Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:  

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Nowe Chrapowo - Czarnowo”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Chrapowo - Czarnowo - długość 1,755 km, szerokość 4,0 m, wraz ze zjazdami na pola oraz rowami.  

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca czerwca 2008 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 31 marca 2008 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2008 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzielenie zamowienia publicznego.doc (DOC, 39.50Kb) 2008-03-10 15:21:36 420

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dok-tech-Nowe_Chrapowo-Czarnowo.doc (DOC, 157.00Kb) 2008-03-10 15:22:33 141
formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 34.00Kb) 2008-03-10 15:22:41 62
Projekt_drogi-cz_rysunkowa.zip (ZIP, 9.25Mb) 2008-03-10 15:34:11 71
specyfikacja_istotnych__warunkow_zamowienia.doc (DOC, 77.50Kb) 2008-03-10 15:21:36 87
Specyfikacje_Techniczne.doc (DOC, 741.00Kb) 2008-03-10 15:24:11 68
umowa-wzor.doc (DOC, 55.00Kb) 2008-03-10 15:22:58 75

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 21.50Kb) 2008-04-11 10:51:19 427

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
10 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
10 mar 2008, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
10 mar 2008, godz. 15:21