Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi gminnej ul. C.K. Norwida w Bielicach


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:  

„Przebudowa drogi gminnej ul. C.K.Norwida w Bielicach”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. C.K.Norwida w Bielicach.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca listopada 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 19 września 2007 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 19 września 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzielenie zamowienia publicznego-norwida.doc (DOC, 25.50Kb) 2007-08-30 09:59:24 431

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
cz_rys.zip (ZIP, 10.04Mb) 2007-08-30 10:50:31 35
formularz_ofertowy_wykonawcy-norwida.doc (DOC, 34.00Kb) 2007-08-30 09:59:41 44
INFORMACJA_B_i_O_Z-norwida.doc (DOC, 23.00Kb) 2007-08-30 09:59:50 49
Opis_Techniczny-norwida.doc (DOC, 37.50Kb) 2007-08-30 10:00:09 63
Przedmiar_robot-norwida.doc (DOC, 29.00Kb) 2007-08-30 10:00:20 74
siwz-norwida.doc (DOC, 79.00Kb) 2007-08-30 09:59:24 61
umowa-wzor-norwida.doc (DOC, 55.00Kb) 2007-08-30 10:00:31 58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
30 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
30 sie 2007, godz. 09:59

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
30 sie 2007, godz. 09:59