Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Bielice-Nowe Linie

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 31 lipiec 2009 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 roboty w zakresie dróg.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 24 marca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2009 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie droga.doc (DOC, 27.50Kb) 2009-03-02 12:50:35 453

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
S-0.0.Bielice.pdf (PDF, 136.48Kb) 2009-02-27 09:06:21 16
Plan_sytuacyjno-wysokoA_ciowy_rys.1.1.pdf (PDF, 688.96Kb) 2009-02-27 08:48:57 26
plan_sytuacyjno-wysokoA_ciowy-rys.1.2.pdf (PDF, 752.82Kb) 2009-02-27 08:50:27 19
S-01.01_Bielice_rozbiA_rka_.pdf (PDF, 43.63Kb) 2009-02-27 09:06:46 55
S-01.02_Bielice_ziemne_.pdf (PDF, 113.08Kb) 2009-02-27 09:09:24 29
S-01.03_Bielice_stabilizacja_.pdf (PDF, 80.20Kb) 2009-02-27 09:10:35 14
S-01.04_Bielice_podbudowaKA_SM_.pdf (PDF, 170.66Kb) 2009-02-27 09:11:09 27
S-01.05_Bielice_nawierzchnie_brukowcowa_.pdf (PDF, 81.21Kb) 2009-02-27 09:15:05 17
S-01.06_Bielice__wa-wa_wiA_A_A_ca_ukA_adana_na_zimno_.pdf (PDF, 67.06Kb) 2009-02-27 09:15:27 35
S-01.07_Bielice_Slurry_Seal_.pdf (PDF, 430.12Kb) 2009-02-27 09:18:15 13
S-01.08_Bielice__KrawA_A_niki_.pdf (PDF, 51.83Kb) 2009-02-27 09:18:39 30
S-01.09_Bielice__A_ciek_z_prefabrykatA_w_betonowych.pdf (PDF, 51.51Kb) 2009-02-27 09:24:08 35
S-01.09_Bielice__A_zKK_.pdf (PDF, 56.03Kb) 2009-02-27 09:24:43 16
S-01.10_Bielice__odtworzenie_i_inwentaryzacja_.pdf (PDF, 51.67Kb) 2009-02-27 09:25:24 13
Niweleta_rys.3.2.pdf (PDF, 130.57Kb) 2009-02-27 08:45:16 32
Niweleta_wydruk_rys._3.1.pdf (PDF, 131.09Kb) 2009-02-27 08:45:51 27
Przekroje_poprzeczne_rys._4.1.pdf (PDF, 279.07Kb) 2009-02-27 08:54:13 34
Przekroje_poprzeczne_rys._4.2.pdf (PDF, 262.80Kb) 2009-02-27 09:05:38 38
Plansza_tyczenia_rys.5.1.pdf (PDF, 343.09Kb) 2009-02-27 08:52:52 16
Plansza_tyczenia_rys._5.2.pdf (PDF, 247.20Kb) 2009-02-27 08:53:22 14
formularz_ofertowy_droga.doc (DOC, 38.00Kb) 2009-02-27 08:37:40 23
KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf (PDF, 58.51Kb) 2009-02-27 08:44:57 53
Opis_techniczny.pdf (PDF, 90.76Kb) 2009-02-27 08:46:20 40
specyfikacja_istotnych__warunkA_w_zamA_wienia_droga.doc (DOC, 87.50Kb) 2009-02-27 08:40:17 40
TABELA_PRZEDMIARA_W.pdf (PDF, 41.93Kb) 2009-02-27 09:25:43 77
umowa_-_wzA_r_droga.doc (DOC, 64.00Kb) 2009-02-27 08:41:01 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
27 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
27 lut 2009, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
27 lut 2009, godz. 08:35