Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie


Załącznik do zarządzenia Nr 27/2007 z dnia 26 marca 2007 roku.

OGŁOSZENIE

W dniu 27 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość gminną.

O godzinie 1000 sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr 268/17 o pow. 0,1644 ha wraz z udziałem 1/5 w działce nr 268/12 o pow. 0,0623 ha (droga wewnętrzna).

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę - 21.093,00 zł

(dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium - 4.200,00 zł.

Jedno postąpienie nie może być niższe niż - 1.000,00 zł.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr 21579.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002 roku planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone były pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia nieuciążliwych usług.

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 23 kwietnia 2007 roku w kasie urzędu lub na konto : Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564 42 35, 091 564 42 20 w. 23 lub bip@bielice.com.pl i wwwbielice.com.pl ”

Bielice, dnia 26 marca 2007r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
27 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
27 mar 2007, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
27 mar 2007, godz. 11:37