z wykonaniem usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego pn."Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Bielice" w ramach grantu "Dostępny samorząd - granty"
Minął termin składania ofert
2023-05-22 09:23:23
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”
Minął termin składania ofert
2023-02-15 07:32:41
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo (dz.413) i Będgoszcz (dz.102),gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2023-02-03 12:22:10
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2023-01-25 12:28:50
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie gm. Bielice oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2023-01-18 13:19:21
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2023-01-02 14:25:37
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 r.
Minął termin składania ofert
2022-12-16 10:13:42
Zakup o dostawa oleju opałowego w 2023 r. Gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2022-12-13 10:45:07
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bielice w sezonie 2022/2023
Minął termin składania ofert
2022-12-01 10:16:05
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą dla Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2022-11-30 11:30:00
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2022-11-08 12:23:48
Zakup traktora używanego wraz z osprzętem, gmina Bielice - oszacowanie wartości zamówienia
Minął termin składania ofert
2022-11-07 12:52:16
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach - oszacowanie wartości
Minął termin składania ofert
2022-10-31 09:46:23
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie, Swochowo, Chabówko, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2022-10-28 13:20:26
Dostawa gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. do budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach
Minął termin składania ofert
2022-10-18 13:39:49
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo (dz.413) i Będgoszcz (dz.102)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo (dz.233/4)”
Minął termin składania ofert
2022-10-18 08:35:52
Modernizacja boiska w miejscowości Parsów, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2022-10-10 09:35:14
Budowa placu zabaw w miejscowości Parsów gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2022-10-05 12:33:16
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-10-03 12:55:00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2022-09-12 13:18:33
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej. dz. 239/2 i wewn. instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia , dz. 241/18, w m. Bielice
Minął termin składania ofert
2022-08-19 13:24:52
Modernizacji sieci komputerowej wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy w Bielicach
Minął termin składania ofert
2022-08-18 11:30:00
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2022-08-17 12:26:34
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice” oraz „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”
Minął termin składania ofert
2022-07-06 14:28:35
Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej. dz. 239/2 i wewn. instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia , dz. 241/18, w m. Bielice
Minął termin składania ofert
2022-06-23 13:15:55
Zakup i dostawa materiałów budowlanych oraz zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2022-06-14 12:00:00
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa
Minął termin składania ofert
2022-06-08 11:00:00
Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz. 242/4 oraz Szkoły Podstawowej. dz. 239/2 i wewn. instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia , dz. 241/18, w m. Bielice
Minął termin składania ofert
2022-06-07 12:34:07
"Organizacja trzydniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach" termin składania ofert: 13.06.2022 godz. 10.00
Minął termin składania ofert
2022-06-07 10:07:21
Zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu do Ośrodka Zdrowia w Bielicach
Minął termin składania ofert
2022-05-18 09:35:56
Zakup i dostawa ultrasonografu stacjonarnego oraz elektrokardiografu
Minął termin składania ofert
2022-03-31 12:50:51
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r.
Minął termin składania ofert
2021-12-20 10:08:41
Zakup i dostawa sprzętu do Szkoły Podstawowej w Bielicach w ramach projektu Laboratoria Przyszłości
Minął termin składania ofert
2021-12-09 13:40:13
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Urzędu Gminy w Bielicach, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Ośrodka Zdrowia w Bielicach, świetlicach w miejscowościach:. Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo, Linie, Babin, Chabówko, budynku OSP w Bielicach oraz na obiekcie na boisku sportowym w Swochowie
Minął termin składania ofert
2021-12-08 12:09:14
Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Urzędu Gminy w Bielicach, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Ośrodka Zdrowia w Bielcach, świetlicach w miejscowościach:. Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo, Linie, Babin, Chabówko, budynku OSP w Bielicach oraz na obiekcie na boisku sportowym w Swochowie
Minął termin składania ofert
2021-11-24 08:50:56
Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla przebudowy dróg gminnych w m. Swochowo i Będgoszcz, gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2021-11-24 08:49:12
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2022 r. Gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-11-15 11:43:22
Wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej i wiaty w miejscowości Babinek, dz. 517/18 gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-09-13 09:11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: projektu chodnika, przebudowy sieci wodociągowej, budynku świetlicy w miejscowości Babinek, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-09-10 13:04:20
Wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w, na działce nr 368/2, obręb Parsów, gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2021-09-06 14:34:12
Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2017 rok
Minął termin składania ofert
2021-09-02 14:26:37
Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej, na dz. 368/2, obręb Parsów, gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2021-08-20 11:29:13
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-08-17 09:40:40
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice"
Minął termin składania ofert
2021-08-17 09:30:39
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Swochowo i Będgoszcz, gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2021-08-17 09:28:26
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2021-08-10 11:13:44
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2021-07-28 11:18:32
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku Urzędu Gminy Bielice, mającej na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, dz. nr 242/4, obręb Bielice, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-06-29 13:19:48
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-06-29 13:18:52
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice"
Minął termin składania ofert
2021-06-29 13:17:08
Wykonanie projektu budowlno - wykonawczego świetlicy wiejskiej w m. Babinek gmina Bielice.
