Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory samorządowe 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 15.03.2024 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta. 2024-03-15 14:49:32
Uchwała nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bilicach z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta. 2024-03-15 14:48:50
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na rdanych w wyborach do Rady Gminy Bielice. 2024-03-15 14:46:11
Uchwała nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych. 2024-03-15 14:44:49
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych. ch 2024-03-15 14:43:32
Serwis informacyjny- Wybory Samorzadowe 2024 2024-02-02 08:09:45
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-02 08:13:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r 2024-02-02 08:15:53
Postanowienie nr 209/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-02-02 08:18:46
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 2024-02-06 09:42:47
Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-02-06 11:29:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. 2024-02-06 14:52:55
OBWIESZCZENIE STAROSTY PYRZYCKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. Na podstawie art. 422 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) podaję, do publicznej wiadomości numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., ustalone uchwałą nr XXXVII/201/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3287): 2024-02-09 12:02:19
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 22 lutego 2024 r. 2024-02-23 08:41:26
POSTANOWIENIE NR 159/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28 10:36:35
POSTANOWIENIE NR 162/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2024-02-28 07:36:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2024 r.- informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 2024-02-28 08:08:43
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie siedzibie i dyżurach 2024-02-28 13:50:22
POSTANOWIENIE NR 165/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2024-02-29 12:45:45
Informacja Gminnej Komisji Wyborzcej w Bielicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie siedzibie i dyżurach 2024-02-29 12:57:09
Uchwała NR 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 27 lutego 2024. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2024-02-29 17:15:54
Uchwała NR 2/2024 Gminnej Komisji Wyborzcej w Bielicah z dnia 27.02.2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2024-02-29 17:17:39
UCHWAŁA NR 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w okręgach wyborczych nr 2 i 14 2024-03-11 16:00:11
Uchwała nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-02 11:13:19
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie miejsca i godzin pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2024-03-04 16:11:44
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 4 marca 2024 r. 2024-03-04 16:12:58
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 marca 2024 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Bielice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje: 2024-03-11 14:21:54
Uchwała nr 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ADAMSKIEGO w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-02 12:10:13
Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 13.03.2024 o obsadzenie mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 2024-03-13 13:59:07
Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 13.03.2024 o obsadzenie mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 2024-03-13 14:00:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach z dnia 15 marca 2024 roku powołanej do wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów 2024-03-15 07:42:52
POSTANOWIENIE NR 200/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielice 2024-03-15 13:48:36
POSTANOWIENIE NR 228/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 07:21:10
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach oraganów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzien 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-27 08:21:27
OBWIESZCZENIE STAROSTY PYRZYCKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. Na podstawie art. 422 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) podaję, do publicznej wiadomości numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., ustalone uchwałą nr XXXVII/201/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3287): 2024-03-27 08:22:39
Informacja. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 2024-03-28 14:27:03
Informacja. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 2024-03-28 14:27:27
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-11 08:39:43
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-11 08:40:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Perłak

Data wytworzenia:
02 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Ciechacka

Data publikacji:
02 lut 2024, godz. 08:07

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Ciechacka

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 08:07