Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
W.0050.19.2022 Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Bielicach. 2022-03-29 08:52:29
W.0050.18.2022 Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2022-03-29 08:49:09
Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2022-03-15 10:29:16
ZARZĄDZENIE NR 16/22 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Bielice. 2022-03-09 11:13:51
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 marca 2022 r.w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2022 r. 2022-03-09 10:41:33
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń mających charakter zagrożeń naturalnych (niekorzystne zjawiska atmosferyczne) na terenie Gminy Bielice 2022-03-02 13:38:31
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2022 r. 2022-02-16 12:20:16
Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Bielice. 2022-02-16 08:10:03
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022-02-14 11:48:08
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach z dnia 01 stycznia 2020 r. 2022-02-14 10:01:29
Zarządzenie Nr 76/2021Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:46:37
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:36:46
Zarządzenie Nr 74/2021Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:28:48
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:20:44
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:18:48
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2021 r.w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2022-02-11 09:09:55
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 luty 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2022 r. 2022-02-10 08:53:41
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości 2022-01-28 10:29:24
Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku 2022-01-27 13:24:22
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Bielice na 2022 rok. 2022-01-26 14:47:22
W.0050.9.2022 Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2022-01-24 10:33:25
W.0050.8.2022 Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na rok 2022 2022-01-13 13:29:31
W.0050.6.2022 Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Bielice. 2022-01-13 13:19:14
W.0050.4.2022 Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w Urzędzie Gminy Bielice 2022-01-12 09:21:21
W.0050.3.2022 Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. Wójta Gminy Bielice w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2022-01-12 09:02:53
W.0050.2.2022 Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzianej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2022-01-12 09:00:36
W.120.70.2021 Zarządzenie 70/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032 2022-01-12 08:29:27
W.120.69.2021 Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2022-01-05 12:35:07
W.0050.1.2022 Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 03.01.2022r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 2022-01-05 10:10:23
W.120.68.2021 Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2022-01-03 09:37:52
W.120.67.2021 Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-12-20 10:29:00
W.120.66.2021 Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 grudnia 201 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-12-16 08:40:29
W.120.62.2021 Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) gromadzonym na wydzielonym rachunku bankowym. 2021-12-15 08:20:14
W.120.65.2021 Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2021-12-14 09:33:46
Z.120.63.2021 Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-12-13 12:25:10
W.0050.45.2021 Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bielice za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-12-13 09:28:34
W.120.64.2021 Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pasów. 2021-12-08 10:53:16
W.0050.43.2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności. 2021-12-08 10:47:11
W.120.61.2021 Zarządzenie nr 61/2021 Wójta gminy Bielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-12-06 10:04:21
W.0050.42.2021 Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.12.2021 r w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2021-12-02 12:06:41
W.0050.41.2021 Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę. 2021-11-23 10:36:41
W.120.60.2021 Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-22 13:30:51
W.0050.59.2021 Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-19 10:56:01
W.120.58.2021 Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-17 11:02:33
W.0050.39.2021 Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2021-11-16 10:19:49
W.120.57.2021 Zarządzenie nr 57/2021 r. Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-10 10:08:43
W.120.56.2021 Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na ternie Gminy Bielice na rok 2021 r. 2021-11-04 12:22:53
W.120.55.2021 Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-04 12:21:17
W.120.54.2021 Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-11-03 08:40:07
W.0050.37.2021 Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2021-10-26 14:01:41
W.120.53.2021 Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Bielicach. 2021-10-26 11:50:33
W.0050.38.2021 Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-10-26 11:47:11
W.120.52.2021 Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-10-21 08:33:08
W.120.51.2021 Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-10-15 09:37:22
W.120.50.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 2021-10-06 11:01:43
W.120.50.2021 Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 2021-10-06 10:58:53
W.0050.36.2021 Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Bielce z dnia 06 października z 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-10-06 10:53:51
W.0050.36.2021 Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-10-06 10:48:47
W.120.49.2021 Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych. 2021-10-05 14:22:30
W.120.48.2021 Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-10-05 08:27:45
W.120.47.2021 Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-10-05 08:22:39
W.120.45.2021 Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Bielice na rok 2021 . 2021-09-24 09:15:47
W.120.46.2021 Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2022 r. 2021-09-24 09:06:51
