Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Nowe Linie . 2021-09-14 12:29:15
katalog Nowe Linie 2021-09-14 12:28:55
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Będgoszcz . 2021-09-14 12:28:44
katalog Będgoszcz 2021-09-14 12:28:23
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Chabówko . 2021-09-14 12:27:57
katalog Chabówko 2021-09-14 12:27:34
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Bielice . 2021-09-14 12:27:23
katalog Bielice 2021-09-14 12:27:03
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Parsów . 2021-09-14 12:26:40
katalog Parsów 2021-09-14 12:26:16
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Swochowo . 2021-09-14 12:26:02
katalog Swochowo 2021-09-14 12:25:24
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Babin . 2021-09-14 12:25:02
katalog Babin 2021-09-14 12:24:24
dokument UCHWAŁA NR XXII/145/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-09-13 14:23:17
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego dot. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej w m-ści Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m-ści Bielice" 2021-09-13 13:01:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 13 września 2021 r. dot. "Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej w m-ści Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m-ści Bielice" 2021-09-13 12:48:18
dokument Uchwała NR XXII/146/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-09-13 12:34:14
dokument UCHWAŁA NR XXII/147/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 2021-09-13 12:17:26
katalog Sesja nr XXII 2021-09-13 12:14:50
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Chabowo . 2021-09-13 11:45:16
katalog Chabowo 2021-09-13 11:44:38
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Stare Chraowo . 2021-09-13 11:44:26
katalog Stare Chrapowo 2021-09-13 11:44:05
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Linie . 2021-09-13 11:43:48
katalog Linie 2021-09-13 11:43:30
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Nowe Chrapowo . 2021-09-13 11:43:14
katalog Nowe Chrapowo 2021-09-13 11:42:47
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Babinek . 2021-09-13 11:42:29
katalog Babinek 2021-09-13 11:41:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10 września 2021 r. dot. "Farma fotowoltaiczna Bielice" 2021-09-10 11:15:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2021 r. dot. "Farmy fotowoltaicznej Bielice" 2021-09-10 11:13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2021 r. dot. " Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym w w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 86,0824 ha" 2021-09-10 11:09:13
dokument Decyzja Burmistrza Pyrzyc o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o pow. 49,4321 ha" 2021-09-07 12:38:42
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o pow. 49,4321 ha 2021-09-07 12:28:20
dokument Komunikaty dotyczące jakości wody z wodociągu w Swochowie z dnia 31.08.2021 r. 2021-09-01 10:07:53
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 2021-08-31 14:37:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-08-31 14:35:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-08-31 14:32:40
katalog Sesja ne XXII 2021-08-31 14:28:44
dokument Zawiadomienie XXII sesja rady Gminy Bielice 2021-08-31 13:34:45
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2021-08-31 13:29:11
dokument Mariusz Szymkowicz - Zastępca Wójta Gminy Bielice 2021-08-27 07:14:10
katalog Oświadczenia Majątkowe w związku z objęciem stanowiska 2021-08-26 09:17:34
katalog 2021 rok 2021-08-26 09:17:01
dokument Rb-NDS 2021-08-25 13:21:01
dokument Rb-Z 2021-08-25 13:20:33
dokument Rb-N 2021-08-25 13:20:06
dokument Rb 28-S 2021-08-25 13:19:07
dokument Rb 27-S 2021-08-25 13:18:09
katalog Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2021 2021-08-25 13:16:37
dokument Obwieszczenie dot. pozwolenia na budowę gazociągu 2021-08-20 11:18:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 10.08.2021r. 2021-08-10 14:35:36
dokument Mienie instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 2021-08-06 11:43:06
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2021-08-05 08:04:54
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2021-08-04 09:55:14
dokument Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2021 r. w wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Bielice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar obrębu Bielice, Nowe Chrapowo, Parsów, Stare Chrapowo i Linie. 2021-08-02 08:18:16
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2021-07-30 08:25:41
dokument Uchwała nr XXI/143/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-29 07:44:30
dokument Uchwała nr XXI/144/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy oraz kierowania do niego osób wymagających opieki. 2021-07-29 07:38:26
katalog Sesja nr XXI 2021-07-29 07:33:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-26 14:11:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2021 r. 2021-07-26 08:28:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy oraz kierowania do niego osób wymagających opieki 2021-07-23 12:41:57
katalog Sesja nr XXI 2021-07-23 12:39:04
dokument I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lipca 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/6 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-07-22 14:57:12
dokument I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lipca 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/4 o pow. 0,3000 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-07-22 14:56:10
dokument Zawiadomienie XXI sesja rady Gminy Bielice 2021-07-22 13:49:28
dokument Komunikat nr 1/21 w sprawie warunkowego dopuszczenia spożycia wody z wodociągu w Swochowie zaopatrującego w wodę mieszkańców Swochowa, gm. Bielice. 2021-07-22 11:35:52
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26.03.2021 do 02.07.2021 r. 2021-07-22 09:16:09
dokument Regulamin loterii promującej szczpienie przeciw COVID-19 2021-07-14 12:13:48
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-07-13 10:01:44
dokument Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-07-12 10:36:48
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie. 2021-07-05 13:47:52
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowe Chrapwo. 2021-07-05 13:46:28
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2021-07-05 13:46:08
dokument Uchwała nr XX/142/21 Rady Gminy Bielice z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-02 13:24:26
katalog Sesja nr XX 2021-07-02 13:22:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-01 08:41:18
katalog Sesja nr XX 2021-07-01 08:38:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 30 czerwca 2021r. 2021-06-30 12:35:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-06-30 12:31:03
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 r. 2021-06-30 10:37:40
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-06-30 10:35:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Bielice 2021-06-30 10:33:55
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania 2021-06-30 10:32:41
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. 2021-06-30 10:30:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021t. 2021-06-30 10:27:56
katalog Sesja nr XIX 2021-06-30 10:25:05
dokument Zawiadomienie XX sesja. 2021-06-30 09:46:30
dokument Uchwała ne XIX/137/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 2021-06-30 08:45:10
dokument Uchwała nr XIX/138/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 r. 2021-06-30 08:06:50
dokument Uchwała nr XIX/139/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-06-30 08:04:24
dokument Uchwała nr XIX/141/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 -2032. 2021-06-30 08:01:51
dokument Uchwała nr XIX/140/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. 2021-06-30 07:55:57
katalog Sesja nr XIX 2021-06-30 07:53:48
dokument Zawiadomienie XIX Sesji Rady Gminy Bielice 2021-06-17 11:50:20
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2021-06-17 11:47:15
dokument Iwona Jolanta Kochel - Wójt Gminy Bielice 2021-06-17 09:43:08
dokument Elżbieta Kreft - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2021-06-17 09:42:32
dokument Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2021-06-17 09:41:08
dokument Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielicach 2021-06-17 09:40:17
dokument Monika Szustak - Skarbnik Gminy Bielice 2021-06-17 09:39:27
dokument Alina Pluta - Z-ca Wójta Gminy Bielice 2021-06-17 09:33:35
dokument Jan Stefan Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2021-06-17 09:29:48
dokument Andrzej Skiba - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:28:04
dokument Leokadia Jolanta Zembal - Radna Gminy Bielice 2021-06-17 09:26:05
dokument Jan Kazimierz Geldner - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:25:30
dokument Robert Kukiełak - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:24:58
dokument Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:24:22
