Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

II przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:"Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie"


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

II przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:  

Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do końca czerwca 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 28111100-4 budynki modułowe i przenośne.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 16 marca 2007 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 16 marca 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05ogloszenie2.doc (DOC, 28.50Kb) 2007-03-05 13:21:08 449

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02specyfikacja2.doc (DOC, 94.00Kb) 2007-03-05 13:21:08 87
03zalaczniki_do_specyfikacji2.doc (DOC, 58.50Kb) 2007-03-05 13:21:23 77

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
05 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
05 mar 2007, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
05 mar 2007, godz. 13:21