W.120.43.2021 Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-09-20 12:58:00
Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów. 2021-09-14 14:00:40
W.120.42.2021 Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-09-01 10:06:09
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 0050.3.2021 Wójta gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Bielice. 2021-08-27 13:25:15
W.0050.23.2021 Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych. 2021-08-27 13:22:24
W.0050.24.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia i wydawania upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 2021-08-27 13:20:33
W.0050.22.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2021-08-27 13:18:03
W.0050.35.2021 Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2021-08-27 13:14:28
W.0050.25.2021 Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2021-08-27 13:11:08
W.0050.41.2021 Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 sierpnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021r. 2021-08-27 12:41:30
Zarządzenie nr 40/2021 Wójta gminy Bielice z dnia 09 sierpnia 2021 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-08-23 09:16:26
W.120.33.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2021-08-06 12:50:04
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości 2021-07-21 08:03:41
W.120.38.2021 Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. nadzoru nad przeprowadzeniem Loterii pn. " Zaszczep się i Wygraj Rower !!!" 2021-07-20 13:59:22
W.0050.34.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie skróconego czasu w związku z wysokimi temperaturami. 2021-07-16 13:09:34
Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-07-15 11:43:45
W.0050.33.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Wójt Gminy Bielice z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związki z wysokimi temperaturami. 2021-07-14 13:46:57
W.0050.32.2021 Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego urzędnika samorządowego zatrudnionego w urzędzie Gminy Bielice. 2021-07-13 10:32:16
W.0050.31.2021 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-07-13 10:30:29
W.0050.30.2021 Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Bielice w 2021 r. 2021-07-13 09:10:16
W.0050.29.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w gminie Bielice. 2021-07-13 09:08:52
W.0050.28.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Mariuszowi Szymkowiczowi - Zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2021-07-12 14:54:40
W.120.36.2021 Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. 2021-07-12 06:58:22
W.120.35.2021 Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-07-02 08:25:46
W.120.34.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021r. 2021-06-24 10:11:46
W.0050.26.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2021-06-21 11:14:57
W.0050.22.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2021-06-17 09:59:26
W.120.31.2021 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Parsów. 2021-06-15 09:20:03
W.0050.21.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2021-06-08 09:40:19
W.120.29.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-06-01 12:22:30
W.0050.20.2021 Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 4 września 2021 r. w miejscowości Parsów. 2021-05-27 11:18:33
W.0050.19.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Parsów 2021-05-26 13:11:59
W.120.24.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r. 2021-05-25 13:14:38
W.120.28.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2020r. 2021-05-25 13:10:09
W.120.27.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. 2021-05-21 10:58:41
W.0050.18.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. 2021-05-21 10:11:07
W.120.25.2021 Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie planu finansowego wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. 2021-05-21 10:07:34
W.120.26.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021r. 2021-05-21 08:35:26
W.120.23.2021 Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. 2021-04-30 14:43:01
W.120.22.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta gminy bielice z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-04-28 09:34:24
Zarządzenie nr 11.1 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. 2021-04-13 09:11:05
W.0050.13.2021 Zarządzenie nr 13/21 Wójta gminy Bielice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Bielice. 2021-03-30 10:01:15
W.0050.12.2021 Zarządzenie nr 12/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na rok 2021. 2021-03-19 09:46:32
W.120.19.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia statutów sołectw. 2021-03-11 14:40:00
W.120.19.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia statutów sołectw. 2021-03-11 14:31:00
W.120.18.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. 2021-03-01 10:46:45
W.120.17.2021 Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-02-24 13:44:12
W.120.16.2021r. Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-02-18 13:14:05
W.120.15.2021 Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i "Za życiem" 2021-02-10 11:45:41
W.120.12.2020 Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2021-02-10 11:42:28
W.120.13.2021 Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.2021r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice w sprawach o zasiłki dla opiekunów. 2021-02-10 09:17:53
W.120.10.2021 Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.021r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2021-02-10 08:53:13
W.120.9.2021 Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.2021r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania do spraw świadczeń wychowawczych. 2021-02-10 08:50:29
W.120.8.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia praw do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. 2021-02-10 08:39:46
W.0050.11.2021 Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-02-09 13:27:20
W.0050.7.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2021-02-09 13:07:49
W.120.59.2020 Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020-2022. 2021-02-09 08:44:23
W.0050.8.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 lutego 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2021-02-05 11:36:10
