Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielenie Kredytu Bankowego dla gminy Bielice w kwocie 1.800.000,00


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY

Bielice w kwocie 1.800.000,00 zł

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla gminy Bielice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2008.

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca listopada 2014 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66130000-0 Usługi udzielenia kredytu.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 04 lipca 2008 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 04 lipca 2008 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o udzielenie zamA wienia publicznego.doc (DOC, 28.00Kb) 2008-06-26 14:37:13 429

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_-_kredyt_1.doc (DOC, 192.50Kb) 2008-06-26 14:37:13 72

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
26 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
26 cze 2008, godz. 14:37

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
26 cze 2008, godz. 14:37