Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Bielice przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Jan Geldner za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Zmiana porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Jan Geldner za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu drogi powiatowej w granicach Gminy Bielice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Parsów stanowiącej własność gminy Bielice. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


autopoprawka przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022


Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jan Stefan Adamski za
Artur Wcisło za
Edward Mocarski za
Wiesław Marszałek za
Danuta Grzegorek za
Andrzej Kołobycz za
Krzysztof Mordal za
Radosław Pluta za
Stanisław Kulig za
Leokadia Zembal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Stefan Adamski Data wytworzenia: 29-09-2022