Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyposażenie placów zabaw


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34; 74 - 202 Bielice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wyposażenie placów zabaw.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę 25 zł. można otrzymać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój Nr. 11 za okazaniem dowodu wpłaty w kasie lub na konto: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach

Nr. 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010 oraz za zaliczeniem pocztowym.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placów zabaw.

 

Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień - 36535200 - 2

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 w/w i w SIWZ.

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

 

Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy

ul. Niepokalanej 34

74 - 202 Bielice

Pokój nr.3

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2006 r. o godz.10,00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2006 r. o godz. 10.15; w pokoju Nr.5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie dostawa i montaz.doc (DOC, 22.50Kb) 2006-10-20 15:47:59 466

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ1.doc (DOC, 209.50Kb) 2006-10-20 15:47:59 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03uniewa nienie postepowania BIP.doc (DOC, 20.00Kb) 2006-10-25 16:02:36 470

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
20 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
20 paź 2006, godz. 15:47

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
20 paź 2006, godz. 15:47