Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2005


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2005r. w prawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2006-01-25 14:34:42
Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 2005-12-21 09:44:01
Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy 2005-12-21 09:43:32
Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród 2005-12-21 09:43:08
Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-12-21 09:42:43
Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-12-21 09:41:09
Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Liniach, Swochowie, Nowym Chrapowie, 2005-12-13 09:02:14
Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminyn Bielice z dn. 25 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Biel 2005-11-28 12:33:51
Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektora - inspektora ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w Urzędz 2005-11-17 14:44:28
Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości położonych w Liniu, Swochowie, Nowym 2005-11-17 14:43:55
Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 listopada 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach 2005-11-07 14:16:54
Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 wrzesnia 2005r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na rok 2006 2005-10-24 15:12:53
Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2005-10-24 15:12:04
Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Parsowie 2005-10-24 15:07:07
Zarzadzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-10-24 15:06:13
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 2005-10-20 14:24:58
Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonegonieruchomości położonych w Parsowie 2005-10-20 14:22:03
Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 pażdziernika 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy 2005-10-20 14:21:38
Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-10-13 10:05:09
Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 września 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska wobec Stowarzyszenia Miłośników 2005-10-12 14:59:06
Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Będgoszczy: 220/2 o pow. 0,1753, 220/3 o pow. 0,1768 ha, 220/4 o pow. 0,1774 h 2005-09-30 15:04:55
Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Parsowie: 400/1 o pow. 0,0597 ha, 400/2 o pow. 0,2074 ha, 400/3 o pow. 0, 2005-09-30 15:04:13
Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2005r. w sprawie wysokości zaliczki na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości 2005-09-30 15:03:54
Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2005-09-30 15:03:32
Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polsk 2005-09-30 15:03:07
Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2005-09-30 15:02:48
Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach 2005-09-28 15:11:29
Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na 2005-09-28 15:09:48
Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach 2005-09-13 14:21:46
Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych 2005-07-15 12:17:33
Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie powołania komisji sporządzajacej wycene nieruchomości gminnych, które mają zostać przekazane na rzecz "Związku Gmin Zlewni Je 2005-07-15 12:17:11
Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości położonych w Chabowie i w Swochowie 2005-07-15 12:16:49
Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-07-15 12:16:15
Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 maja 2005r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród na dzień pracownika samorządowego 2005-07-15 12:15:22
Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Parsowie 2005-07-15 12:14:37
Zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 maja 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu 2005-07-15 12:14:15
Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 9 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 104/2 położonej w Będgoszczy 2005-07-14 12:42:30
Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych 2005-07-14 12:41:58
Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach z okazji uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pa 2005-07-14 12:41:31
Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-07-14 12:33:19
Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Parsowie i Swochowie 2005-07-14 12:31:13
Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Parsowie 2005-07-14 12:30:02
Zarzadzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2005r. 2005-04-29 13:21:05
Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu nieruchomości położonych w Parsowie i Swochowie 2005-03-11 09:58:40
Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie 2005-02-15 13:06:31
Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmi 2005-01-11 14:37:51
Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2005-01-11 14:37:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
11 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
11 sty 2005, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
11 sty 2005, godz. 14:36