Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej w Bielicach"

O G Ł O S Z E N I E

o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74 – 202 Bielice

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BIELICACH ”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz pocztą.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Bielicach,

o długości: 0,275 km z rur PVC Ø110 wraz z przyłączami o dł. 0,123 km z rur PE Ø32.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi – 2 miesiące, od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 w/w ustawy i w SIWZ.

Brak jest wadium.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

Pokój nr 3

Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2006 r. o godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2006 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice w pokoju nr 5.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie przetargu woda.doc (DOC, 29.00Kb) 2006-07-14 15:18:04 431

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz_woda.zip (ZIP, 59.80Kb) 2006-07-14 15:18:04 46

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 23.00Kb) 2006-07-28 14:43:30 454

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o zawarciu umowy.doc (DOC, 22.00Kb) 2006-10-26 11:51:29 451

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
14 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
14 lip 2006, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
14 lip 2006, godz. 15:18