dokument Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:23:51
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:23:20
dokument Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:22:11
dokument Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:21:36
dokument Danuta Grzegorek - Radna Gminy Bielice 2021-06-17 09:18:57
dokument Bogdan Wiesław Wdówka - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:18:12
dokument Wiesław Marszałek - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:17:35
dokument Edward Mocarski - Radny Gminy Bielice 2021-06-17 09:17:05
dokument Artur Wcisło - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2021-06-17 09:16:06
katalog 2020 rok 2021-06-17 09:07:19
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2021 z dnia 10 maja 2021r. 2021-06-16 07:54:29
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021r. 2021-06-16 07:53:47
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2020r. 2021-06-16 07:52:45
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/2 o pow. 1,13 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:03:55
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 214 o pow. 0,58 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:02:50
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/3 o pow. 0,97 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:01:26
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 o pow. 0,76 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 14:00:38
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151 o pow. 0,70 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:59:33
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:58:28
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2021 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149 o pow. 0,60 ha położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice. 2021-06-15 13:57:07
dokument Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lu konkursów z udziałem ptaków. 2021-06-15 10:49:27
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2020. 2021-06-10 10:26:59
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2020 rok. 2021-06-10 10:17:51
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2021-06-08 08:34:36
dokument Rachunek zysków i strat jednostki 2021-06-08 08:34:07
dokument Bilans jednostki budżetowej. 2021-06-08 08:33:31
katalog Sesja nr XVIII 2021-06-01 14:21:58
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku " Informacja dodatkowa" 2021-06-01 10:16:46
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2021-06-01 10:14:32
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" 2021-06-01 10:13:53
dokument Rachunek zysków i strat jednostki 2021-06-01 10:13:13
dokument Informacja dodatkowa 2021-06-01 10:12:45
dokument Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 2021-06-01 10:11:30
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. 2021-06-01 10:10:36
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2021-06-01 10:09:53
dokument Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021-06-01 10:09:15
katalog Urząd Gminy Bielice 2021-06-01 10:06:05
katalog Gmina Bielice 2021-06-01 10:05:57
katalog Sprawozdania Finansowe 2021 r. 2021-06-01 10:04:45
dokument Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-05-28 12:37:47
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Parsów 2021-05-26 13:25:52
dokument Akty prawa miejscowego 2021r. 2021-05-26 12:27:56
dokument Uchwała nr CIX.255.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie absolutorium. 2021-05-26 07:43:19
dokument Protokół nr 6/2021 z posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2021 r. 2021-05-25 13:04:24
katalog 2021r. 2021-05-25 13:03:04
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Bielice. 2021-05-21 09:43:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2021-05-21 09:41:37
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-05-21 09:40:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-05-21 09:36:46
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 2021-05-21 09:30:20
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Dolnej Odry 2021-05-21 09:28:35
katalog Sesja nr XVIII 2021-05-21 09:23:13
dokument Zawiadomienie XVIII Sesji Rady Gminy Bielice 2021-05-20 07:17:21
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2021-05-20 07:12:07
dokument Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-05-17 11:09:06
dokument ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów A . 2021-05-10 14:58:03
dokument ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów B " 2021-05-10 14:57:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 maja 2021 r. dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów B . 2021-05-10 14:55:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 maja 2021 r. dot. Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice- Parsów A . 2021-05-10 14:54:04
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych. 2021-05-10 13:50:20
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2021-05-10 10:16:03
dokument Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lu konkursów z udziałem ptaków. 2021-04-30 09:35:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2021-04-29 13:31:21
dokument Uchwała nr LXXXV.214.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia. 2021-04-28 08:30:54
dokument Sprawozdania Rb - I kwartał 2021-04-27 14:15:33
katalog Sprawozdania Finansowe za I kwartał 2021 2021-04-27 14:14:38
katalog Sprawozdania 2021 r. 2021-04-27 14:14:19
dokument Uchwała Nr XVII/131/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 21 kwietnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2021-04-27 14:00:08
dokument Uchwała Nr XVII/130/21 Rady Gminy Bielicez dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-04-27 13:41:26
katalog Sesja nr XVII 2021-04-27 13:29:52
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie z dnia 19.04.2021 r. 2021-04-22 12:06:15
dokument Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. 2021-04-15 08:17:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bielice na 2021r. 2021-04-15 07:16:35
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. 2021-04-15 07:14:45
katalog Sesja nr XVII 2021-04-15 07:13:18
dokument Zawiadomienie XVII Sesji Rady Gminy Bielice 2021-04-14 20:32:01
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 r. 2021-04-14 07:25:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 09 kwietnia 2021 r. dotyczącej budowy Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice Parsów B. 2021-04-09 13:39:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 09 kwietnia 2021 r. dotyczącej budowy Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice Parsów A. 2021-04-09 13:38:07
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. dotyczącej budowy Fermy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice, Parsów A 2021-04-09 13:34:34
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. dotyczącej budowy Fermy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów, Gmina Bielice, Parsów B 2021-04-09 13:32:50
dokument Uchwała nr XVI/129/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 2021-04-09 10:57:19
dokument Uchwała nr XVI/128/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. 2021-04-08 11:08:06
dokument Uchwała nr XVI/127/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 446/4 o pow. 0,3000 i 446/6 o pow. 0,3000 ha położone w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice 2021-04-08 11:05:14
dokument Uchwała nr XVI/126/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 149 o pow. 0,60 ha, 150 o pow. 0,79 ha, 151 o pow. 0,70 ha, 153 o pow. 0,76 ha, 157/3 o pow. 0,97 ha, 214 o pow. 0,58 ha, 163/2 o pow. 1,13 ha położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. 2021-04-08 11:02:16
dokument Uchwała nr XVI/125/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2021-04-08 10:58:13
dokument Uchwała nr XVI/124/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026r. 2021-04-08 10:56:29
dokument Uchwała nr XVI/123/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie ustalenia statutów sołectw. 2021-04-08 10:48:49
dokument Uchwała nr XVI/122/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022r. 2021-04-08 10:47:27
dokument Uchwała nr XVI/121/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2021-04-08 10:46:14
dokument Uchwała nr XVI/120/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Bielice na 2021 r. 2021-04-08 10:45:05
katalog Sesja nr XVI 2021-04-08 10:42:40
dokument Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na ternie województwa zachodniopomorskiego. 2021-04-07 07:19:17
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-04-06 07:24:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. 2021-04-01 09:38:21
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2021-03-31 12:24:31
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2021-03-31 12:23:54
katalog 2021 r. 2021-03-31 12:23:08
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 2021-03-31 09:30:08
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Gminy Bielice 2021-03-31 09:27:54
