Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje o środowisku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bielice 2023-10-11 11:45:53
Informacje dotyczące pomiarów pól elektromagnetycznych 2023-06-27 12:51:35
Rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-04-18 09:30:45
INFORMACJA DOTYCZĄCA STREFY PODZIAŁ POWIATU PYRZYCKIEGO WS. ASF 2023-03-29 10:33:26
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-29 10:26:28
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2023-03-28 14:39:25
ROZPORZĄDZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-06 08:39:49
ROZPORZĄDZENIE NR 5 /2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 luty 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HAPI 2023-02-17 14:20:34
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego 2023-02-01 14:40:40
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-27 12:06:17
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 2022-08-10 09:33:56
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-07-21 09:05:50
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-03 14:51:01
Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bielice 2022-03-15 14:19:12
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-25 12:29:47
Informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-07-30 14:54:04
Komunikaty dotyczące jakości wody 2020-02-11 11:59:06
Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego na wniosek pełnomocnika Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160 o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na wykoanie przejścia kablem światłowodowym pod Kanałem Swochowskim - działką o numerze ewidencyjnym 248 w obrębie Swochowo w gminie Bielice. 2019-10-09 08:07:03
Informacje dotyczące azbestu 2017-01-19 13:31:13
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2015-01-08 09:53:08
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 2015-01-08 09:50:47
Informacja z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2015-01-08 09:48:37
Informacja o wyrobach zawierających azbest 2015-01-08 09:43:37
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011 2014-12-05 11:24:33
Utrzymanie czystości i porządku w gminach- zmiany do ustawy 2014-12-05 11:26:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 19:56

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
27 cze 2003, godz. 19:56