Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 września 2009 r. od godziny 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach

przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych.

Lp.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

(nieobowiązującym).

Księga

wieczysta

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

 

Wysokość minimalnego postąpienia

900

Działka niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 230, o pow. 1,23 ha, położona w Nowym Chrapowie. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej z udziałem wynoszącym 27/100 części jest Gmina Bielice.

W nieobowiązującym już planie teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług towarzyszących oraz urządzeń drobnej nieuciążliwej dla otoczenia działalności gospodarczej. Obciążeń i zobowiązań brak.

8714

Trzeci przetarg

4.05.2009 r.

30.07.2009 r.

40.000,00 zł

8.000,00

400,00 zł

915

Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz trzema budynkami gospodarczymi, z których dwa budynki gospodarcze miały funkcję inwentarską i jeden jako stodoła. Stodoła w złym stanie technicznym.

W nieobowiązującym już planie teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej - do dalszego użytkowania. Udziałem Gminy Bielice objęte są budynki gospodarcze. Brak obciążeń i zobowiązań na udziale Gminy Bielice.

9000

Trzeci przetarg

4.05.2009 r.

30.07.2009 r

 

20.000,00 zł

4.000,00 zł

200,00 zł

930

Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 284 o pow. 200 m2. Zabudowana budynkiem po byłej remizie, o powierzchni użytkowej 62,00 m2, położona we wsi Chabowo gm. Bielice, 2 km od drogi krajowej nr 2 (E65). Prawo własności nieruchomości przysługuje Gm. Bielice

W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jak: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe. Przyjęto alternatywny sposób użytkowania - perspektywiczne wykorzystanie nieruchomości jako: działalności handlowa. Obciążeń i zobowiązań brak.

SZ2T/00001648/08/001

Drugi przetarg

30.07.2009 r.

19.350,00 zł

2.000,00 zł

20,00 zł

945

Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 325/4, o pow. 1,0835 ha, położoną w obrębie Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice.

W nieobowiązującym planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako teren skupu ziemniaków-do dalszego użytkowania – perspektywicznie wykorzystanie nieruchomości jako: działalność gospodarcza, tereny przemysłowo-składowe, magazyny. Obciążeń i zobowiązań brak.

Brak

Drugi przetarg

30.07.2009 r.

103.100,00 zł

10.310,00 zł

1.033,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane mogą wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 24 września 2009 roku w kasie urzędu lub na

konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 30 sierpnia 2009 r. do 30 września 2009 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bielice.com.pl .

Bielice, dnia 27 sierpnia 2009 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
03 wrz 2009, godz. 16:48

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
03 wrz 2009, godz. 16:49