Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice -Swochowo


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na:  

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice - Swochowo”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice - Swochowo.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - czerwiec 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 14 maja 2007 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 14 maja 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02ogloszenie drogi.doc (DOC, 25.50Kb) 2007-04-13 11:08:30 417

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02_Informacja_BiOZ.doc (DOC, 23.50Kb) 2007-04-13 11:08:48 112
02_Opis_techniczny.doc (DOC, 32.00Kb) 2007-04-13 11:08:59 108
02_Przedmiar_robot.doc (DOC, 36.00Kb) 2007-04-13 11:09:10 94
02specyfikacja-_droga.doc (DOC, 85.50Kb) 2007-04-13 11:08:30 95
03za__czniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 33.00Kb) 2007-04-13 11:10:25 61
Formularz_nr_3.doc (DOC, 63.50Kb) 2007-04-13 11:10:34 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
13 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
13 kwi 2007, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
13 kwi 2007, godz. 11:08