Minął termin składania ofert
2021-06-18 08:20:14
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice.
Minął termin składania ofert
2021-06-18 08:16:55
Wykonanie nowej nawierzchni boisk wraz z wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach
Minął termin składania ofert
2021-05-07 12:19:37
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2021-03-17 12:41:51
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz
Minął termin składania ofert
2021-03-10 08:33:48
Zapytanie cenowe dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2021-02-17 12:05:26
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach
Minął termin składania ofert
2021-01-21 10:01:23
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłaczy w m. Linie gm. Bielice"
Minął termin składania ofert
2020-12-21 14:37:21
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu   Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej,  Szkoły Podstawowej w   Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-11 10:10:36
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2020-12-07 10:28:21
Dostawa sprzętu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA
Minął termin składania ofert
2020-11-20 11:57:43
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-11-09 14:23:35
"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
Minął termin składania ofert
2020-11-09 10:07:55
"Dostawa sprzętu w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja"
Minął termin składania ofert
2020-11-09 10:05:52
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2020-10-13 10:46:56
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę.
Minął termin składania ofert
2020-10-13 10:39:49
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania kotłowni wodnej w technologii zmiękczania jonowymiennnego.
Minął termin składania ofert
2020-10-07 14:22:47
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2020-10-02 12:21:58
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2020-09-30 10:13:39
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę
Minął termin składania ofert
2020-09-28 13:34:50
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Minął termin składania ofert
2020-09-17 09:23:18
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m.Bielice gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2020-09-15 13:13:35
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2020-09-10 13:01:29
Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2020-09-10 09:13:46
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Minął termin składania ofert
2020-09-08 08:14:05
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach.
Minął termin składania ofert
2020-09-04 13:07:36
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2020-07-29 11:38:07
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2020-07-08 09:30:22
Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania.
Minął termin składania ofert
2020-06-25 09:48:35
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obr. ewidencyjnym Będgoszcz
Minął termin składania ofert
2020-06-04 11:42:11
Wykonanie remontów dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2020-06-03 12:10:06
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Minął termin składania ofert
2020-06-01 14:25:58
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Bielice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Bielice w latach 2020-2021.
Minął termin składania ofert
2020-05-29 10:19:52
Dowozy dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Bielicach z terenu Gminy Bielice.
Minął termin składania ofert
2020-05-28 09:02:05
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2020-05-12 10:59:48
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych
Minął termin składania ofert
2020-05-12 10:33:36
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła
Minął termin składania ofert
2020-05-12 09:10:29
Wykoanie remotów dróg gminnych.
Minął termin składania ofert
2020-04-30 14:21:27
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych
Minął termin składania ofert
2020-04-22 13:03:45
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Minął termin składania ofert
2020-04-07 10:10:43
Zakup i wymiana okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach
Minął termin składania ofert
2020-02-28 08:47:10
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej www.bielice.com.pl
Minął termin składania ofert
2020-02-27 14:10:38
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 -2023, z perspektywą do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem startegicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 12:46:07
Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2020-01-15 11:18:59
Zakup okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach.
Minął termin składania ofert
2020-01-02 13:40:46
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2020 r., Gmina Bielice.
Minął termin składania ofert
2019-12-06 12:00:28
Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bedgoszcz.
Minął termin składania ofert
2019-11-27 08:32:21
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-11-18 11:28:55
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2019-09-13 12:11:30
Dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Bielicach.
Minął termin składania ofert
2019-07-29 10:12:27
Remont dróg gminnych w gminie Bielice
Minął termin składania ofert
2019-06-24 14:41:29
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2019 r.
Minął termin składania ofert
2019-01-04 13:07:49
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2019 r. Gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-12-11 10:06:42
Kompleksowa obsługa techniczna obrad Rady Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2018-11-05 14:11:08
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie w jednostkach i podmiotach organizacyjnych funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
Minął termin składania ofert
2018-10-26 08:32:33
Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2018-09-07 12:38:19
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa Centrum Społeczno - Integracyjnego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce Nr ewid. 468/2 Obręb Bielice w m. Bielice.