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 2021-03-18 10:27:09
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. 2021-03-18 10:26:26
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 149 o pow. 0,60 ha, 150 o pow. 0,79 ha, 151 o pow. 0,70 ha, 153 o pow. 0,76 ha, 157/3 o pow. 0,97ha, 214 o pow. 0,58ha, 163/2 o pow. 1,13 ha położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. 2021-03-18 10:24:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 446/4 o pow. 0,3000 i 446/6 o pow. 0.3000 ha położone w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2021-03-18 10:20:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2021-03-18 10:06:33
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. : "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 r. 2021-03-18 10:02:38
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw. 2021-03-18 09:58:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębinienia funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2022r. 2021-03-18 09:57:50
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032. 2021-03-18 09:53:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Bielice na 2021 r. 2021-03-18 09:43:21
katalog Sesja nr XVI 2021-03-18 09:05:52
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2021-03-17 13:18:49
dokument Zawiadomienie XVI Sesji Rady Gminy Bielice 2021-03-17 13:16:33
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. 2021-03-12 10:49:50
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2021r. do dnia 09 lutego 2021r. 2021-03-12 08:58:42
dokument W.120.19.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia statutów sołectw. 2021-03-11 14:40:00
dokument Mienie Gminy za 2020r. 2021-03-10 12:00:08
dokument Wykaz Nieruchomości Gminy Bielice ( stan na 31.12.2020) Obręb Bielice 2021-03-10 11:59:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów Gmina Bielice - Parsów A " 2021-03-08 12:14:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów Gmina Bielice - Parsów B " 2021-03-08 12:13:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów Gmina Bielice - Parsów B " 2021-03-08 12:11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 137/3 w miejscowości Parsów Gmina Bielice - Parsów A " 2021-03-08 12:11:04
dokument REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BIELICE od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 2021-03-02 09:17:12
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 04 stycznia 2021r do dnia 11 marca 2021r. 2021-03-02 09:07:37
dokument Sprawozdania Rb - IV kwartał 2021-02-24 12:44:33
katalog Sprawozdania Finansowe za IV kwartał 2020 2021-02-24 12:41:27
dokument Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego. 2021-02-23 11:30:36
dokument Rejestr petycji w 2020 r. 2021-02-22 13:49:07
dokument 2020r. 2021-02-22 13:44:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn. " Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 r. " 2021-02-22 10:02:09
dokument Rejestr petycji w 2021 r. 2021-02-18 13:04:12
dokument 2021r. 2021-02-18 12:52:30
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty. 2021-02-11 07:11:44
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-02-09 13:30:17
dokument Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2021-02-04 12:19:25
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Bielice 2021-02-04 12:18:21
dokument Sprawozdania Rb - III kwartał 2021-02-04 11:27:58
katalog Sprawozdania Finansowe za III kwartał 2020 2021-02-04 11:26:02
dokument Sprawozdania Rb - II kwartał 2021-02-04 11:20:36
katalog Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2020 2021-02-04 11:16:37
dokument Sprawozdania Rb - I kwartał 2021-02-04 11:15:26
katalog Sprawozdania Finansowe za I kwartał 2020 2021-02-04 11:13:01
katalog Sprawozdania 2020 r. 2021-02-04 11:12:22
dokument Sprawozdania Rb 2021-02-04 11:10:52
katalog Sprawozdania 2019 r. 2021-02-04 10:57:03
dokument Sprawozdania Finansowe 2018 r. 2021-02-04 10:55:54
katalog Sprawozdania 2018 r. 2021-02-04 10:39:03
dokument Plan Zamówień Publicznych na 2021r. 2021-01-28 14:48:05
dokument Uchwała nr XXV.79.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice. 2021-01-21 14:12:13
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2021r. 2021-01-21 14:10:10
dokument W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-01-20 10:51:06
katalog 2021 r. 2021-01-19 13:10:03
dokument Uchwały Podatkowe 2021 2021-01-19 08:49:34
dokument Uchwała nr XV/119/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:59:43
dokument Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:57:26
dokument Uchwała nr XV/117/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:55:52
dokument Uchwała nr XV/116/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2031. 2021-01-13 12:52:57
dokument Uchwała nr XV/115/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2021-01-13 12:50:23
dokument Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:36:16
dokument Uchwała nr XV/113/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r dla Gminy Bielice. 2021-01-13 12:32:28
dokument Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:28:15
dokument Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2021-01-13 12:23:54
dokument Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-01-13 12:19:57
dokument Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2021-01-13 12:16:20
katalog Sesja nr XV 2021-01-13 12:14:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 stycznia 2021 r. 2021-01-07 07:33:18
katalog W.120.2021 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2021-01-05 08:26:58
katalog W.0050.2021 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2021-01-05 08:22:22
dokument W.0050.31.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice 2020-12-29 09:42:14
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2020-12-22 12:34:19
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2020-12-22 12:31:08
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bielice na 2020 r. 2020-12-22 12:29:40
dokument Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 2020-12-17 08:18:34
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021- 2031. 2020-12-16 11:10:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2020-12-16 11:08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2020-12-16 11:02:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Bielice. 2020-12-16 10:56:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021 - 2025. 2020-12-16 10:53:17
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021 . 2020-12-16 10:50:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0048 ha o nr ew. 280/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chabowo Gmina Bielice. 2020-12-16 10:48:07
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2020-12-16 10:44:27
katalog Sesja nr XV 2020-12-16 10:41:14
dokument Zawiadomienie XV Sesji Rady Gminy Bielice 2020-12-16 10:39:17
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-12-16 10:37:05
dokument Ogłoszenie nr 7/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-12-14 13:26:52
dokument Protokół nr 1.1/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy bielice z dnia 9 marca 2020 r. 2020-12-14 10:36:47
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-12-14 08:51:44
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2020-12-14 08:51:11
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie. 2020-12-09 11:37:21
dokument Uchwała nr CCXLIX.512.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:10:36
dokument Uchwała nr CCXLIX.511.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:09:47
dokument Uchwała nr CCXLVIII.510.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:08:42
dokument Uchwała nr CCXLVIII.509.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. 2020-12-07 10:07:57
dokument Uchwała nr XVI/103/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-01 14:56:59
dokument Uchwała nr XVI/104/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032. 2020-12-01 14:55:43
dokument Uchwała nr XVI/105/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice. 2020-12-01 14:54:35
dokument Uchwała nr XVI/106/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice z dnia 2021 r. 2020-12-01 14:51:30
dokument Uchwała nr XIV/107/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2020-12-01 14:49:52
dokument Uchwała nr XIV/108/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r." 2020-12-01 14:48:20
dokument Uchwała nr XIV/109/2020 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2020-12-01 14:44:43
katalog Sesja nr XIV 2020-12-01 14:42:36
dokument Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 2020-11-24 09:12:53
dokument Mienie Gminy za 2019r. 2020-11-20 11:43:53
dokument Wykaz Nieruchomości Gminy Bielice ( stan na 31.12.2019) Obręb Bielice 2020-11-20 11:43:16
katalog Mienie komunalne 2019 2020-11-20 11:40:32
dokument Mienie Gminy za 2018 rok. 2020-11-20 11:39:56
dokument Wykaz nieruchomości Gmina Bielice ( stan na 31.12.2018) Obręb Bielice 2020-11-20 11:38:52
katalog Mienie komunalne 2018 2020-11-20 11:35:19