W.120.7.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2021 r. 2021-02-03 14:23:42
W.0050.6.2021 Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2021-02-02 13:07:13
W.0050.5.2021 Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2021-02-01 14:48:55
Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2021-01-29 12:51:34
W.120.47.1/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020. 2021-01-25 14:43:58
W.120.6.2021 Zarządzenie nr 6/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego samochodu Volkswagena Transportera T5. 2021-01-25 14:41:38
120.5.2021 Zarządzenie nr 5/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2021 r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności w 2021 roku. 2021-01-25 14:38:59
W.120.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-01-21 10:08:43
W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-01-20 08:46:10
W.0050. 2.2021 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021r w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 r. 2021-01-18 13:37:08
W.120.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 12.01.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice. 2021-01-13 14:27:17
W.120.2.2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Linie. 2021-01-07 13:57:27
W.0050.58.2020 Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2021-01-07 13:05:37
W.120.1.2021 Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Bielicach. 2021-01-05 08:28:03
W.0050.1.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2021-01-05 08:25:27
W.120.56.2020 Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-12-29 14:22:40
W.0050.31.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice 2020-12-29 09:42:14
W.120.55.2020 Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-12-21 10:56:24
W.120.54.2020 Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. 2020-12-11 13:25:44
W.120.53.2020 Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-12-08 10:03:57
W.0050.30.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-12-04 09:48:51
W.0050.29.2020 Zarządzenie nr 29/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej " Wpieraj Seniora " i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów. 2020-11-10 13:24:46
W.0050.28.2020 Zarządzenie nr 28/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-11-04 13:35:45
W.0050.27.2020 Zarządzenie nr 27/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-11-04 13:33:41
W.120.52.2020 Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-10-27 09:13:47
W.120.51.2020 Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na nieruchomościach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Bielice. 2020-10-21 10:05:48
W.0050.26.2020 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Bielice. 2020-10-14 14:53:57
W.120,50.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. 2020-10-13 10:30:04
W.120.49.2020 Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-09-30 12:12:30
W.120.48.2020 Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r.w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2020-09-29 12:26:35
W.120.47.2020 Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2021 r. 2020-09-23 09:49:15
W.120.46.2020 Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i poprawnego wydatkowania środków oraz określenia zasad działania komisji. 2020-09-21 11:41:58
W.120.45.2020 Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-09-14 12:35:25
W.0050.25.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2020 r.w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Bielice. 2020-09-11 09:56:42
W.120.44.2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2020-09-03 10:09:26
W.0050.24.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport. 2020-09-03 09:08:46
W.0050.23.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-08-31 11:43:40
W.120.43.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2020-08-20 08:58:43
W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:38:30
W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:32:35
W.0050.20.2020 Zarządzenie nr 20/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2020 w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami 2020-08-13 13:01:21
W.120.42.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych. 2020-08-11 11:48:59
W.120.41.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2020-08-04 13:25:47
W.120.39.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice w sprawach o zasiłki dla opiekunów. 2020-08-04 09:47:17
W.120.40.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry Start". 2020-08-04 09:44:38
W.120.38.2020 Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomcy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2020-08-04 09:40:03
W.120.37.2020 Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2020r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących przeprowdzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. 2020-08-04 09:34:27
W.120.36.2020 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2020-08-04 09:26:29
W.0050.19.2020 Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Bielice w okresie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 2020-07-31 11:05:19
W.120.35.2020 Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-07-30 09:31:26
W.120.34.2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032. 2020-07-29 08:43:55
W.120.33.2020 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-07-29 08:40:45
W.120.32.2020 Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-07-29 08:38:18
W.120.31.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia ustnego prztargu nieogranczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2020-07-20 12:39:23
W.120.30.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-07-15 08:55:40
W.0050.18.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-15 08:51:43
W.0050.17.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. 2020-07-01 12:45:39
W.120.28.2020 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-06-30 12:21:29
W.120.27.2020 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2020 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2020-06-30 12:17:09
W.120.26.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-06-26 14:11:44
Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. 2020-06-26 08:35:58
W.0050.16.2020 Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-06-22 14:52:43
W.0050.15.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 2020-06-22 14:25:34
W.120.24.2020 Zarządzenie nr 24/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-05 15:19:05
W.120.22.2020 Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-05-29 14:09:48
W.120.23.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek za najem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Bielice oraz zasad najmu i ustalania opłat z tytułu czynszu najmu świetlic wiejskich. 2020-05-29 11:43:21
W.120.21.2020 Zarządzenie nr 21/2020Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-05-29 11:40:43
W.120.20.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-05-28 14:31:40
W.120.15.2020 Zarządzenie nr 15/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania sie z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Bielice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bielice. 2020-05-18 12:16:43
W.120.7.2020 Zarządzenie nr 7/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielnej płatności w Urzędzie Gminy i jednostkch organizacyjnych Gminy Bielice oraz w sprawie zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury 2020-05-18 12:13:39
W.120.18.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-05-05 09:21:49
W.120.19.2020 Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie rokowań autobusu szkolenego. 2020-04-30 13:23:09
W.0050.34.2019 zazrądzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rónowartości kwoty 30 000 euro. 2020-04-29 10:24:08
W.0050.14.2020 Zarządzenie nr 14/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 kwietnia.2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urządu Gminy Bielice. 2020-04-23 12:17:23
W.120.17.2020 Zarzadzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice 2020-04-08 12:38:07
W.120.16.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-04-03 13:38:36
Zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 12:00:24
W.0050.13.2020 Zarządzenie ne 13/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2020-04-01 11:35:14
W.0050.12.2020 zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie wyznaczenia miejsc na bezłpatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 11:32:48
W.0050.11.20 Zarządzenie nr 11/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy bielice 2020-03-25 12:19:04
W.0050.10.2020 Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy bielice z dnia 16 marca 2020 r. w sparwie skróconego czasu pracy 2020-03-16 11:50:06
W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sprawie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-16 09:48:47
W.0050.8.2020 Zarządzenie nr 8/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2020 rok. 2020-03-12 11:25:26
W.0050.44.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wspólnej obsługi instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Bielice. 2020-03-10 08:26:42
W.120.14.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy bielice z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-03-04 10:18:27
W.120.13.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 utego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. 2020-03-04 10:16:19
W.120.12.2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2020-03-04 10:15:04
W.120.11.2020 zarzadzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o usunięcie i utylizację wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Bielice. 2020-02-18 10:48:56
Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie rokowań autobusu szkolnego. 2020-02-12 11:56:18
W.120.10.2020 Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie rokowań autobusu szkolnego. 2020-02-12 11:53:31
W.0050.4.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Bielice dla samorządowej instytucji kultury. 2020-02-11 09:52:14
W.120.9.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. 2020-02-11 09:46:24
W.120.8.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznannie świadczenia wychowawczego. 2020-02-11 09:41:33
W.0050.7.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:24:37
W.0050.6.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:22:39
W.120.6.2020 Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2020-02-04 10:15:58
W.120.5.2020 zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-02-04 10:13:06
W.120.4.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach, dla której prowadzącym jest Gmina Bielice. 2020-01-30 09:53:55
W.120.3.2020 Zarzadzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości Gminy bielice na lata 2020-2022. 2020-01-30 09:50:45
W.0050.5.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cey wydruku arkusza noramtywnego lub innego aktu prawnego. 2020-01-28 10:51:33
W.120.2.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-22 10:47:23
W.120.1.2020 Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2020 rok. 2020-01-22 10:44:35
W0050.3.2020 Zarządzenie Nr 3 /2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020r. 2020-01-21 11:37:44
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz 2020-01-16 11:19:54
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 11:18:51
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 09:37:30
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 09:36:33
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice 2020-01-16 09:35:18
arządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 09:33:48
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 09:29:12
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2020-01-16 09:28:08
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości 2020-01-16 09:26:36
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2020-01-16 09:25:27
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice 2020-01-16 09:23:15
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-16 09:22:04
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2020-01-16 09:21:06
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2020-01-16 09:18:45
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2020-01-16 09:07:59
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2020-01-16 09:06:52
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-16 09:05:49
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2020-01-16 09:04:28
