Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenia 2024 2024-01-09 13:42:20
Ogłoszenia 2023 r. 2023-01-10 08:59:38
Ogłoszenia 2022 r. 2022-03-16 07:57:26
Ogłoszenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 września 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-09-07 14:13:31
Wstępne ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-08-11 09:24:08
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH 2007-06-11 13:51:37
Ogłoszenie o wyniku konkursu 2007-06-13 12:56:06
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych 2007-07-02 15:49:33
Protokoł z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko : referenta do spraw świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. 2007-10-19 15:01:49
Ogłoszenie o wyniku konkursu 2007-10-19 15:02:02
Ogłoszenie z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH 2007-12-31 08:54:43
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy 2008-01-03 10:07:15
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 08 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy 2008-01-08 10:44:32
Ogłoszenie z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH 2008-01-25 12:55:23
Ogłosznie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-01-28 11:06:26
O G Ł O S Z E N I E z dnia 30 stycznia 2008. 2008-01-30 09:41:41
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 10 marca 2008 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-03-17 09:04:08
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z otwarcia ofert konkursowych 2008-03-26 09:58:31
Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach 2008-03-27 14:56:53
Ogłoszenie z dnia 28 marca 2008 roku. 2008-03-28 12:15:11
Wykaz podmiotów skupowych na terenie Powiatu Pyrzyckiego 2008 r. 2008-07-24 14:03:23
Zawiadomienie o zmianie terminu XX sesji Gmina Bielica 2008-10-28 08:28:09
Informacja o seminarium 2008-11-03 14:35:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice o naborze na wolne stanowisko ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych 2009-02-04 14:27:40
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Zielone Przedszkole" w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku 2009-02-09 12:31:25
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2009-02-20 08:50:10
Informacja o wyborze partnera 2009-03-05 14:33:18
Informacja dla rolników 2009-04-09 10:37:50
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych. 2009-07-22 07:40:41
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Linie 2009-07-28 10:27:34
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Będgoszcz 2009-07-28 10:29:26
Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej 2009-07-28 10:30:54
Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej- Parsów 2009-07-28 10:33:06
ZAPROSZENIE 2009-07-31 09:49:28
Informacja dla sołtysów i mieszkańców 2009-08-19 08:25:49
Ogłoszenie 2009-08-19 12:33:40
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych 2009-09-03 16:48:31
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Linie 2009-09-03 16:50:51
Ogłoszenie Koła Łowieckiego "Łoś" 2009-10-06 11:05:08
Odwołanie przetargu 2009-10-20 12:18:12
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach 2010-04-20 11:57:56
Informacja dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów w latach 2010 - 2015 2010-05-18 10:10:49
informacja dotycząca bezpłatnych badań kobiet w okresie pomenopauzalnym 2010-05-18 10:14:05
INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK DZIENNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 2010-05-18 10:20:24
Informacja dotycząca spisu osob uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. 2010-06-02 09:29:41
Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu przedstawicieli do ZIR oraz członków ZIR 2011-03-18 11:46:13
Zawiadomienie 2011-07-13 11:07:57
Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice 2011-08-05 12:31:15
Informacja o sprzedaży i oddaniu w dzierżawę nieruchomości gminnych 2012-02-01 14:30:55
Informacja o sprzedaży nieruchomości gminnych - działka nr 152 w Parsowie 2012-02-20 11:27:18
Ogłoszenie Nr 18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2012-12-19 13:22:11
Ogłoszenie Nr 19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2012-12-19 13:23:27
Ogłoszenie Nr 20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2012-12-19 13:24:15
Ogłoszenie Nr 21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2012-12-19 14:38:02
OGŁOSZENIA 2013 2013-01-02 13:49:03
Ogłoszenie Nr 1/2014 Sprzedaż działki nr 60/2, 60/3 i 60/4 Będgoszcz 2014-02-25 14:05:32
Ogłoszenie Nr 2/2014 Sprzedaż działki nr 325/4 Bielice 2014-02-25 14:06:15
Ogłoszenie Nr 3/2014 Sprzedaż działki nr 200/2 i 200/3 Parsów 2014-02-25 14:06:47
Ogłoszenie Nr 4/2014 Sprzedaż działki nr 162/1 Swochowo 2014-02-25 14:07:21
Ogłoszenie Nr 5/2014 Sprzedaż działki nr 2/15 Linie 2014-02-25 14:07:42
Ogłoszenie Nr 7/2014 Sprzedaż działki nr 2/23 Linie 2014-03-03 14:16:51
Ogłoszenie Nr 8/2014 Sprzedaż działki nr 2/24 Linie 2014-03-03 14:18:32
Ogłoszenie Nr 9/2014 Sprzedaż działki nr 446/2 Parsów 2014-04-04 13:59:34
Ogłoszenie Nr 10/2014 Sprzedaż działki nr 163 Linie 2014-04-29 12:41:45
Informacja 1 2014-05-21 13:53:23
Informacja 2 2014-05-21 13:53:41
Informacja 3 2014-05-21 13:54:03
Informacja 4 2014-05-21 13:54:30
Informacja 5 2014-05-21 13:54:54
Informacja 6 2014-05-21 13:55:10
Informacja 7 2014-05-21 13:55:28
Informacja 8 2014-05-21 13:55:46
Informacja 2014-06-25 09:53:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2014-07-15 11:01:34
Ogłoszenie Nr 11/2014 2014-08-19 09:24:40
Ogłoszenie Nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. 2015-01-28 11:11:58
Ogłoszenie Nr 2/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bielice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-03-12 14:04:05
Informacja o wyniku przetargu 2015-05-18 12:50:37
Ogłoszenie Nr 3 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-22 08:29:52
Ogłoszenie Nr 4/2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2015-07-02 11:02:11
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działki nr 200/2 2015-07-20 13:11:14
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 60/2, 60/3 i 60/4 2015-07-20 13:12:18
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki: 2/19,2/20,2/21,2/22,2/25,2/26,2/28 2015-07-20 13:14:38
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 2/23 i 2/24 2015-07-20 13:16:09
Ogłoszenie w sprawie występowania Barszczu Sosnowskiego 2015-07-24 08:42:47
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego 2015-09-08 12:22:08
Informacja o wyniku przetargu 2015-09-08 12:24:20
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów 2015-10-28 08:26:05
