Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyposazenie placów zabaw


O G Ł O S Z E N I E

o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74 - 202 Bielice

 

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz pocztą.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw tj. urządzeń wielofunkcyjnych, huśtawek, piaskownic i ławek drewnianych, w czterech miejscowościach gminy Bielice: Chabowie, Chabówku, Nowych Liniach i Bielicach.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - 36535200-2 Wyposażenie placów zabaw.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi - 3 tygodnie, od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 w/w ustawy i w SIWZ.

 

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

 

Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 - 202 Bielice

Pokój nr 3

 

Termin składania ofert upływa dnia 9 listopada 2006 r. o godz.10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2006 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie przetargu.doc (DOC, 28.50Kb) 2006-10-27 15:32:27 449

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.jpg (JPG, 495.59Kb) 2006-10-27 15:39:26 53
2.jpg (JPG, 155.74Kb) 2006-10-27 15:39:35 50
Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc (DOC, 163.00Kb) 2006-10-27 15:30:54 82
zalaczniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 115.00Kb) 2006-10-27 15:31:34 67

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania i odpowiedzi.doc (DOC, 22.00Kb) 2006-11-02 15:00:45 439

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.doc (DOC, 22.00Kb) 2006-11-09 16:01:39 431

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
27 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
27 paź 2006, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
27 paź 2006, godz. 15:30