Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej i wiaty w miejscowości Babinek, dz. 517/18 gmina Bielice 2021-09-13 09:11:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: projektu chodnika, przebudowy sieci wodociągowej, budynku świetlicy w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2021-09-20 10:08:05 Minął termin składania ofert
Wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w, na działce nr 368/2, obręb Parsów, gm. Bielice 2021-09-08 11:08:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2017 rok 2021-09-10 11:38:10 Minął termin składania ofert
Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej, na dz. 368/2, obręb Parsów, gm. Bielice 2021-08-20 11:29:13 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice 2021-08-17 09:40:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice" 2021-08-17 09:30:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Swochowo i Będgoszcz, gm. Bielice 2021-08-17 09:28:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2021-08-18 12:43:24 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach 2021-08-24 10:16:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku Urzędu Gminy Bielice, mającej na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, dz. nr 242/4, obręb Bielice, gmina Bielice 2021-06-29 13:19:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice 2021-06-29 13:19:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice" 2021-06-29 13:17:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlno - wykonawczego świetlicy wiejskiej w m. Babinek gmina Bielice. 2021-06-18 08:20:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodnika w m. Babinek gmina Bielice. 2021-06-18 08:16:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie nowej nawierzchni boisk wraz z wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach 2021-06-16 12:56:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie, gmina Bielice 2021-03-22 13:05:33 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2021-03-10 08:34:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Szkoły Podstawowej w Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2021-02-17 12:05:26 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach 2021-01-28 14:53:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłaczy w m. Linie gm. Bielice" 2020-12-21 14:37:21 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu   Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej,  Szkoły Podstawowej w   Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. 2020-12-21 10:04:24 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-07 10:28:21 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA 2020-11-20 11:58:22 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2021 r. 2020-12-16 12:48:54 Minął termin składania ofert
"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-11-18 10:05:47 Minął termin składania ofert
"Dostawa sprzętu w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" 2020-11-17 13:28:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach 2020-10-13 10:46:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę. 2020-10-22 08:02:03 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania kotłowni wodnej w technologii zmiękczania jonowymiennnego. 2020-10-09 10:37:33 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice gmina Bielice 2020-10-09 14:15:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach 2020-09-30 10:13:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę 2020-09-28 13:40:03 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-09-23 11:11:15 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m.Bielice gmina Bielice 2020-09-24 10:53:19 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2020-09-18 14:21:53 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-09-18 14:06:09 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-09-16 14:38:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach. 2020-09-04 13:07:36 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach 2020-08-18 10:55:42 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice, gmina Bielice 2020-07-13 14:53:56 Minął termin składania ofert
Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania. 2020-06-25 09:48:35 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obr. ewidencyjnym Będgoszcz 2020-06-04 11:42:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów dróg gminnych 2020-06-03 12:19:56 Minął termin składania ofert
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2020-06-01 14:25:58 Minął termin składania ofert
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Bielice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Bielice w latach 2020-2021. 2020-05-29 10:19:52 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Bielicach z terenu Gminy Bielice. 2020-05-28 09:02:36 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice 2020-05-20 14:10:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych 2020-05-12 10:34:19 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła 2020-05-20 14:10:13 Minął termin składania ofert
Wykoanie remotów dróg gminnych. 2020-05-07 14:51:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych 2020-04-22 13:03:45 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-04-07 10:12:06 Minął termin składania ofert
Zakup i wymiana okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach 2020-03-13 15:07:18 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej www.bielice.com.pl 2020-02-27 14:10:38 Minął termin składania ofert
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 -2023, z perspektywą do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem startegicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 2020-02-07 12:46:07 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-01-15 11:18:59 Minął termin składania ofert
Zakup okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach. 2020-01-02 13:40:46 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2020 r., Gmina Bielice. 2019-12-23 10:37:22 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bedgoszcz. 2019-11-27 08:32:21 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2020 r. 2019-11-27 08:30:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2019-09-13 12:11:30 Minął termin składania ofert
Dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Bielicach. 2019-08-14 10:58:16 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych w gminie Bielice 2019-08-08 14:10:59 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2019 r. 2019-01-09 09:24:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2019 r. Gmina Bielice 2019-01-09 09:25:29 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa techniczna obrad Rady Gminy Bielice 2018-11-08 09:58:33 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie w jednostkach i podmiotach organizacyjnych funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) 2018-10-26 08:32:33 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bielice 2018-09-18 08:49:12 Minął termin składania ofert
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa Centrum Społeczno - Integracyjnego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce Nr ewid. 468/2 Obręb Bielice w m. Bielice. 2018-08-06 23:03:38 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy w Chabówku, gmina Bielice 2018-06-15 13:24:28 Minął termin składania ofert
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" 2018-06-15 13:24:52 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice 2018-06-15 11:03:55 Minął termin składania ofert
Naprawa dróg w miejscowościach Swochowo, Nowe Chrapowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice 2018-04-25 11:44:28 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice, gmina Bielice 2018-05-09 10:46:52 Minął termin składania ofert
Remont drogi w miejscowości Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2018-04-18 13:58:48 Minął termin składania ofert
Naprawa drogi w miejscowości Swochowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice 2018-04-18 13:57:34 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2018-04-10 08:23:04 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych administrowanych przez Gminę Bielice 2018-03-27 09:37:27 Minął termin składania ofert
Sporządzenie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-04-09 11:21:10 Minął termin składania ofert
Remont odcinka drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2018-03-09 09:19:32 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin 2018-03-19 13:04:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie trzebieży wczesnej na działce 396/4 obręb Chabowo, Gmina Bielice 2018-02-22 11:25:36 Minął termin składania ofert
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice 2018-03-19 13:04:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa w miejscowości Nowe Chrapowo 2018-02-15 08:50:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice 2018-02-19 09:13:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych dla obiektu integracyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie oraz centrum integracji społeczno-kulturalnej wraz ze stworzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2018-01-23 12:36:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2018 r. 2017-12-12 08:51:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2018 r. 2017-10-31 14:05:17 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2017-08-16 13:30:56 Minął termin składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice 2018-06-07 14:45:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Nowe Linie - Bielice 2017-08-21 13:00:14 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice 2017-08-17 12:53:37 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice. 2017-04-14 07:57:55 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2017 r. 2016-12-30 11:13:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2017 r. 2016-12-30 11:14:37 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2016-08-18 12:05:29 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r. 2015-12-30 12:28:09 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r. 2015-12-11 14:18:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie Bankowej Obsługi budżetu Gminy Bielice 2015-12-17 13:59:33 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2016 r. 2015-12-17 13:59:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-12 14:19:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-10 11:20:04 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice 2015-08-12 09:04:57 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2015-03-19 09:41:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Swochowo-Kunowo, Gmina Bielice 2015-03-05 09:57:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2015 r. 2014-12-30 08:52:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek 2014-09-22 12:56:25 Minął termin składania ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice 2014-08-23 09:05:02 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2014-07-07 09:24:24 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2014-07-03 14:50:22 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2014-06-23 08:25:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach 2014-04-14 10:22:10 Minął termin składania ofert
Koszenie terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2014-03-18 11:25:23 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice 2014-03-03 07:26:10 Minął termin składania ofert
Utworzenie terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice 2014-04-07 07:42:41 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego. 2013-12-23 13:17:07 Minął termin składania ofert
Remont świetlic w Starym Chrapowie i Parsowie oraz ich doposażenie 2013-11-15 09:52:02 Minął termin składania ofert
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Babinie 2013-11-15 09:52:21 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE LINIE - CHABOWO 2013-03-12 12:16:20 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2013-01-09 14:50:32 Minął termin składania ofert
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap III" 2012-11-21 14:41:39 Minął termin składania ofert
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo" 2013-10-02 13:07:28 Minął termin składania ofert
