Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłosznie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice


Bielice 28 styczeń 2008 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bielice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi : Linie, Nowe Chrapowo, na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w dniach

od 11 lutego do 25 marca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy

w godzinach od 1000 do 1400 pokój nr 11

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studiu

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy o godzinie 1100

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielice z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

16 kwietnia 2008 roku.

Wójt Gminy

Zdzisław Lech Twardowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
25 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
28 sty 2008, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
28 sty 2008, godz. 11:06