dokument Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r. 2020-11-20 11:33:52
dokument Sprzedaż nieruchomości w 2004 roku 2020-11-20 11:32:58
dokument Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.11.2003r. do 31.10.2004r 2020-11-20 11:31:12
dokument Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 2020-11-20 11:30:07
dokument Objaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego i o zmianach w stanie mienia komunalnego 2020-11-20 11:29:18
katalog Archiwum 2020-11-20 11:28:28
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2021 roku 2020-11-20 09:15:20
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych 2020-11-20 09:13:44
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 2020-11-20 09:11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032. 2020-11-20 09:08:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 2020-11-20 09:05:54
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2020-11-20 09:01:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 2020-11-20 08:57:23
katalog Sesja nr XIV 2020-11-20 08:51:30
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej 2020-11-19 19:28:09
dokument Zawiadomienie XIV Sesji Rady Gminy Bielice 2020-11-19 19:25:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 2020-11-19 19:09:53
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK 2020-11-19 19:09:08
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego KANIA 2020-11-19 19:08:15
dokument Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ 2020-11-19 19:07:27
dokument Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. 2020-11-19 19:05:53
dokument Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. Koło Łowieckie ŻUBR 2020-11-19 19:05:05
dokument Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. (obwód łowiecki 225) 2020-11-19 19:03:25
dokument Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) 2020-11-19 19:00:57
dokument Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA 2020-11-19 18:59:06
dokument Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. Koło Łowieckie DROP 2020-11-19 18:57:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07.01.2019r. Koła Łowieckiego "ŁOŚ" 2020-11-19 18:32:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08.01.2019r. Koła Łowieckiego "DROP" 2020-11-19 18:30:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 12.01.2019r. 2020-11-19 18:24:57
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 r. 2020-11-19 12:46:44
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r. 2020-11-19 12:42:34
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. 2020-11-19 12:41:19
dokument Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. 2020-11-19 12:40:13
dokument Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2020-11-19 12:26:34
dokument Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. 2020-11-19 12:24:19
dokument Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032 2020-11-19 12:19:56
dokument Uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 . 2020-11-19 12:16:00
dokument Uchwała Nr XXIX/139/13 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2014-2018 2020-11-19 12:08:32
dokument Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2020-11-19 12:07:54
dokument Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018 2020-11-19 12:07:00
dokument Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011- 2018. 2020-11-19 12:06:04
dokument Uchwała Nr CCCXLII.678.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r. 2020-11-19 11:59:37
dokument Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:30:13
dokument Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:28:58
dokument Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:27:57
dokument Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:23:24
dokument Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2020-11-19 11:21:53
dokument Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2019. 2020-11-19 11:05:52
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Bielice 2020-11-18 17:07:04
dokument Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 17:02:14
dokument Uchwała Nr XXXII/164/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:58:33
dokument Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:47:02
dokument Uchwała Nr XXIX/149/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2020-11-18 16:44:58
dokument Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:37:45
dokument Uchwała Nr XII/91/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:34:16
dokument Uchwała Nr XI/79/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zamian budżetu gminy w 2020 r. 2020-11-18 16:32:36
dokument Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2020. 2020-11-18 16:29:44
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Bielice 2020-11-18 16:01:40
dokument Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2020-11-18 14:07:31
katalog Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu 2020-11-18 14:06:38
dokument Uchwała Nr XXV.87.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 2020-11-18 13:46:46
dokument Uchwała Nr CXX.252.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 maja 2020 r. 2020-11-18 13:44:19
dokument Uchwała nr CCXIV.401.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 września 2020 r. 2020-11-18 13:41:33
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2020r. 2020-11-18 13:39:12
dokument Uchwała nr XX.37.2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 2020-11-18 13:38:05
dokument Uchwała Nr XIV.97.S.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. 2020-11-18 13:36:33
dokument Uchwała Nr CLIX.293.2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2020-11-18 13:34:55
dokument Uchwała Nr. CLXXXII.341.2019 z dnia 20 maja 2019 r. 2020-11-18 13:30:06
dokument Uchwała Nr CCLXXXIV.514.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r. 2020-11-18 13:26:53
dokument Uchwała Nr CDXXXII.789.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. 2020-11-18 13:25:17
dokument Uchwała Nr CDXXXII.790.2019 z dnia 09 grudnia 2019r. 2020-11-18 13:23:14
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2019r. 2020-11-18 13:21:30
dokument Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 2020-11-18 13:19:34
dokument Uchwała Nr XVI.38.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 2020-11-18 13:18:02
dokument Uchwała Nr CDLV.838.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. 2020-11-18 13:16:19
dokument Uchwała Nr CDLV.839.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 2020-11-18 13:13:53
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2018r. 2020-11-18 13:11:29
dokument Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 13:06:58
dokument Uchwała Nr CCCLIV.576.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 13:02:43
dokument Uchwała Nr CCCLIV.577.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 2020-11-18 12:55:55
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - 2017r. 2020-11-18 12:53:48
dokument Uchwała Nr CCXL.553.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2014 r. 2020-11-18 12:52:59
katalog Archiwum 2020-11-18 12:47:07
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2020 r. o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. 2020-11-17 14:47:48
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2020 r. 2020-11-11 22:02:25
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017 r. 2020-11-11 21:56:36
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2016 r. 2020-11-11 21:51:34
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015 r. 2020-11-11 21:44:37
dokument Plan zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021. 2020-10-30 07:33:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Nowe Linie . 2020-10-21 12:24:19
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Będgoszcz . 2020-10-20 11:17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Jażwiec" 2020-10-15 11:21:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Grzywacz" 2020-10-15 11:20:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy - "Harmonogram Polowań Zbiorowych na sezon 2020/2021" - Koło Łowieckie "Żubr" 2020-10-15 11:16:10
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Linie 2020-10-15 10:59:31
dokument Monika Szustak- oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Skarbnika. 2020-10-15 09:45:58
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Chabówko. 2020-10-14 14:18:01
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Babinek. 2020-10-13 10:53:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2020-10-12 08:12:29
dokument Informacja z przebiegu konsultacji dotycząca projektu rocznego programu współpracy Gminy Bielice organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 2020-10-06 11:46:20
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Bielicach. 2020-10-02 08:10:47
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Nowe Chrapowo. 2020-09-28 13:05:31
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Stare Chrapowo. 2020-09-28 11:13:22
katalog Sesja nr XIII 2020-09-21 12:19:03
