Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

Bielice, dn. 12.10.2009 r         OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bielice   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice  Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art.54 ust. 2 i 3 art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) oraz uchwały Nr XV/79/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.                             zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo w gminie Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko                     w dniach od 23 października do 25 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34 pokój nr 11 w godzinach od 1000 do 1400.   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r w siedzibie Urzędu Gminy Bielice o godzinie 1100.   Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.          Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (e-mail sekretariat@bielice.com.pl) do Wójta Gminy Bielice   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2009 r.   Wójt Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
08 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
14 paź 2009, godz. 10:19

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
14 paź 2009, godz. 10:19