Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:  

„Sprzedaż i dostaw oleju opałowego”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- październik 2007 r- sierpień 2008r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 05 października 2007 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 05 października 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie olej.doc (DOC, 25.50Kb) 2007-09-26 15:46:14 440

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr2.doc (DOC, 21.00Kb) 2007-09-26 15:48:01 56
formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 36.50Kb) 2007-09-26 15:47:03 47
siwz-norwida.doc (DOC, 79.50Kb) 2007-09-26 15:46:14 66
Umowa_ZB.doc (DOC, 39.50Kb) 2007-09-26 15:47:15 73

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
26 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
26 wrz 2007, godz. 15:46

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
26 wrz 2007, godz. 15:46