Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r. dot. projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2015, poz.1936)

 

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

 

Wójt Gminy Bielice, zgodnie z  Uchwałą Nr XIII/67/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r., przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bielice.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w terminie od 14.03.2017 do 04.04.2017.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 04 kwietnia 2015 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane uzasadnienie zawierające w szczególności ustosunkowanie się Wójta Gminy Bielice do zgłaszanych uwag.

Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Bielice www.bip.bielice.com.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, pokój 11 (II piętro). Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularz konsultacji należy przekazywać do dnia 04 kwietnia 2017 roku:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@bielice.com.pl ;

2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice

3. osobiście poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34,74-202 Bielice, pokój 11 (II piętro).

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Bielice

                                                                                        Zdzisław Lech Twardowski

 

 

 

 

Bielice, 14.03.2017 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PROJEKT PGN Bielice 2017.pdf (PDF, 3.22Mb) 2017-03-14 09:49:05 529
formularz zglaszania uwag.docx (DOCX, 15.36Kb) 2017-03-14 09:49:05 250
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
14 mar 2017

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
14 mar 2017, godz. 09:49

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
14 mar 2017, godz. 09:49