Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r.

                                                                                                                       Bielice, dnia 06.07.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIELICE

 

            Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2016r., poz. 23, ze zm.) oraz art. 29 art, 30 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

 

że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa Wytwórni win gronowych i destylatów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działce nr 517/19, obręb 0002 Babin, gm. Bielice, powiat pyrzycki.

 

Wójt Gminy Bielice

 

zakończył przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o przedmiotowym przedsięwzięciu dostępne są w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 11 w godz. 7³º - 15³º 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ryszard Mocarski

Data wytworzenia:
06 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
06 lip 2017, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
06 lip 2017, godz. 14:22