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Bielice. 2020-09-21 08:59:14
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Parsów. 2020-09-21 08:55:29
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-18 07:45:38
dokument Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-09-14 12:54:30
katalog Konsultacje Społeczne na rok 2021 2020-09-14 12:51:38
dokument Strategia Rozwoju Gminy Bielice 2020-09-10 12:57:03
katalog Strategia Rozwoju Gminy Bielice 2020-09-10 12:54:51
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2018 rok. 2020-09-10 12:35:44
dokument Zawiadominie o wyborze oferty. 2020-09-10 12:21:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 14:07:01
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:06:03
katalog Sołectwo Babin 2020-09-09 10:05:38
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:05:19
katalog Sołectwo Babinek 2020-09-09 10:04:54
katalog Sołectwo Chabowo 2020-09-09 10:01:41
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:01:24
katalog Sołectwo Stare Chrapowo 2020-09-09 10:00:58
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 10:00:18
katalog Sołectwo Będgoszcz 2020-09-09 09:59:55
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:59:07
katalog Sołectwo Chabówko 2020-09-09 09:58:39
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:58:17
katalog Sołectwo Linie 2020-09-09 09:57:44
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:57:18
katalog Sołectwo Swochowo 2020-09-09 09:56:46
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:56:23
katalog Sołectwo Bielice 2020-09-09 09:55:24
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-09 09:54:37
katalog Sołectwo Parsów 2020-09-09 09:53:05
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2020 r. 2020-09-08 14:09:13
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-08 13:41:49
katalog Sołectwo Nowe Chrapowo 2020-09-08 13:41:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 2020-09-08 13:39:18
katalog Sołectwo Nowe Linie 2020-09-08 13:38:07
katalog Sesja nr XIII 2020-09-08 13:14:01
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-09-08 13:12:41
dokument Zawiadomienie XIII Sesji Rady Gminy Bielice 2020-09-08 13:09:15
dokument W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:32:35
katalog Otwarty konkurs ofert na kulturę fizyczną i sport - sierpnień 2020 2020-08-19 09:28:28
dokument Decyzja nr 382/HK-53/20, znak: NHK.9027.7.2020 z dnia 23.07.2020 na wodociąg Swochowo gmina Bielice. 2020-07-31 14:18:14
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:59:23
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-07-30 14:58:32
dokument Informacja z zakresu przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych przez miejscowo właściwy Nadzór Wodny. 2020-07-30 14:55:02
dokument Odpowiedź na interpelację Klubu Radnych PSL oraz Klubu Radnych Zieloni. 2020-07-28 10:42:59
dokument Informacja Zarządku Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Gryfinie na temat przeprowadzenia polowania zbiorowego na ptactwo. 2020-07-28 09:40:47
dokument Komunikat Nr 11/20 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Swochowie zaopatrującego w wodę mieszkańców Swochowa, gm. Bielice 2020-07-24 13:22:26
dokument REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BIELICE od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r. 2020-07-23 10:44:46
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 17 stycznia 2020r do dnia 22 października 2020r. 2020-07-23 09:04:14
dokument Interpelacja Klubu Radnych PSL oraz Klubu Radnych Zieloni 2020-07-22 13:28:27
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 06 listopada 2020r. 2020-07-22 10:16:59
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 06 listopada 2020r. 2020-07-22 08:57:42
dokument Informacja na temat podwyższenia mętności w wodzie produkowanej przez wodociąg w Bielicach. 2020-07-14 13:58:42
katalog 2020 r. 2020-07-13 13:03:23
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-13 11:53:24
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-13 11:51:29
dokument UCHWAŁA Nr XI/63/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. 2020-07-10 14:48:29
dokument Odpowiedź na interpelację Radnego Gminy Bielice Andrzeja Skiby. 2020-07-08 14:34:17
dokument Iwona Jolanta Kochel - Wójt Gminy Bielice 2020-07-08 14:23:43
dokument Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielicach 2020-07-08 14:22:37
dokument Alina Pluta - Z-ca Wójta Gminy Bielice 2020-07-08 14:21:36
dokument Jan Stefan Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2020-07-08 14:20:46
dokument Elżbieta Kreft - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2020-07-08 14:19:52
dokument Halina Butkowska - Skarbnik Gminy Bielice 2020-07-08 14:18:51
dokument Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2020-07-08 14:18:03
dokument Leokadia Jolanta Zembal - Radna Gminy Bielice 2020-07-08 13:40:34
dokument Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:38:05
dokument Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:36:52
dokument Wiesław Marszałek - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:36:00
dokument Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:34:00
dokument Robert Kukiełka - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:28:47
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:27:44
dokument Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:24:53
dokument Bogdan Wiesław Wdówka - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:24:07
dokument Andrzej Skiba - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:23:16
dokument Edward Mocarski - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:22:31
dokument Artur Wcisło - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2020-07-08 13:21:50
dokument Jan Kazimierz Geldner - Radny Gminy Bielice 2020-07-08 13:20:52
dokument Danuta Grzegorek - Radna Gminy Bielice 2020-07-08 13:19:55
dokument Interpelacja Radnego Gminy Bielice Andrzeja Skiby. 2020-07-07 13:05:32
dokument Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-07-06 14:41:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2020 roku. 2020-07-06 08:18:18
dokument Uchwała Nr XII/96/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-07-02 12:50:30
dokument Uchwała Nr XII/95/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia doatcji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania. 2020-07-02 12:45:26
dokument Uchwała Nr XII/94/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Bielice. 2020-07-02 12:43:02
dokument Uchwała Nr XII/93/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu. 2020-07-02 12:41:16
dokument Uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 . 2020-07-02 12:38:59
dokument Uchwała Nr XII/91/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-07-02 12:37:08
dokument Uchwała Nr XII/90/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-07-02 12:35:53
dokument Uchwała Nr XII/89/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sparwozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019 r. 2020-07-02 12:33:46
dokument Uchwała Nr XII/88/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania 2020-07-02 12:31:57
katalog Sesja nr XII 2020-07-02 12:30:07
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 08:32:39
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. 2020-06-29 09:58:41
dokument Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. 2020-06-29 09:56:12
dokument INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 14:00:45
dokument INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-06-26 13:59:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2020 r. 2020-06-26 13:11:57
dokument Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. 2020-06-26 08:35:58
dokument Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:38
dokument Obwieszczenie Samorządowgo Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-23 12:41:09
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2020-06-22 14:59:09
dokument Informacja o składach komisji wyborczych w danym obwodzie 2020-06-22 08:00:34
dokument Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej z dnia 19.06.2020r. 2020-06-19 16:24:49
dokument Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2020 r. 2020-06-17 07:34:44
dokument Postanowienie nr 75/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych kimisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 12:52:58
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:31:18
dokument W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawinie na okres 10 lat niruchomości oznaczonych numerami 161/4 i 161/6, położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz i na odstępienie od trybu przetargowego zwarcia umowy dzierżawy. 2020-06-15 15:07:09
dokument W sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-06-15 15:05:26
dokument W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania. 2020-06-15 15:02:47
dokument Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Bielice. 2020-06-15 14:58:04
dokument W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu 2020-06-15 14:56:44