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. nr 60/2, 60/3, 60/4 obręb Będgoszcz 2015-10-28 08:28:04
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 2/19. 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb Linie 2015-10-28 08:37:59
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. nr 2/23 i 2/24 obręb Linie 2015-10-28 08:43:14
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 256/1 obręb Swochowo 2015-11-16 15:06:31
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 162/1 obręb Swochowo 2015-11-16 15:08:03
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 2/15 obręb Linie 2015-11-16 15:09:05
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 325/4 obręb Bielice 2015-11-16 15:10:04
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieorgraniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 247 obręb Bielice 2015-11-16 15:11:28
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-12-18 14:07:41
Ogłoszenie Nr 1/2016 w sprawie sporządzenia wykazu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bielice 2016-01-08 11:47:16
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2016 r. dot. rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (działka nr 247 obręb Bielice) 2016-01-22 14:00:45
Informacja o wyniku przetargu 2016-02-22 13:34:19
Ogłoszenie dot. rokowań na sprzedaż nieruchomości 2016-03-04 11:25:15
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działki nr 60/2, 60/3,60/4 w obrębie geodezyjnym Będgoszcz 2016-04-08 12:42:58
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb Linie 2016-04-18 11:22:59
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 2/15 obręb Linie 2016-04-18 11:24:24
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 162/1 obręb Swochowo 2016-04-25 12:30:26
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 200/3 obręb Parsów 2016-04-25 12:31:46
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 2/23 i 2/24 obręb Linie 2016-04-25 12:33:05
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 325/4 oraz wynik rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 w Swochowie 2016-06-06 11:07:32
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działki nr 60/2, 60/3, 60/4 położonych w obrębie Będgoszcz 2016-06-28 08:45:01
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-10-20 13:40:25
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działek położonych w obrębie Linie 2016-11-07 11:41:17
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Linie 2016-11-07 11:42:28
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości nr 200/2 i 200/3 2016-11-29 12:59:52
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości 2/23 i 2/24 2016-11-29 13:00:56
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości 162/1 2016-11-29 13:01:46
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2016-12-16 12:41:31
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy dz. nr 325/4 położona w obrębie geodezyjnym Bielice 2016-12-16 12:43:02
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych działka nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb geodezyjny Linie 2017-04-10 11:08:59
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości działka 2/15 obręb Linie 2017-04-10 11:10:04
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 162/1 obręb Swochowo 2017-04-28 12:19:00
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów 2017-04-28 12:20:13
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2/23 i 2/24 obręb Linie 2017-04-28 12:22:14
Informacja dot. przeznaczenia lokalu mieszkalnego do nabycia 2017-05-29 12:11:40
Ogłoszenie Nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-07-04 10:27:52
Ogłoszenie Nr 2/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-07-04 10:28:41
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 325/4 obręb Bielice 2017-07-17 12:17:17
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 2017-09-06 11:27:46
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 30/1 2017-09-06 11:30:00
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 200/2 o pow. 0,1060 ha i nr 200/3 o pow. 0,1059 ha położonych w obrębie geodezyjnym Parsów Gm. Bielice 2017-09-14 10:52:48
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-10-12 14:40:49
Ogłoszenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-11-14 09:27:35
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w Swochowie 2017-11-17 15:09:24
Ogłoszenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2018 r. 2018-01-11 11:15:40
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2018 roku o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 2018-01-25 11:36:47
Informacja Wójta Gminy o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Swochowie 2018-04-09 10:12:04
KLAUZULA INFORMACYJNA zgodnie z art. 13 i 14 RODO 2018-05-25 12:13:17
Ogłoszenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2018 r. 2018-06-22 08:51:22
Ogłoszenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 marca 2019r. 2019-03-01 09:06:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2019-04-01 15:19:02
Ogłoszenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2019-04-30 07:53:33
Ogłoszenie Nr 4/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 lipca 2019 roku w sparwie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży. 2019-07-05 10:31:34
Ogłoszenie Nr 5/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 lipca 2019 roku w sparwie sporzązdenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży. 2019-07-05 10:34:52
Ogłoszenie nr 6/2019 Wójta Gminy Bielice w sprawie sporządzenia wykazu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bielice 2019-08-13 11:30:24
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 325/4 w obrębie Bielice 2019-09-06 10:35:39
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 269/1 w obrębie Parsów 2019-09-06 10:36:52
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 12 listopada 2019 r. o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działak nr 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice, gmina Bielice. 2019-11-12 15:02:49
Ogłoszenia 2020 r. 2020-02-11 14:00:42
Ogłoszenia 2021 r. 2021-02-12 12:17:34
Podanie do wiadomości publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o pow. 49,4321 ha 2021-09-07 14:21:52
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 20 października 2021 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-10-22 10:58:37
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2022-01-17 13:39:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 19:56

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
27 cze 2003, godz. 19:56