Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo - Chabówko.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca września 2007 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 17 lipca 2007 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 26.50Kb) 2007-06-26 09:44:24 424

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04_Informacja_BiOZ.doc (DOC, 22.50Kb) 2007-06-26 09:45:47 78
04_Kosztorys_inwestorski-slepy.doc (DOC, 26.00Kb) 2007-06-26 09:45:57 80
04_Opis_techniczny.doc (DOC, 30.00Kb) 2007-06-26 09:46:06 83
04_Przedmiar_robot.doc (DOC, 24.00Kb) 2007-06-26 09:46:16 83
chabowo.tif (TIF, 754.93Kb) 2007-06-26 09:47:01 41
formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 51.00Kb) 2007-06-26 09:46:26 48
mapa-orientacyjna.jpg (JPG, 853.35Kb) 2007-06-26 09:48:52 42
siwz.doc (DOC, 78.50Kb) 2007-06-26 09:44:24 90
umowa-wzor.doc (DOC, 62.00Kb) 2007-06-26 09:46:35 59
zal-czesci_rysunkowa.zip (ZIP, 5.53Mb) 2007-07-09 12:18:32 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
26 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
26 cze 2007, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
26 cze 2007, godz. 09:44