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo" 2012-10-19 15:27:07 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 2012-08-22 17:04:39 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO 2012-05-31 11:40:11 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2012-03-26 09:36:20 Minął termin składania ofert
"Budowa chodnika w miejscowości Chabowo" 2012-03-30 08:33:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Nowe Linie - Chabowo 2011-12-30 16:49:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Bielice" 2011-11-18 12:44:20 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach 2011-10-21 13:35:53 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Bielicach 2011-10-20 14:58:32 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2011-09-30 11:06:12 Minął termin składania ofert
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap II" 2012-11-02 10:55:17 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Nowe Chrapowo I etap 2011-09-13 14:17:58 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2011-09-16 14:46:46 Minął termin składania ofert
"BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE CHRAPOWO I ETAP" 2011-09-13 08:06:35 Minął termin składania ofert
Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Chabowo i Linie 2012-02-01 12:27:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2011-07-27 12:02:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2011-07-07 14:24:30 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-14 13:20:11 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn. : Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2011-08-17 09:35:26 Minął termin składania ofert
"PRZEBUDOWA I REMONT DROGI W BABINKU" 2011-06-14 13:20:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2012-07-13 12:31:25 Minął termin składania ofert
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów 2012-02-07 10:04:41 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2011-05-12 08:06:58 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2011-04-20 15:34:10 Minął termin składania ofert
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO" 2012-05-29 07:46:05 Minął termin składania ofert
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO" 2015-10-12 11:07:07 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego. 2010-12-09 17:52:02 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2011-09-01 12:56:11 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Stare Chrapowo 2010-11-26 10:19:45 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice III etap 2010-11-04 08:05:03 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Linie 2010-08-30 15:14:52 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Linie 2010-08-13 10:49:32 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2010-08-18 13:50:47 Minął termin składania ofert
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice 2012-02-14 09:06:00 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.670.000 zł na okres 2010-2017 2010-06-28 10:48:44 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Swochowo etap I 2010-06-17 09:53:02 Minął termin składania ofert
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach "Punkt Przedszkolny" 2010-03-30 12:12:24 Minął termin składania ofert
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach -Punkt Przedszkolny 2010-03-17 07:55:35 Minął termin składania ofert
Sprzedaż oleju napędowego 2011-09-01 12:54:23 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów etap I 2010-02-09 08:15:18 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2009-12-23 13:11:43 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice 2009-11-20 11:35:37 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.700.000 zł na okres 2009-2017 rok 2012-05-29 07:43:02 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów II etap 2009-09-14 14:06:07 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów 2009-07-31 10:25:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Bielice-Nowe Linie 2009-04-21 08:59:57 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Linie na dz. nr ewid. 2/16 w Gm. Bielice 2009-04-24 11:44:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa i zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Chabowo gm. Bielice 2009-04-08 12:28:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie 2009-03-02 12:50:35 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2008-11-14 08:37:16 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2008-08-21 14:47:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w Babinie 2008-08-21 14:24:07 Minął termin składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO 2008-08-05 14:27:56 Minął termin składania ofert
Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy w Swochowie 2008-07-30 14:37:28 Minął termin składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO 2008-07-11 14:39:00 Minął termin składania ofert
Udzielenie Kredytu Bankowego dla gminy Bielice w kwocie 1.800.000,00 2012-05-31 11:37:17 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY BIELICE W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ 2010-11-17 14:20:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Linie - Chabowo. 2008-04-22 08:49:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2008-04-11 10:51:19 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2007-09-27 12:44:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. C.K. Norwida w Bielicach 2007-08-30 10:01:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko 2007-07-09 12:18:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice -Swochowo 2007-04-13 11:10:57 Minął termin składania ofert
II przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:"Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie" 2007-03-05 13:21:48 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie 2007-02-22 11:31:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dostawę oleju opałowego 2007-01-03 14:39:20 Minął termin składania ofert
Wyposazenie placów zabaw 2006-11-09 16:01:39 Minął termin składania ofert
Wyposażenie placów zabaw 2006-10-25 16:02:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego" 2006-10-26 11:49:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego" 2006-08-25 15:06:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej w Bielicach" 2006-10-26 11:51:29 Minął termin składania ofert