dokument W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032 2020-06-15 14:55:41
dokument W sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-06-15 14:54:15
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-06-15 14:53:36
dokument W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019 r. 2020-06-15 14:52:43
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 2020-06-15 14:51:37
katalog Sesja nr XII 2020-06-15 14:50:43
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-06-10 14:29:38
dokument Zawiadomienie XII Sesji Rady Gminy Bielice 2020-06-10 14:06:20
dokument Wystąpienie pokontrplne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2020 r. 2020-06-10 12:43:47
dokument Informacja w sprawie umożlwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Bielicach i w Babinie. 2020-06-10 11:50:21
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-09 12:55:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 08 czerwca 2020r. 2020-06-08 12:45:31
dokument Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 12:00:24
dokument Sprawozdania Rb 2020-06-05 11:06:54
dokument Akty prawa miejscowego 2020r. 2020-06-04 11:28:45
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2019. 2020-06-01 14:59:23
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2019 rok. 2020-06-01 14:56:48
dokument Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 2020-06-01 12:44:21
dokument Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2020-06-01 12:38:58
dokument Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2020-06-01 12:33:54
dokument Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2020-06-01 12:28:31
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 2020-06-01 12:04:41
dokument Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2020-06-01 11:54:51
dokument Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2020-06-01 11:54:00
dokument Rachunek zysków i start jednstki. 2020-06-01 11:53:25
dokument Wyciąg danych - informacja dodatkowa. 2020-06-01 11:52:49
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorjalnego 2020-06-01 11:51:52
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020-06-01 11:51:01
dokument Decyzja nr 340/HK-42/20 ( dotyczy wodociągu w Bielicach) 2020-05-28 14:29:27
dokument Komunikat nr 05/2020 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Bielicach ( zaopatrującego w wodę mieszkańców Bielic, Linii, Nowych Linii) 2020-05-28 14:25:33
dokument Protokół ne 1.3/2019 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2019 r. 2020-05-27 11:27:41
katalog 2020 rok 2020-05-27 11:22:12
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26.03.2020 do 30.12.2020 2020-05-14 12:20:59
dokument Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 marca 2020 r. 2020-05-13 09:33:48
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2020-05-08 13:16:36
dokument Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2020-05-08 13:14:10
dokument Uchwała Nr XXX/184/09 Rada Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 2020-05-08 12:55:51
dokument Uchwała Nr XIV/26/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2010r. 2020-05-08 12:54:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-05-08 12:50:39
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 2020-05-08 12:49:33
dokument Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009. 2020-05-08 12:18:05
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020-05-08 12:07:54
dokument Sprawozdania 2020-05-08 12:02:53
dokument Budżet gminy Bielice na rok 2008 2020-05-08 11:52:24
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020-05-08 11:43:02
dokument Sprawozdania 2020-05-08 11:40:36
dokument Uchwała Nr VII/015/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Bielice na 2007r. 2020-05-08 11:36:35
dokument Zarzadzenia nr 11/2007 z dnia 17 stycznia 200 2020-05-08 11:35:00
dokument Informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I kwartał w 2007 roku 2020-05-08 11:33:48
dokument Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za 2006 rok 2020-05-08 11:33:05
dokument Informacja z wykanania budżetu Gminy Bielice za II kwartał w 2007 roku 2020-05-08 11:32:04
dokument Uchwała Nr LIX/126/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2006 r. 2020-05-08 11:30:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2020-05-08 11:27:39
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej. 2020-05-07 12:21:34
dokument Postanowienie Nr 47/2020 Kamosarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-24 09:14:52
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowym Chrapowie 2020-04-22 09:15:08
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Swochowie 2020-04-22 09:14:29
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Babinie. 2020-04-22 09:13:54
katalog Sesja nr XI 2020-04-22 08:43:08
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 2020-04-14 15:47:18
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice u unieważnieniu otwartego konkursu ofert. 2020-04-07 09:09:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2020r. 2020-04-06 09:19:11
dokument Zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 12:00:24
dokument KOMUNIKAT 2020-03-30 12:56:31
dokument Interpelacja i odpowiedź na interpelację Radnego Gminy Bielice Bogdana Wdówki. 2020-03-26 10:05:40
dokument W sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-03-23 12:59:05
dokument W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckeigo w budżecie gminy. 2020-03-23 12:56:26
dokument W sprawie zasad udzielania doatacji celowych z budżetu Gminy Bielice dla Ochotniczej Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania. 2020-03-23 12:55:32
dokument W sparwie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2020-03-23 12:52:02
dokument W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2020-03-23 12:50:37
dokument W sparwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego palnu zagsopodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice 2020-03-23 12:47:49
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia mejscowego palnu zagsopodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2020-03-23 12:45:52
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice 2020-03-23 12:43:23
dokument W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie widencyjnym Stare Chrapowo i Linie 2020-03-23 12:40:37
katalog Sesjs nr XI 2020-03-23 12:38:17
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2020-03-17 12:06:08
dokument KOMUNIKAT 2020-03-17 11:56:19
dokument Zawiadomienie XI Sesji Rady Gminy Bielice 2020-03-17 11:55:16
katalog Zawiadomienie XI Sesji Rady Gminy Bielice 2020-03-17 11:54:47
dokument W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sparwie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-16 09:52:02
katalog Otwarty konkurs ofert na kulturę fizyczną i sport 2020 2020-03-16 09:50:09
dokument Komunikaty dotyczące zagrożenia epidemiologicznego -" COVID -19" 2020-03-14 19:13:17
dokument Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2011 rok 2020-03-10 14:27:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki zaciąganych przez Gminę Bielice 2020-03-10 14:20:31
dokument Budżet Gminy 2012 2020-03-10 14:10:10
dokument Budżet Gminy 2013 2020-03-10 13:44:50
dokument Budżet Gminy 2014 2020-03-10 13:33:54
dokument Budżet Gminy 2015 2020-03-10 12:20:44
dokument Budżet Gminy 2016 2020-03-10 12:14:23
dokument Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 2020-03-10 11:35:37
dokument Obwieszczenie w sprawie przesłuchania świadka 2020-03-06 09:10:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok 2020-03-04 11:12:22
dokument Uchwała Nr XXIX/153/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy 2020-03-04 11:11:47
dokument Uchawała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2020-03-04 11:11:20
dokument Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia budżetu 2020-03-04 11:10:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:10:14
dokument Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:09:30
dokument Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2020-03-04 11:08:49
dokument Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2005 rok 2020-03-04 11:04:35
dokument Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/110/04 Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmi 2020-03-04 11:01:24
dokument Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2020-03-04 10:56:40
dokument Uchwała Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice 2020-03-04 10:56:06
dokument Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2004r. układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26.02.2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na 2004r. 2020-03-04 10:55:27
dokument Zarzadzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 rok 2020-03-04 10:54:48
dokument Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2020-03-04 10:54:11
dokument Zarządzenie Nr 105/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. 2020-03-04 10:53:42
dokument Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:48:05
