Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Linie

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 września 2009 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Bielice położonej w miejscowości Linie (pierwszy przetarg).

Godz.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Stawka

 wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

1000

Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym . Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewid. 209-obręb Linie, o powierzchni 635 m2. Objęta księgą wieczystą nr 22295 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 42,90 m2. Powierzchnia użytkowa przynależnej do mieszkania piwnicy wynosi: 10,90 m2. Położona w miejscowości Linie nr 18, gm. Bielice, powiat yrzycki, województwo zachodniopomorskie. Współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej z udziałem wynoszącym 191/1000 części jest Gmina Bielice. Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr 25421 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczona nr ewid. 207 położona w obrębie Linie o pow. 2 076 m2 zabudowana budynkami gospodarczymi. Udział 1/16 części w nieruchomości wspólnej przysługuje Gminie Bielice i stanowi jedno pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,95 m2. Położona w obrębie Linie, gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 2144 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Księg Wieczystych w Pyrzycach.

W nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice nieruchomość wchodziła w zakres terenów określanych jako teren gospodarstwa PGR-magazyny, obiekty inwentarskie itp. – do dalszego użytkowania.

45.149,00 zł

5.000,00 zł

452,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach
Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 24 września 2009 r. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĄDU GMINY W BIELICACH

od dnia 29 sierpnia 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.

 

Bielice, dnia 27 sierpnia 2009 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
03 wrz 2009, godz. 16:50

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
03 wrz 2009, godz. 16:50