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2020-01-16 09:03:33
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2020-01-16 09:02:17
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-16 09:01:27
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice 2020-01-16 09:00:29
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Linie Gm. Bielice 2020-01-16 08:59:24
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-16 08:58:28
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Parsów Gm. Bielice 2020-01-16 08:57:29
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-16 08:56:33
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-16 08:55:14
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-16 08:53:27
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-15 14:59:50
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 6.11.2015 r. w sprawie: odwołania drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2020-01-15 14:29:20
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-15 14:25:24
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-15 14:23:03
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2020-01-15 14:17:23
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice 2020-01-15 14:15:55
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2020-01-15 14:14:26
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2020-01-15 14:09:49
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-15 14:04:11
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-15 13:59:15
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2020-01-15 13:57:03
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Parsów Gm. Bielice 2020-01-15 13:55:49
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-15 13:54:44
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie głoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2020-01-15 13:53:32
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-15 13:52:28
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odwołania I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat, położonych w obrębie Gminy Bielice. 2020-01-15 13:51:30
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-15 13:50:29
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-15 13:49:16
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2020-01-15 13:47:59
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2020-01-15 13:46:57
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2015 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2020-01-15 13:45:33
Zarzadzenie nr 52/ 2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Będgoszczy 2020-01-15 13:37:46
Zarzadzenie 53/2007 z dnia 02 lipca 2007 w sprawie przezaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu 2020-01-15 13:36:38
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości położonych w Swochowie i Będgoszczy. 2020-01-15 13:34:58
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ograniczonego przetargu ustnego nieruchomości położonych w Starym Chrapowie 2020-01-15 13:34:11
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ograniczonego przetargu ustnego nieruchomości położonych w Starym Chrapowie 2020-01-15 13:34:11
Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Liniu 2020-01-15 13:33:24
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie. 2020-01-15 13:32:09
Zarzadzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Swochowie. 2020-01-15 13:29:24
Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Parsowie. 2020-01-15 13:27:41
Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta GMiny Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach. 2020-01-15 13:26:55
Zarządzenie Nr 79/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połozonych w Będgoszczy i Swochowie. 2020-01-15 13:25:56
Zarządzenie Nr 80/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie. 2020-01-15 13:25:03
Zarządzenie Nr 81/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu. 2020-01-15 13:23:54
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy BIelice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Parsowie i Bielicach. 2020-01-15 13:22:45
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2014 r. W sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Bielice 2020-01-15 13:14:45
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2020-01-15 13:12:39
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Linie 2020-01-15 13:10:53
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2020-01-14 12:46:04
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-14 12:43:04
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2020-01-14 12:42:08
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2020-01-14 12:41:08
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2020-01-14 12:39:42
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2020-01-14 12:38:17
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice 2020-01-14 12:37:10
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2020-01-14 12:34:07
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Parsów Gm. Bielice 2020-01-14 12:29:35
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2020-01-14 12:26:52
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomoścvi położonej w obrębie Swochowo 2020-01-14 12:11:01
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach i Swochowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 12:10:08
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Chrapowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 12:07:48
arządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Bielice 2020-01-14 11:54:36
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:51:49
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2020-01-14 11:49:45
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Swochowo 2020-01-14 11:46:33
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:45:33
arządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Chrapowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:36:27
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2020-01-14 11:35:14
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach i Swochowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:34:13
arządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Swochowo, oznaczonej numerem działki 162/1 2020-01-14 11:33:12
