Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie dot. Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

podaje się do publicznej

wiadomości


że w dniu 11 czerwca 2010r. na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1, działającego w imieniu Inwestora Wiatromill Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice” składającego się z jedenastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”


Informacja o tym przedsięwzięciu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić:

  1. w formie pisemnej;

  2. ustnie do protokołu;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do dnia 30 listopada 2009 roku do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 10 w godz. 7³º - 15³º

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Bielice 11.06.2010r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
15 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
16 cze 2010, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
16 cze 2010, godz. 10:23