Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo w gminie Bielice

 

               WÓJT BIELIC

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

z dnia 17 marca 2014 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo w gminie Bielice

 

       

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XVII/88/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi i prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w sali konferencyjnej o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Bielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

 

WÓJT BIELIC

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
18 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
18 mar 2014, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
18 mar 2014, godz. 11:27