dokument Uchwała Nr VI/37/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:47:35
dokument Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:47:05
dokument Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:46:18
dokument Uchwała Nr X/67/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2020-03-04 10:45:44
dokument Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003 rok 2020-03-04 10:45:08
dokument Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr III/25/02 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu . 2020-03-04 10:44:42
dokument Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2003r. 2020-03-04 10:43:34
dokument Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2003r. 2020-03-04 10:43:01
dokument Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu na 2003 rok 2020-03-04 10:42:25
dokument Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 2020-03-04 10:41:56
dokument Zarzadzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r. 2020-03-04 10:40:43
dokument Zarzadzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r. 2020-03-04 10:39:41
dokument Uchwała Nr V/30/03 Rady gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2002r. 2020-03-04 10:36:28
dokument Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:35:42
dokument Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:34:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2002 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002r. 2020-03-04 10:34:06
dokument Budżet Gminy 2017 2020-03-03 08:43:41
dokument Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorzady terytorialnego. 2020-03-03 08:34:06
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku " Informacja dodatkowa" 2020-03-03 08:33:31
dokument Rachunek zysków i strat jednostki (wariat porównawczy) 2020-03-03 08:32:24
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2020-03-03 08:31:24
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2020-03-03 08:30:44
dokument Informacja dodatkowa 2020-03-03 08:29:50
dokument Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna 2020-03-03 08:28:52
dokument Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa 2020-03-03 08:20:43
dokument Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2020-03-03 08:17:58
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2020-02-28 15:17:31
dokument Wykaz Nieruchomości Gminy Bielice ( stan na 31.12.2019) Obręb Bielice 2020-02-28 15:15:12
dokument Mienie Gminy za 2019r. 2020-02-28 15:13:30
dokument Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Bielice 2020-02-28 11:09:04
katalog Sprawozdania finansowe 2018 2020-02-28 11:06:42
dokument Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2020-02-28 11:02:56
dokument Zebranie wiejskie w miejscowości Babinek. 2020-02-25 10:58:08
dokument Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-02-24 15:20:16
dokument Ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Bielice za 2019r. 2020-02-24 09:26:48
dokument Obwieszczenie dotyczące dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest. 2020-02-18 10:55:59
dokument REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BIELICE od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2020-02-13 12:12:36
dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bielice 2020-02-13 09:19:25
dokument Stowarzyszenie Piłkarskie Unia Swochowo 2020-02-12 08:54:57
katalog Stowarzyszenie Piłkarskie Unia Swochowo 2020-02-12 08:48:01
katalog 2020 r. 2020-02-11 12:08:18
katalog 2019 r. 2020-02-11 12:06:46
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice 2020-02-10 12:54:27
dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice 2020-02-10 12:40:37
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 2020-02-06 09:01:43
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych. 2020-02-04 12:14:25
dokument Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019`` r. 2020-02-03 13:06:53
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 14 stycznia 2019r do dnia 31 grudnia 2019r. 2020-02-03 08:59:02
dokument Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok 2020-01-29 12:03:08
dokument Wykaz nieruchomości Gmina Bielice ( stan na 31.12.2018) Obręb Bielice 2020-01-14 10:39:59
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2020-01-10 14:43:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 2020-01-10 14:41:13
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2020-01-10 14:24:01
katalog Wybory 2010 2020-01-10 14:21:48
dokument Wybory 2014 2020-01-10 14:19:53
katalog Wybory 2014 2020-01-10 14:18:14
dokument Kontrol z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020. 2020-01-09 11:32:04
dokument Uchwały Podatkowe 2020 2020-01-09 09:01:07
katalog Sesja nr X 2020-01-08 09:01:13
katalog W.0050.2020 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:29
katalog W.120.2020 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:01
dokument Statut Zespołu Szkól Publicznych w Bielicach. 2020-01-03 12:20:03
dokument Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2020-01-03 12:18:06
dokument Statut OPS-u w Bielicach 2020-01-03 12:17:06
dokument Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. 2020-01-03 12:14:16
dokument Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 28 września 2005r. 2020-01-03 12:13:01
katalog Zmiany statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:10:48
dokument Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:09:53
dokument Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:07:38
katalog Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:05:38
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice. 2020-01-03 12:04:50
dokument Zawiadomienie 2020-01-03 12:02:21
katalog Projekt Statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:01:19
dokument Informacja o rejestrze instytucji kultury. 2020-01-03 07:32:17
dokument Rejestr instytucji kultury 2020-01-02 15:00:46
dokument Rejestr i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Bielice 2020-01-02 14:58:29
katalog Sesja nr X 2019-12-18 08:04:11
dokument Zawiadomienie X sesji Rady Gminy Bielice 2019-12-16 14:13:04
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2019-12-16 14:11:18
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-12-12 09:03:06
dokument Informacja z przebiegu konsultacji statutów sołectw. 2019-11-28 08:09:58
dokument Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 21 marca 2019 r. 2019-11-27 11:29:18
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:27:58
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:25:57
katalog 2019 rok 2019-11-27 11:15:03
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjenj w celu przeprowadzenia kotroli. 2019-11-21 09:38:44
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:29:23
katalog Sesja nr IX 2019-11-05 11:25:51
dokument w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-10-22 12:52:58
katalog Sesja nr IX 2019-10-22 12:03:32
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 2019-10-22 11:52:13
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-10-22 11:49:52
dokument Zawiadomienie o posiedeniu Komisji ds. Społecznych. 2019-10-22 11:48:03
dokument Zawiadomienie o psiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków 2019-10-22 11:46:10
dokument Zawiadomienie IX sesji Rady Gminy Bielice 2019-10-22 11:12:40
dokument Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 15:34:14
dokument Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 11:52:19
dokument Komuniikat Wójta Gminy Bielice z dnia 7 października 2019 r. 2019-10-09 11:06:36
dokument INFORMACJA O PRZBIEGU KONSULTACJI DOTYCZĄCA PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY bIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK. 2019-10-09 10:35:31
dokument Komunikat Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany numerów kontaktowych do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie. 2019-10-08 10:30:26
dokument Zawiadomienie o pierwszysm posiedzeni komisji wyborczych. 2019-09-30 15:17:35
dokument Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Szcecinie II z dnia 20 września 2019 r. w sparwie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielic. 2019-09-24 10:02:39
dokument "Współna praca ludzi wzbogaca" - realizcja 2019-09-23 10:13:09
dokument Zebranie wiejskie w Swochowie 2019-09-19 12:19:05
dokument Zebranie wiejskie w Starym Chrapowie 2019-09-19 11:32:58
dokument Zebranie wiejskie w Będgoszczy. 2019-09-16 09:39:34
dokument Informacja Komisrza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r. 2019-09-16 08:35:54
dokument Zebranie wiejskie w Babinku. 2019-09-13 10:30:04
dokument Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:47:43
katalog Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:46:13
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2019-09-12 11:57:27
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2019-09-12 11:53:06
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2019-09-12 11:52:01
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2019-09-12 11:50:43
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2019-09-12 11:49:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2019-09-12 11:46:59
