Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023"

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bielice

z dnia 29.12.2017 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.

 

UZASADNIENIE

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Bielice zwrócił się z wnioskiem z dnia 14.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: WOPN-OS.410.371.2017.AM oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: NZNS.7040.1.149.2017 uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.

Powyższe uzgodnienia są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, w pokoju nr 11.

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
29 gru 2017

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
29 gru 2017, godz. 19:21

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
29 gru 2017, godz. 19:22