Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2004


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 111/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 rok 2005-01-11 14:34:42
Zarządzenie Nr 109/1004 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2005-01-11 14:33:00
Zarzadzenie Nr 108/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie 2005-01-06 08:41:55
Zarządzenie Nr 107/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2005-01-06 08:41:20
Zarządzenie Nr 106/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieruchomości położonych w Bielicach, Będgoszczy i Parsowie 2005-01-06 08:40:31
Zarządzenie Nr 105/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2005-01-06 08:39:35
Zarządzenie Nr 102/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdujacego się na terenie gminy Bielice 2004-12-15 09:59:39
Zarządzenie Nr 101/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2004r.zmianiające Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2004-12-15 09:59:08
Zarzadzenie Nr 100/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2004r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Bielica 2004-12-15 09:57:17
Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2004-12-14 10:32:32
Zarządzenie Nr 97/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2004r. w sprawie przeznaczeniado sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie 2004-11-23 10:34:21
Zarządzenie nr 96/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na rok 2005 2004-11-23 10:34:03
Zarządzenie Nr 95/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16 i 268/17 położonych w Bielicach 2004-11-23 10:33:43
Zarządzenie Nr 90/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w zamówie 2004-11-23 10:33:15
Zarzadzenie Nr 94/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Parsowie 2004-11-23 10:30:11
zarządzenie Nr 93/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 269/2, 269/3 i 269/4 położonych w Parsowie 2004-11-23 10:28:10
Zarządzenie Nr 85/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy Bielice 2004-11-23 10:27:40
Zarządzenie Nr 84/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Gminy Bielice, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-11-23 10:27:19
Zarządzenie Nr 104/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Bielicach, Będgoszczy i Parsowie 2004-11-23 10:26:06
Zarządzenie Nr 82/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Swochowie 2004-11-17 11:44:59
Zarządzenie Nr 81/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci będących przedmiotem użytkownika wieczystego nr 283/15, nr 241/2 i nr 242/5 położ 2004-11-17 11:44:27
Zarządzenie Nr 80/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Parsowie w formie negocjacji 2004-11-17 11:43:58
Zarządzenie Nr 103/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 83/1 położonej w Starym Chrapowi 2004-11-04 13:12:18
Zarządzenie Nr 99/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie 2004-11-04 13:09:34
Zarządzenie Nr 79/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2004r. w sprawie powołania składów komisji wyborczych 2004-08-20 13:26:04
Zarządzenie Nr 75/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2004-08-20 13:25:45
Zarządzenie Nr 67/2004 Wójta Gminy bielice z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieruchomości położonych w obrębach Linie, Swochowo i Nowe Chrap 2004-08-20 13:25:21
Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bie 2004-08-20 13:25:03
Zarządzenie Nr 64/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obow 2004-08-20 13:24:44
Zarządzenie Nr 62/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 268/2 o pow. 0,0731 ha położonej w Bielicach i nr 390/2 o pow. 0,8467 ha położonej w 2004-08-20 13:24:18
Zarządzenie Nr 61/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 22/3 o pow. 0,0590 ha położonej w Liniu i nr 22/4 o pow. 0,0506 ha położonej w Liniu 2004-08-20 13:23:43
Zarządzenie Nr 60/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieruchomości położonej w Swochowie 2004-08-20 13:23:21
Zarzadzenie Nr 92/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości gminnych 2004-08-20 13:23:04
Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-08-20 13:22:49
Zarządzenie Nr 88/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze negocjacji nieruchomości położonej w Swochowie 2004-08-20 11:45:36
Zarządzenie Nr 87/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-08-20 11:45:23
Zarzązdenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2004-08-20 11:45:08
Zarządzenie Nr 72/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nabycia okularów 2004-08-20 11:20:37
zarządzenie Nr 71/2004 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2004-08-20 11:20:14
Zarządzenie Nr 70/2004 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2004-08-20 11:19:56
zarządzenie Nr 69/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów k 2004-08-20 11:19:42
Zarządzenie Nr 68/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych 2004-08-20 11:19:25
Zarządzenie Nr 83/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieruchomości położonej w Swochowie 2004-06-25 13:55:57
Zarządzenia Nr 78/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Swochowie 2004-06-25 13:55:32
zarządzenie Nr 77/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19.maja 2004r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród na dzień pracownika samorządowego 2004-06-25 13:55:16
Zarządzenie Nr 76/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zakazu handlu podręcznikami i innymi wydawnictwami edukacyjnymi na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2004-06-25 13:54:46
Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 46/4 o pow. 0.1106 ha położonej w Swochowie 2004-04-29 10:43:50
Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 22, usytuowanego na działce nr 238/1 położonej w Nowym Chrap 2004-04-22 10:33:01
Zarządzenie Nr 73/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i w drodze drugiego przetargu nieruchomości położonych w Parsowie. 2004-04-19 14:31:03
Zarządzenie Nr 65/2004 z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargu nieruchomosci położonych w Parsowie i Swochowie 2004-02-24 13:45:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
22 sty 2004

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
03 wrz 2003, godz. 09:36

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
07 sty 2009, godz. 15:01