Minął termin składania ofert
2018-08-06 23:02:31
Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy w Chabówku, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-06-07 09:18:13
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"
Minął termin składania ofert
2018-05-21 09:05:58
Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-05-18 09:37:51
Naprawa dróg w miejscowościach Swochowo, Nowe Chrapowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-04-18 14:13:28
Budowa chodnika w miejscowości Bielice, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-04-13 13:58:17
Remont drogi w miejscowości Nowe Chrapowo, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-04-11 13:26:34
Naprawa drogi w miejscowości Swochowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-04-10 11:06:33
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice
Minął termin składania ofert
2018-04-10 08:23:04
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych administrowanych przez Gminę Bielice
Minął termin składania ofert
2018-03-27 09:37:27
Sporządzenie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz
Minął termin składania ofert
2018-03-23 12:11:10
Remont odcinka drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-03-01 12:00:14
Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin
Minął termin składania ofert
2018-02-26 12:19:02
Wykonanie trzebieży wczesnej na działce 396/4 obręb Chabowo, Gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-02-22 11:23:18
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-02-19 14:00:19
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa w miejscowości Nowe Chrapowo
Minął termin składania ofert
2018-02-15 08:50:34
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-01-31 14:22:00
Wykonanie projektów budowlanych dla obiektu integracyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie oraz centrum integracji społeczno-kulturalnej wraz ze stworzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Babinek, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2018-01-10 14:47:30
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-11-23 12:31:24
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-10-23 11:39:56
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2017-08-16 13:30:56
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2017-08-10 13:31:17
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Nowe Linie - Bielice
Minął termin składania ofert
2017-08-01 12:54:45
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2017-07-26 14:13:16
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice.
Minął termin składania ofert
2017-04-14 07:56:59
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-12-09 08:57:45
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-12-06 11:26:46
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2016-08-16 14:16:18
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-12-23 09:22:28
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-12-11 14:18:05
Wykonanie Bankowej Obsługi budżetu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2015-12-08 13:12:23
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-12-03 12:57:11
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-12 14:19:22
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-02 13:26:58
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice
Minął termin składania ofert
2015-07-30 13:51:52
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice
Minął termin składania ofert
2015-03-19 09:41:39
Przebudowa drogi gminnej Swochowo-Kunowo, Gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2015-02-10 14:15:06
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2015 r.
Minął termin składania ofert
2014-12-09 14:20:47
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek
Minął termin składania ofert
2014-08-29 14:23:56
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice
Minął termin składania ofert
2014-08-11 19:22:59
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2014-07-03 14:52:54
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice
Minął termin składania ofert
2014-06-10 14:56:43
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Minął termin składania ofert
2014-05-26 12:33:50
Modernizacja trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach
Minął termin składania ofert
2014-03-10 13:26:33
Koszenie terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice
Minął termin składania ofert
2014-02-26 12:36:27
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2014-01-22 12:34:41
Utworzenie terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice
Minął termin składania ofert
2014-01-20 09:20:58
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego.
Minął termin składania ofert
2013-12-10 09:13:23
Remont świetlic w Starym Chrapowie i Parsowie oraz ich doposażenie
Minął termin składania ofert
2013-05-06 10:43:00
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Babinie
Minął termin składania ofert
2013-05-06 10:19:12
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE LINIE - CHABOWO
Minął termin składania ofert
2013-02-19 10:59:08
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego"
Minął termin składania ofert
2013-01-02 08:41:59
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap III"
Minął termin składania ofert
2012-11-08 14:25:01
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo"
Minął termin składania ofert
2012-10-19 15:07:23
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo"
Minął termin składania ofert
2012-09-28 12:28:21
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
Minął termin składania ofert
2012-08-03 13:34:39
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO
Minął termin składania ofert
2012-05-23 11:52:02
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego"
Minął termin składania ofert
2012-03-14 12:58:35
"Budowa chodnika w miejscowości Chabowo"
Minął termin składania ofert
2012-03-13 10:04:03
Przebudowa drogi gminnej Nowe Linie - Chabowo
Minął termin składania ofert
2011-12-16 07:58:11
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Bielice"
Minął termin składania ofert
2011-10-26 08:21:01
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach
Minął termin składania ofert
2011-10-21 13:35:26
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Bielicach
Minął termin składania ofert
2011-10-14 12:08:04
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego"
Minął termin składania ofert
2011-09-16 15:16:28
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap II"
Minął termin składania ofert
2011-09-13 14:19:55
Budowa chodnika w miejscowości Nowe Chrapowo I etap
Minął termin składania ofert
2011-09-13 14:06:47
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2011-09-01 14:17:13
"BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE CHRAPOWO I ETAP"
Minął termin składania ofert
2011-08-27 23:16:00
Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Chabowo i Linie
Minął termin składania ofert
2011-08-02 13:35:20
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach
Minął termin składania ofert
2011-07-13 13:02:27
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach
Minął termin składania ofert
2011-06-24 11:08:25
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w roku szkolnym 2011/2012
Minął termin składania ofert
2011-06-02 15:20:09
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn. : Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice
Minął termin składania ofert
2011-05-30 08:19:52
"PRZEBUDOWA I REMONT DROGI W BABINKU"
Minął termin składania ofert
2011-05-23 10:59:15
Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice
Minął termin składania ofert
2011-05-23 09:52:19
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów
Minął termin składania ofert
2011-05-23 09:50:46
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo
Minął termin składania ofert
2011-04-20 15:36:26
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo
Minął termin składania ofert
2011-04-06 12:46:29
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO"
Minął termin składania ofert
2011-03-18 11:44:08
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO"
Minął termin składania ofert
2011-03-09 14:14:34
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego.
