Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy  Bielice

Na podstawie  art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

przeprowadzając strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości informację oprzystąpieniu

do sporządzenia  prognozy oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem będzie ocena skutków lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębach ewidencyjnych:Parsów, Bielice, Swochowo  gminy Bielicewskazanych w  projekcie miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego.

 

Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją dotyczącą ww. projektu lub złożyć wnioski, w Urzędzie Gminy  Bielice,  ul. Niepokalanej 34,  74-202 Bielice.

Zgodnie z art. 54. ust. 3 ww. ustawy,  wnioski można składać na piśmie,  do Wójta Gminy  Bielice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, licząc od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
05 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
13 paź 2011, godz. 08:38

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
13 paź 2011, godz. 08:39