Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

 

Bielice, 11 września 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 29, 30 i 39 ust. 1 pkt 2 do 5 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu sporządzonego na podstawie Uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. zmienionej uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Przedmiotem zmiany studium jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Linie i Stare Chrapowo.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Opracowaniem ekofizjograficznym będzie udostępniony do wglądu w dniach od 20 września 2012 r. do 12 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Bielice,ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bielice, na adres: Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice lub elektronicznie na adres: sekretariat@bielice.com.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2012 r.

 

Wójt Gminy Bielice

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
12 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
12 wrz 2012, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
12 wrz 2012, godz. 08:30