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Bielicach 2020-01-14 11:32:16
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice 2020-01-14 11:31:16
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Chrapowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:30:21
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Bielice 2020-01-14 11:29:07
arządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:28:12
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2020-01-14 11:27:01
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Swochowo 2020-01-14 11:25:11
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie 2020-01-14 11:23:22
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-01-14 11:21:47
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Bielice 2020-01-14 11:20:31
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienhie nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice 2020-01-14 11:12:51
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice Nr 1/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów i Swochowo 2020-01-14 11:11:04
Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2019 roku w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2020-01-14 11:01:28
Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2020-01-14 10:57:45
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusów szkolnych 2020-01-14 10:52:21
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego prztargu nieograniczonego na sprzedaż neruchomości położonej w obrębie geodeyjnym Parsów. 2020-01-14 10:50:18
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2020-01-14 10:45:55
W.0050.2.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych, dla kierowców jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Bielice. 2020-01-07 14:29:41
W.0050.1.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sparwach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2020-01-07 14:27:10
W.120.78.2019 zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:21:25
W.120.77.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:15:49
W.120.76.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:13:40
W.120.74.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2019-12-31 13:19:41
W.120.75.2019 zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2019-12-31 12:08:04
W.0050.43.2019 zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy. 2019-12-31 08:22:13
W.0050.42.2019 Zarządzenienr 42/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracwników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-12-23 10:48:38
W.0050.41.2019 Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2019r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-12-23 10:45:37
W.120.73.2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-16 14:07:30
W.120.72.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-16 14:03:55
W.120.71.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-12-12 10:24:24
W.120.70.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-04 09:13:24
W.120.69.2019 Zarzadzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-04 09:07:56
W.120.68.2019 Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2019 roku w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2019-11-27 11:41:31
W.0050.36.2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sparwie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2019-11-22 13:33:39
W.0050.39.2019 Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji ?Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019r.? 2019-11-21 09:58:04
W.120.67.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych, środków trwałych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-11-21 09:56:43
W.120.66.2019 zarzadzenie Nr 66/2019 Wójta gminy bielice z dnia 19 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-20 09:01:32
W.120.65.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-20 08:57:37
W.120.63.2019 Zarządzenia Nr 63/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 listopada 2019r. w sparwie powołania komisji inwenteryzacyjnej do przeprowadzenia inweteryzacji materiałów bibliotecznych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-11-08 10:49:53
W.0050.38.2019 zarzadzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Kluczy w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-11-05 13:34:58
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:29:23
W.120.62.2019 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sprwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:23:11
W.120.61.2019 Zarzadzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy bielice w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-05 13:20:37
W.120.60.2019 zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30października 2019 r. w sparwie zmianw budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-04 12:02:23
W.120.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-10-31 11:57:25
W.0050.37.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-10-31 11:55:10
W.0050.36.2019 Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 36/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństaw Informacji oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-10-31 11:53:18
W.120.58.2019 Zarzadzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-25 11:40:03
W.0050.35.2019 zarzadzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2019 r. w sparwie obsługi platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-10-23 09:35:55
W.120.57.2019 Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sparwie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplnarnego ds. Przecwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2019-10-15 12:51:07
W.120.56.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:38:28
W.120.55.2019 zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:32:10
W.120.54.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:28:33
W.120.43.2019 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sparwie ustanowienia regulaminu i zasad wydatkownia funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z funduszem sołeckim w Gminie Bielice. 2019-10-15 12:21:43
W.120.53.2019 Zarzadzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2019 r. w sparwie ogłoszenia drugiego ustanego prztargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2019-10-08 08:31:26
