Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.)

podaje się do publicznej

wiadomości

 

że w dniu 27 lipca 2012r. na wniosek PW BIELICE Sp.z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Bielice z dnia 8 stycznia 2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” obręb Nowe Chrapowo, gmina Bielice, powiat pyrzycki zmienionej na wniosek firmy DOMREL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 decyzją z dnia 10 sierpnia 2011r., a następnie przeniesionej na rzecz firmy PW Bielice z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 decyzją z dnia 6 września 2011r.

Informacja o w/w przedsięwzięciu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić:

  1. w formie pisemnej;

  2. ustnie do protokołu;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 10 w godz. 7³º - 15³º w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Bielice, dnia 09.08.2012r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
12 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
14 sie 2012, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
14 sie 2012, godz. 13:45