Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych.

O G Ł O S Z E N I E W dniu 30 lipca 2009 r. od godziny 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych.
Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie (nieobowiązującym). Księga wieczysta Cena wywoławcza nieruchomości Wadium   Wysokość minimalnego postąpienia
900 Działka niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 230, o pow. 1,23 ha, położona w Nowym Chrapowie. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej z udziałem wynoszącym 27/100 części jest Gmina Bielice. W nieobowiązującym już planie teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług towarzyszących oraz urządzeń drobnej nieuciążliwej dla otoczenia działalności gospodarczej. Obciążeń i zobowiązań brak. 8714 51.120,00 zł 10.224,00 511,20 zł
930 Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz trzema budynkami gospodarczymi, z których dwa budynki gospodarcze miały funkcję inwentarską i jeden jako stodoła. Stodoła w złym stanie technicznym. W nieobowiązującym już planie teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej - do dalszego użytkowania. Udziałem Gminy Bielice objęte są budynki gospodarcze. Brak obciążeń i zobowiązań na udziale Gminy Bielice. 9000 29.680,00 zł 5.936,00 zł 296,80 zł
945 Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 284 o pow. 200 m2. Zabudowana budynkiem po byłej remizie, o powierzchni użytkowej 62,00 m2, położona we wsi Chabowo gm. Bielice, 2 km od drogi krajowej nr 2 (E65). Prawo własności nieruchomości przysługuje Gm. Bielice W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jak: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe. Przyjęto alternatywny sposób użytkowania - perspektywiczne wykorzystanie nieruchomości jako: działalności handlowa. Obciążeń i zobowiązań brak. SZ2T/00001648/08/001 19.350,00 zł 2.000,00 zł 20,00 zł
1000 Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 325/4, o pow. 1,0835 ha, położoną w obrębie Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. W nieobowiązującym planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako teren skupu ziemniaków-do dalszego użytkowania – perspektywicznie wykorzystanie nieruchomości jako: działalność gospodarcza, tereny przemysłowo-składowe, magazyny. Obciążeń i zobowiązań brak. Brak 103.100,00 zł 10.310,00 zł 1.033,00 zł
             
Osoby zainteresowane mogą wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 24 lipca 2009 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.   OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W BIELICACH w dniach od 30 czerwca 2009 r. do 30 lipca 2009 r.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bielice.com.pl . Bielice, dnia 26 czerwca 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
22 lip 2009, godz. 07:40

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
22 lip 2009, godz. 07:40