W.120.52.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2019 t. w sparwie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i poprawnego wydatkowania środków oraz określania zasad działania komisji. 2019-10-08 08:29:04
W.120.51.2019 Zarzadzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-02 12:00:16
W.120.50.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-01 11:08:53
W.120.49.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-01 10:52:34
W.120.48.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze dtugiego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2019-09-26 11:07:07
W.0050.33.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:42:53
W.0050.32.2019 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:38:56
W.120.47.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2020 rok. 2019-09-17 13:04:34
W.120.46.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 2019-09-17 12:56:44
W.120.45.2019 Zarzadzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.09.2019 r. w sparwie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach na rok szkolny 2019/2020 2019-09-17 12:44:29
W.120.44.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków nabywania na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora zewnętrznego z własnych środków na terenie Gminy Bielice. 2019-09-13 12:17:26
W.120.42.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sirpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-08-29 12:16:58
W.120.41.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-08-29 12:15:07
W.120.40.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 rok . 2019-08-29 12:13:32
W.0050.31.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-29 11:43:24
W.0050.30.2019 Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-28 12:29:53
W.120.39.2019 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sparwie powołania stałej komisjhi do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości. 2019-08-26 14:32:53
W.0050.29.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Bielicve z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sparwie powołania Komisji do przeprowadzenie konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" 2019-08-26 14:29:45
W.120.37.2019 Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzytania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Bielice. 2019-08-19 08:34:17
W.0050.28.2019 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2018 r. 2019-08-19 08:31:00
W.0050.27.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy , Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-08-19 08:26:56
W.120.38.2019 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusów szkolnych 2019-08-13 11:26:14
W.0050.3.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustelania regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach 2019-08-09 09:03:19
W.120.36.2019 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2019r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów oraz regulaminu jej pracy 2019-08-09 09:00:32
W.120.35.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2019-08-09 08:56:50
W.0050.26.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie skróconeg czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-30 11:13:02
W.0050.25.2019 Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:38:34
W.0050.24.2019 Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:37:43
W.120.34.2019 W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego prztargu nieograniczonego na sprzedaż neruchomości położonej w obrębie geodeyjnym Parsów. 2019-07-29 09:28:54
W.120.33.2019 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2019-07-29 09:26:11
W.0050.23.2019 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-25 12:10:05
W.120.32.2019 Zarzadzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:31:47
W.120.31.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:30:03
W.120.30.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:28:02
W.120.29.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieliach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowaczego. 2019-07-17 08:11:34
W.120.28.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie udzilenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sparwach o przyznanie świadczenia wychowaczego. 2019-07-17 08:08:56
W.120.27.2019 Zarzadzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-04 13:23:33
W.120.26.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sparwie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-07-04 13:21:16
W.0050.22.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2019-07-02 13:59:54
W.120.25.2019 Zarządzenie NR 25/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-06-28 13:18:02
W.120.24.2019 zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. 2019-06-26 13:27:55
W.0050.21.2019 Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 czerwca 2019 r. 2019-06-25 13:39:12
W.120.23.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 14 czerwca 2019 r. w miejscowości Swochowo. 2019-06-24 07:50:31
W.0050.20.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Swochowo 2019 " 2019-06-24 07:47:39
W.0050.19.2019 zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 czerwca 2019r. w sparwie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnnego wyawiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2019-06-14 09:31:25
W.0050.35.2018 zarzadzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Alinie Pluta- zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2019-06-13 13:31:11
W.0050.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-06-13 08:44:59
W.0050.17.2019 zarzadzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 kwietnia 2019 r. w sprwie powołania komisji inwenteryzacyjnej. 2019-06-13 08:43:09
W.0050.34.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-06-11 15:03:15
W.120.22.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-06-05 13:56:51
W.120.21.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wyknonawczym na 2019 r. 2019-05-29 09:49:28
W.120.20.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-20 08:37:40
W.120.19.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-17 11:50:52
W.120.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-05-17 11:48:20
