Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2023r. o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice.

I N F O R M A C J A

 

 

Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2023r. o wyniku trzeciego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice.

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1846 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., Nr 207, poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości, że w dniu14 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Bielice odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działkanr 446/6 o pow. 0,3000 ha, obręb Parsów, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą  Nr SZ2T/00006100/3.

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosiła: 86 990,00 złotych ( VAT zwolnione )

 

 

Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym – brak oferentów.

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                        Iwona Jolanta Kochel

 

 

                                                                                              

                                                                                              


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Tarka

Data wytworzenia:
16 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Weronika Tarka

Data publikacji:
16 mar 2023, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Weronika Tarka

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 13:38