Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy w Swochowie


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy Swochowie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca sierpnia 2008 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 28111100-4 Budynki modułowe i przenośne.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 01 sierpnia 2008 r. do godz. 1100.

 

Otwarcie ofert nastąpi 01 sierpnia 2008 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt_budowlany_01.jpg (JPG, 286.27Kb) 2008-07-24 14:14:26 28
Projekt_budowlany_02.jpg (JPG, 325.90Kb) 2008-07-24 14:14:32 24
Projekt_budowlany_03.jpg (JPG, 313.39Kb) 2008-07-24 14:14:39 25
formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 39.50Kb) 2008-07-24 14:14:08 38
Projekt_budowlany.jpg (JPG, 250.64Kb) 2008-07-24 14:14:18 30
specyfikacja_istotnych__warunkA_w_zamA_wienia_swochowo.doc (DOC, 91.00Kb) 2008-07-24 14:13:59 79

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja specyfikacji.doc (DOC, 20.00Kb) 2008-07-30 14:35:12 418
umowa-dostawy.doc (DOC, 69.50Kb) 2008-07-30 14:36:04 414

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
24 lip 2008

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
24 lip 2008, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
24 lip 2008, godz. 14:13