Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Weronika Tarka 2021-04-15 13:44:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Weronika Tarka 2021-04-15 10:32:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 161/4 i 161/6, położonych w obrębie Będgoszcz. Weronika Tarka 2021-04-15 10:12:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dn. 31.01.2018 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz. Weronika Tarka 2021-04-15 10:11:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024. Weronika Tarka 2021-04-15 10:11:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2021-04-15 10:11:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy w 2020r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:10:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bielice Weronika Tarka 2021-04-15 10:09:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:39 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032. Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:10 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2021 roku Weronika Tarka 2021-04-15 10:08:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. Weronika Tarka 2021-04-15 10:07:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0048 ha o nr ew. 280/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chabowo Gmina Bielice. Weronika Tarka 2021-04-15 10:07:30 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021 . Weronika Tarka 2021-04-15 10:07:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021 - 2025. Weronika Tarka 2021-04-15 10:07:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Bielice. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021- 2031. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bielice na 2020 r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. Weronika Tarka 2021-04-15 10:06:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. Weronika Tarka 2021-04-15 10:05:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Bielice na 2021 r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:05:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. Weronika Tarka 2021-04-15 10:05:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębinienia funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2022r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:05:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw. Weronika Tarka 2021-04-15 10:04:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. : "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:04:34 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2021-04-15 10:04:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 446/4 o pow. 0,3000 i 446/6 o pow. 0.3000 ha położone w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. Weronika Tarka 2021-04-15 10:04:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 149 o pow. 0,60 ha, 150 o pow. 0,79 ha, 151 o pow. 0,70 ha, 153 o pow. 0,76 ha, 157/3 o pow. 0,97ha, 214 o pow. 0,58ha, 163/2 o pow. 1,13 ha położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. Weronika Tarka 2021-04-15 10:03:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:03:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:02:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. Weronika Tarka 2021-04-15 10:01:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bielice na 2021r. Weronika Tarka 2021-04-15 10:01:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Weronika Tarka 2021-04-15 08:17:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bielice na 2021r. Weronika Tarka 2021-04-15 07:16:35 dodanie dokumentu