Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest - budowa chodnika w miejscowości Chabówko, długość - 0,44 km, szerokość - 1,5 m, z polbruku.

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca października 2008 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 26 sierpnia 2008 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o udzielenie zamA wienia publicznego chodnik.doc (DOC, 28.50Kb) 2008-08-05 13:50:00 443

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01_Plan_orientacyjny.dwg (DWG, 1,008.94Kb) 2008-08-05 14:10:25 22
02_Plan_sytuacyjny.dwg (DWG, 483.31Kb) 2008-08-05 14:15:32 17
03_Profil_podA_uA_ny.dwg (DWG, 470.41Kb) 2008-08-05 14:18:10 19
MONO_3_GRUBOA_CI.ctb (CTB, 4.91Kb) 2008-08-05 14:26:48 22
04_Przekroje_normalne.dwg (DWG, 854.41Kb) 2008-08-05 14:21:40 20
Drogi_plan_sytuacyjny.ctb (CTB, 5.10Kb) 2008-08-05 14:22:00 23
formularz_ofertowy_wykonawcy_chodnik.doc (DOC, 39.50Kb) 2008-08-05 14:27:56 31
INFORMACJA__BiOZ.doc (DOC, 22.00Kb) 2008-08-05 13:55:13 52
KOSZT_OFERTOWY.doc (DOC, 42.50Kb) 2008-08-05 13:56:05 60
mapa_orientacyjna.jpg (JPG, 3.13Mb) 2008-08-05 14:26:30 26
Mapa.tif (TIF, 514.01Kb) 2008-08-05 14:22:37 21
OPIS__TECHNICZNY.doc (DOC, 26.50Kb) 2008-08-05 13:56:42 51
Profil_podA_uA_ny.ctb (CTB, 4.92Kb) 2008-08-05 14:27:07 20
PRZEDMIAR__ROBA_T.doc (DOC, 31.50Kb) 2008-08-05 13:57:26 41
specyfikacja_istotnych__warunkA_w_zamA_wienia_chodnik.doc (DOC, 90.50Kb) 2008-08-05 13:50:00 52
SPIS__ZAWARTOA_CI__OPRACOWANIA.doc (DOC, 19.50Kb) 2008-08-05 13:57:47 28
ST_OGA_LNA.doc (DOC, 48.00Kb) 2008-08-05 13:58:18 54
ST._roboty_budowlano_-_montaA_owe.doc (DOC, 59.00Kb) 2008-08-05 13:59:06 96
Str._tyt..doc (DOC, 60.00Kb) 2008-08-05 13:59:54 31
umowa_-_wzA_r_chodnik.doc (DOC, 67.50Kb) 2008-08-05 13:51:53 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
05 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
05 sie 2008, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
05 sie 2008, godz. 13:50