Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Akty prawa miejscowego 2022 r.

lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

     
1. Uchwała Nr XXVI/177/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.962
Ogłoszony: 03.03.2022

2. Uchwała Nr XXVI/179/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach lub akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach lub ćwiczeniach przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bielice

DZ. URZ. WOJ. 2022.963
Ogłoszony: 03.03.2022

 
 
 
3. Uchwała Nr XXVI/181/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

DZ. URZ. WOJ. 2022.964
Ogłoszony: 03.03.2022

4. Uchwała Nr XXVII/186/22 Rady Gminy Bielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.1521
Ogłoszony: 05.04.2022

5.
Uchwała Nr XXVII /188/22 Rady Gminy Bielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

DZ. URZ. WOJ. 2022.1523
Ogłoszony: 05.04.2022

6. Uchwała Nr XXVIII/190/22 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.2705
Ogłoszony: 13.06.2022

7. Uchwała Nr XXIX/198/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.3013
Ogłoszony: 05.07.2022

8. Uchwała Nr XXIX/200/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

DZ. URZ. WOJ. 2022.3016
Ogłoszony: 05.07.2022

9.

Uchwała Nr XXIX/201/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.3018
Ogłoszony: 05.07.2022

10. Uchwała Nr XXX/203/22 Rady Gminy Bielice z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.3671
Ogłoszony: 31.08.2022

11 Uchwała Nr XXXI/206/22 Rady Gminy Bielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.4315
Ogłoszony: 11.10.2022

12. Uchwała Nr XXXI/211/22 Rady Gminy Bielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie dopłat do cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

DZ. URZ. WOJ. 2022.4317
Ogłoszony: 11.10.2022

13. Uchwała Nr XXXII/212/22 Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.4720
Ogłoszony: 04.11.2022

14 Uchwała Nr XXXIII/214/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.5545
Ogłoszony: 08.12.2022

15 Uchwała Nr XXXIII/216/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice

DZ. URZ. WOJ. 2022.5546
Ogłoszony: 08.12.2022

16 Uchwała Nr XXXIII/217/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. 2022.5547
Ogłoszony: 08.12.2022

17 Uchwała Nr XXXIII/218/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. 2022.5548
Ogłoszony: 08.12.2022

18 Uchwała Nr XXXIII/219/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.".

DZ. URZ. WOJ. 2022.5549
Ogłoszony: 08.12.2022

19

Uchwała Nr XXXIII/220/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach

DZ. URZ. WOJ. 2022.5550
Ogłoszony: 08.12.2022

20

Uchwała Nr XXXIII/221/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

DZ. URZ. WOJ. 2022.5551
Ogłoszony: 08.12.2022

21 Uchwała Nr XXXIII/222/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice

DZ. URZ. WOJ. 2022.5552
Ogłoszony: 08.12.2022

22 Uchwała Nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Bielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2023.46
Ogłoszony: 02.01.2023

23 Uchwała Nr XXXIV/227/22 Rady Gminy Bielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. 2023.243
Ogłoszony: 05.01.2023


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Rutkowska

Data wytworzenia:
26 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Natalia Gołuchowska

Data publikacji:
26 maj 2022, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Natalia Gołuchowska

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 13:18