W.120.17.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-06 14:26:44
W.120.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-04-25 14:21:50
W.0050.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sparwie ustalenia dnia 02 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-04-25 11:29:19
W.0050.15.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europoejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 2019-04-25 11:25:48
W.120.15.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postepowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" 2019-04-18 14:12:14
W.120.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2019-04-18 14:07:26
W.0050.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 kwietnia 2019r. 2019-04-17 08:45:46
W.120.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-15 09:16:10
W.0050.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-04-15 08:52:06
W.0050.12.2019 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 08.04.2019r. 2019-04-08 08:27:12
W.0050.11.2019 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy. 2019-04-04 11:54:37
W.120.12.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-04 11:50:03
W.120.11.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-02 13:25:49
W.0050.10.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego w trakcie organizacji 2019-03-28 14:22:49
W.0050.9.2019 Zarządenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2019 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży. 2019-03-27 13:29:57
W.120.10.2019 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 marca 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek za nejem poszczególnych świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Bielice. 2019-03-27 09:37:59
W.0050.8.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Grzegorek. 2019-03-20 08:08:23
W.120.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 12 marca 2019r. W sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. 2019-03-13 10:11:45
W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. 2019-03-11 07:55:30
W.0050.6.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 247 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019r. 2019-03-07 12:19:25
W.120.8.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmain w budzecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-02-28 12:38:23
W.120.7.2019 Zarzadzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-02-28 12:29:59
W.0050.5.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:12:44
W.0050.4.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:07:55
W.120.6.2019 Zarzadzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących przeprowdzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. 2019-02-20 08:27:01
W.120.5.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019 w sprawie upoważnienie pracownika Ośrodka Pomocy Spolcznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2019-02-20 08:23:10
W.120.4.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2019-02-20 08:19:48
W.120.3.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowdzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. 2019-02-20 08:16:52
W.120.2.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowdzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych. 2019-02-20 08:09:24
W.120.1.2019 Zarzadzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2019 rok. 2019-01-22 14:42:24
W.0050.2.2019 Zarzadzenie Nr 2 Wójta gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Bielice. 2019-01-22 14:34:02
W.0050.1.2019 Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019r. 2019-01-22 14:31:02
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2018-12-13 14:08:01
W.0050.29.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2018-11-19 13:31:35
W.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2018-11-19 13:17:21
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-07 16:50:19
W.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-08 12:11:04
W.0050.23.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-01 12:14:47
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:12:57
W.120.16.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz 2018-07-13 11:56:19
W.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Bielice 2018" 2018-06-13 11:37:00
W.0050.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:11:57
W.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 2018-05-22 13:08:33
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:05:18
W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. 2018-04-18 13:24:03
W.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-04-18 13:08:33
W.0050.7.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie odwołania konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-03-16 15:01:41
W.120.5.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2018 r. 2018-03-05 12:01:21
W.120.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2018 r. 2018-03-05 12:00:01
W.120.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2018 r. 2018-03-05 11:58:49
W.0050.6.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach 2018-03-05 11:44:55
W.120.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2018-02-28 10:15:58
W.0050.5.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-02-21 13:41:45
W.120.1.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2018 rok 2018-01-29 10:57:28
W.0050.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok 2018-01-29 10:55:44
W.0050.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-01-29 10:54:43
W.0050.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac społecznie użytecznych na 2018 r. 2018-01-29 10:53:49
W.0050.1.2018 Zarządzenie Ne 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-01-29 10:52:23
W.120.55.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:29:17
W.120.53.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:28:03
W.120.52.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:26:25
W.120.51.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:24:49
W.120.50.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Bielice 2018-01-03 09:22:57
W.120.49.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:20:39
W.120.48.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. 2018-01-03 09:18:05