Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dostawę oleju opałowego


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:  

Sprzedaż i dostawę oleju opałowego

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach w okresie styczeń - sierpień 2007 r. w ilości 90 000 litrów. Olej opałowy powinien spełniać wymogi polskiej normy PN-C-96024.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń - sierpień 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2006 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2006 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05ogloszenie1.doc (DOC, 17.00Kb) 2006-12-12 14:54:59 453

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02specyfikacja.doc (DOC, 80.50Kb) 2006-12-12 14:54:59 84
03zalaczniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 49.50Kb) 2006-12-12 14:55:14 61

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 21.50Kb) 2007-01-02 10:50:27 428

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
12 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
12 gru 2006, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
12 gru 2006, godz. 14:54