Minął termin składania ofert
2010-12-09 17:51:30
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2010-11-26 10:20:33
Budowa chodnika w miejscowości Stare Chrapowo
Minął termin składania ofert
2010-11-03 12:28:07
Budowa chodnika w miejscowości Bielice III etap
Minął termin składania ofert
2010-10-15 12:38:27
Budowa chodnika w miejscowości Linie
Minął termin składania ofert
2010-08-16 14:08:02
Budowa chodnika w miejscowości Linie
Minął termin składania ofert
2010-07-28 09:34:39
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo
Minął termin składania ofert
2010-07-12 14:18:11
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice
Minął termin składania ofert
2010-07-12 14:14:04
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.670.000 zł na okres 2010-2017
Minął termin składania ofert
2010-06-14 18:26:49
Budowa chodnika w miejscowości Swochowo etap I
Minął termin składania ofert
2010-05-25 19:53:50
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach "Punkt Przedszkolny"
Minął termin składania ofert
2010-03-17 09:06:01
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach -Punkt Przedszkolny
Minął termin składania ofert
2010-03-08 11:28:24
Sprzedaż oleju napędowego
Minął termin składania ofert
2010-02-19 15:04:27
Budowa chodnika w miejscowości Parsów etap I
Minął termin składania ofert
2010-02-09 08:11:33
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2009-12-14 12:48:37
Budowa chodnika w miejscowości Bielice
Minął termin składania ofert
2009-10-30 08:48:18
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.700.000 zł na okres 2009-2017 rok
Minął termin składania ofert
2009-09-10 15:10:10
Budowa chodnika w miejscowości Parsów II etap
Minął termin składania ofert
2009-08-21 10:38:18
Budowa chodnika w miejscowości Parsów
Minął termin składania ofert
2009-07-30 08:06:59
Przebudowa drogi Bielice-Nowe Linie
Minął termin składania ofert
2009-03-26 12:43:28
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Linie na dz. nr ewid. 2/16 w Gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2009-03-17 14:04:37
Przebudowa i zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Chabowo gm. Bielice
Minął termin składania ofert
2009-03-17 13:08:04
Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie
Minął termin składania ofert
2009-02-27 08:35:58
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2008-10-30 15:42:56
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach
Minął termin składania ofert
2008-08-21 13:04:54
Przebudowa drogi w Babinie
Minął termin składania ofert
2008-08-20 12:03:45
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO
Minął termin składania ofert
2008-08-05 13:50:00
Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy w Swochowie
Minął termin składania ofert
2008-07-24 14:13:59
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO
Minął termin składania ofert
2008-07-11 14:38:43
Udzielenie Kredytu Bankowego dla gminy Bielice w kwocie 1.800.000,00
Minął termin składania ofert
2008-06-26 14:37:13
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY BIELICE W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ
Minął termin składania ofert
2008-05-29 09:12:18
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Linie - Chabowo.
Minął termin składania ofert
2008-03-26 14:07:56
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Minął termin składania ofert
2008-03-10 15:21:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2007-09-26 15:46:14
Przebudowa drogi gminnej ul. C.K. Norwida w Bielicach
Minął termin składania ofert
2007-08-30 09:59:24
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko
Minął termin składania ofert
2007-06-26 09:44:24
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice -Swochowo
Minął termin składania ofert
2007-04-13 11:08:30
II przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:"Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie"
Minął termin składania ofert
2007-03-05 13:21:08
Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie
Minął termin składania ofert
2007-02-22 11:30:48
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dostawę oleju opałowego
Minął termin składania ofert
2006-12-12 14:54:59
Wyposazenie placów zabaw
Minął termin składania ofert
2006-10-27 15:30:54
Wyposażenie placów zabaw
Minął termin składania ofert
2006-10-20 15:47:59
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego"
Minął termin składania ofert
2006-08-31 11:55:41
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego"
Minął termin składania ofert
2006-08-11 14:26:47
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej w Bielicach"
Minął termin składania ofert
2006-07-14 15:18:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 19:56

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
29 mar 2022, godz. 14:42