Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Zgłaszanie zmian do porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
7 2 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski wstrzymał się
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka wstrzymał się
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bielice przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad niepublicznymi żłobkami na terenie Gminy Bielice przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Bogdan Wdówka za
Danuta Grzegorek za
Stanisław Kulig za
Robert Kukiełka za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 30-06-2023