Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

W.120.2023 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032. 2024-01-10 10:17:44
Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2024-01-05 14:38:35
Zarządzenie Nr 78-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2024-01-04 11:41:41
Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2024-01-04 11:40:29
Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-12-19 14:25:16
Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-12-15 09:22:20
ZARZĄDZENIE Nr 74-2/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-12-15 09:21:32
Zarządzenie Nr 74-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-12-15 09:20:48
Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-12-15 09:19:36
ZARZĄDZENIE Nr 70-2/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-12-08 14:29:33
Zarządzenie Nr 70-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-12-08 14:28:14
ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-12-08 14:27:24
ZARZĄDZENIE NR 73 /2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach w roku szkolnym 2023/2024 2023-12-06 14:00:50
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-12-05 07:07:54
ZARZADZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 1 grudnia 2023 r. W sprawie głoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Linie 2023-12-01 09:27:31
ZARZADZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 1 grudnia 2023 r. W sprawie głoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2023-12-01 09:26:37
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2023-11-15 14:47:47
Zarządzenie Nr 66-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-11-15 14:23:59
Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-11-15 14:21:00
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2023 r. 2023-11-14 14:46:36
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Bielice na rok 2023 2023-11-03 13:28:02
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-11-03 10:15:42
Zarządzenie Nr 62-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-11-02 14:45:27
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni 2023-11-02 14:06:20
ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 14:12:51
ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:44:01
ZARZĄDZENIE Nr 30-2/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:41:19
ZARZĄDZENIE Nr 27-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:39:13
ZARZĄDZENIE Nr 20-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:37:33
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:35:40
ZARZĄDZENIE Nr 4-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-10-31 08:26:45
Zarządzenie Nr 60-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 października 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-10-24 11:28:48
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-10-13 14:43:56
Zarządzenie nr 59/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2023r. w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych. 2023-10-12 13:31:14
Zarządzenie Nr 56-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-10-06 12:22:51
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 06 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. 2023-10-06 07:21:42
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-10-04 07:50:33
Zarządzenie Nr 54-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-09-29 13:50:59
Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-09-28 09:56:25
Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-09-27 14:56:12
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach 2023-09-22 09:06:54
ZARZĄDZENIE Nr 41-1/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2023-09-22 09:06:15
ZARZADZENIE NR 52 /23 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia przy ul. Jana Pawła II 34a w Bielicach w celu udzielania świadczeń zdrowotnych 2023-09-22 08:17:33
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-09-21 10:44:11
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokali, stanowiących własność Gminy Bielice 2023-09-19 10:59:47
Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-09-18 11:43:55
Zarządzenie 47-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-09-15 14:54:09
Zarządzenie 42-1/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-09-11 12:13:02
Zarządzenie Nr 46/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.09.2023r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, należącej do właściwości gminy. 2023-09-05 09:21:34
Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń , o których mowa w ar.411 ust.10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. Prawo ochrony środowiska. 2023-09-05 09:19:40
Zarządzenie Nr 44/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2023-09-05 09:18:42
Zarządzenie Nr 43/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 01.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2023-09-05 09:15:56
Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-08-29 14:15:27
ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 25 Sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposażonych w przycisk SOS 2023-08-25 13:27:03
Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-08-24 14:40:40
Zarządzenie Nr 39-1-2023 w sprawie planu finansowego na 2023 dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Fundiszu Pomocy 2023-08-24 14:05:15
Zarządzenie nr 40/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dla nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia przy ul. Jana Pawła II 34a w Bielicach 2023-08-23 09:36:29
Zarządzenie Nr 11-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 luty 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:23:54
Zarządzenie Nr 12-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:22:57
Zarządzenie Nr 19-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:21:25
Zarządzenie Nr 21-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:20:00
Zarządzenie Nr 24-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:17:42
Zarządzenie Nr 25-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:16:24
Zarządzenie Nr 30-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:14:48
Zarządzenie Nr 38-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:13:33
Zarządzenie Nr 37-1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków finansowych z Funduszu Pomocy 2023-08-21 13:11:12
Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-08-08 10:38:06
Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-08-01 14:43:50
Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r 2023-07-18 14:14:24
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-07-18 14:13:27
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 lipca 2023 r. Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-07-17 13:44:30
Zarządzenie NR 31/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r 2023-07-17 13:14:42
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r 2023-07-17 13:12:52
Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lipca 2023 r. 2023-07-11 09:38:09
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 11 lipca 2023 r. 2023-07-11 08:54:36
Zarządzenie NR 28/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-07-07 07:49:51
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2023-06-20 11:28:50
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-06-02 08:20:32
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2023 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-05-29 11:07:44
Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bielice na lata 2023 – 2025 2023-01-05 13:12:52
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 5.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach 2023-02-03 10:39:11
Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Bielice na 2023 rok. 2023-01-24 08:53:16
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-04-18 14:30:02
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-02-06 13:20:14
ZARZĄDZENIE NR 7 /2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice 2023-02-07 13:18:23
ZARZADZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 6 lutego 2023 r. W sprawie głoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2023-02-06 13:34:31
ZARZADZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 6 lutego 2023 r. W sprawie głoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Linie 2023-02-06 13:28:50
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-02-15 11:13:20
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego dotyczącego wydzielonych rachunków bankowych w ramach działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-04-26 12:31:49
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-03-06 08:48:31
Zarządzenie nr 13/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego specjalnego samochodu pożarniczego 2023-03-08 13:10:53
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” 2023-03-23 10:14:47
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-04-06 07:41:46
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach za 2022 rok 2023-04-19 14:23:46
ZARZADZENIE NR 17/23 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 28 marca 2023 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz 2023-03-28 14:30:08
Zarządzenie nr 18/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego specjalnego samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter T4 2,6t stanowiącego własność Gminy Bielice i powołania Komisji Przetargowej 2023-03-30 13:02:20
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-04-06 07:45:59
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-04-25 07:42:29
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-04-28 13:32:30
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Bielice na rok 2023 2023-05-08 13:34:47
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2023 r. 2023-05-09 14:28:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 13:10

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Ciechacka

Data aktualizacji:
22 sie 2023, godz. 13:17