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 2019-09-12 11:45:51
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2019-09-12 11:44:01
dokument minny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2019-09-12 11:42:18
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2019-09-12 11:41:19
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na 2008 rok 2019-09-12 11:33:17
katalog Archiwum 2019-09-12 11:31:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 11:24:44
dokument Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:21:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:17:20
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:07:48
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:01:21
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:56:19
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:53:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:50
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:04
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:51:00
katalog Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:47:53
dokument Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:37:12
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 10:34:31
katalog Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:32:38
dokument Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:31:58
katalog Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:29:05
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:28:30
katalog Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:27:00
dokument Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:21:14
katalog Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:19:00
dokument Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2019-09-12 09:49:09
dokument Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2019-09-12 09:46:41
dokument Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2019-09-12 09:45:10
dokument Plan Odnowy Miejscowości Chabowo 2019-09-12 09:39:47
dokument Plan Odnowy Miejscowości Linie 2019-09-12 09:36:40
katalog Plan Odnowy Miejscowości w Gminie Bielice 2019-09-12 09:32:28
dokument Uchwały podatkowe 2019 2019-09-11 11:33:12
dokument Zadania i kompetencje na stanowisku ds. obsługi kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2019-09-11 10:17:52
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska 2019-09-11 10:14:55
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa 2019-09-11 10:14:14
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 2019-09-11 10:13:40
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i wyborów 2019-09-11 10:13:02
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-09-11 10:12:24
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich 2019-09-11 10:11:43
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi biura rady gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia 2019-09-11 10:10:54
dokument Zadania i kompetencje referatu budżetu i finansów 2019-09-11 10:10:02
dokument Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2019-09-11 10:05:03
dokument Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2019-09-11 10:04:18
dokument Zadania i kompetencje Wójta 2019-09-11 10:02:53
dokument Zadania i kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk pracy 2019-09-11 10:01:55
katalog Zadania i kompetencje pracowników Urzędu Gmniy 2019-09-11 10:01:05
dokument Struktura organizacyjna urzędu 2019-09-11 10:00:04
dokument Zadania i kompetencje OPS Bielice 2019-09-11 09:57:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2019 r. 2019-09-10 09:26:37
dokument Zebranie wiejskie w Chabowie. 2019-09-10 08:54:42
dokument Zebranie wiejskie w Chabówku. 2019-09-10 08:53:43
dokument Zebranie wiejskie w Parsowie. 2019-09-10 08:51:54
dokument Zebranie wiejskie w Nowych Liniach. 2019-09-10 08:50:54
dokument Zebranie wiejskie w Nowym Chrapowie. 2019-09-10 08:48:52
dokument Zebranie wiejskie w Liniach. 2019-09-10 08:47:57
dokument Zebranie wiejskie w Babinie. 2019-09-10 08:45:19
dokument Zebranie wiejskie w Bielicach. 2019-09-10 08:42:20
dokument "Siłą własnych rąk" - realizacja 2019-09-09 08:45:40
dokument "Zróbmy to razem" - relizacja 2019-09-09 08:41:21
dokument Zaproszenie-na-zebranie-wiejskie 2019-09-04 13:10:52
dokument Lista-obecnosci-zebrania-wiejskiego 2019-09-04 13:09:19
dokument Wzór protokolu z zebrania 2019-09-04 13:07:38
dokument Wzór uchwaly-solectwa. 2019-09-04 13:07:06
dokument Wzór wniosku solectwa 2019-09-04 13:06:27
dokument Wzór wniosku w_sprawie_dodanie-nowego-przedsiewziecia- 2019-09-04 13:05:47
dokument Wzór wniosku zmiana-przedsiewziecia-lub-zakresu 2019-09-04 13:04:31
katalog Sesja nr VIII 2019-08-30 08:36:31
dokument Wystąpienie Pokontrolne z 21.08.2019 r. 2019-08-26 15:13:59
dokument 70- lecie OSP Chabowo 2019-08-26 12:53:55
dokument "Siłą własnych rąk" 2019-08-26 10:39:16
dokument "Zróbmy to razem" 2019-08-26 10:38:12
dokument "Pociąg do kultury" 2019-08-26 08:50:29
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 wnioski 2019-08-23 10:03:13
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:28:32
katalog Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:27:22
dokument Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2019-08-23 09:15:59
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 15:22:46
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019r. 2019-08-14 12:53:33
katalog Sesja nr VIII 2019-08-14 12:40:48
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:44:43
dokument Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:43:35
dokument Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:58:46
dokument Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2019-08-02 13:57:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:56:24
dokument Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:54:13
dokument Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:52:28
dokument Wzór oferty uproszczonej 2019-08-02 13:50:58
katalog Wzór dokumentów na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 2019-08-02 13:49:44
katalog Wzór dokumentów dla oferty uproszczonej 2019-08-02 13:49:13
katalog Po dniu 1 marca 2019 weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zadań publicznych 2019-08-02 13:48:45
katalog Archiwum 2019-08-02 13:22:41
dokument Koło Gospodyń Wiejskich 2019-08-02 12:38:31
katalog Koło Gospodyń Wiejskich "Parsowianki" 2019-08-02 12:30:30
katalog Program społecznik 2019 r. 2019-08-02 11:52:46
dokument "Razem możemy więcej" 2019-08-02 10:01:31
dokument "Integrowanie przez grzybobranie" 2019-08-02 09:59:43
dokument "Zabierz sąsiada na ryby" 2019-08-02 09:53:53
katalog Program społecznik 2018 r. 2019-08-02 09:34:26
dokument ZUMBA 2019-08-02 09:31:17
dokument Zabawa taneczna w stylu lat 80 - tych. 2019-08-02 09:15:17
dokument Wycieczka do Warszawy 2019-08-02 08:58:59
dokument "Sport uwielbiamy, więc zdrowie mamy" 2019-08-02 08:56:06
katalog Inicjatywy organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy 2019-08-02 08:43:19
dokument Wystąpienie Pokontrolne z 25.07.2019 r. 2019-08-01 11:23:09
dokument Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-07-17 13:44:37
dokument Deklaracja na poadatek od nieruchomości. 2019-07-12 10:16:03
dokument Deklaracja na poadtek leśny 2019-07-12 10:14:03
dokument Deklaracja na podatek rolny 2019-07-12 10:13:14
dokument Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2019-07-08 08:56:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:54:40
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2019-07-08 08:53:06
dokument Aktualne informacje dotyczące referendum 2019-07-08 08:48:27
dokument W.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:46:03
dokument Informacja o składach obwodowych komisji 2019-07-08 08:44:02
dokument Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji ds. referendum 2019-07-08 08:42:04
dokument Komunikat w sprawie numerów telefonów 2019-07-08 08:39:48
katalog 2019 rok 2019-07-03 14:22:04
katalog Sesja nr VII 2019-07-02 13:43:33
katalog Sesja nr VI 2019-07-02 13:19:33
dokument W roku 2018 do Urzędu Gminy Bielice nie wpłynęła żadna petycja. 2019-06-28 09:17:18
dokument Zawiadomienie VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-27 10:33:49
katalog Sesja nr VII 2019-06-27 10:27:41
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice . 2019-06-26 10:44:06
dokument Wystąpienie pokontrolne z 14.06.2019 r. 2019-06-21 13:37:06
dokument Wystąpienie pokontrolne z 16.06.2019 r. 2019-06-21 13:36:15
dokument Akty prawa miejscowego 2019 r. 2019-06-14 09:19:06
dokument Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2018 rok. 2019-06-13 12:46:42
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-13 12:44:23
dokument Informacja 2019-06-13 10:39:42
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice. 2019-06-12 13:16:11
dokument W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-12 13:15:17
dokument Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-12 08:56:13
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 2019-06-12 08:45:47
katalog Kadencja VIII 2019-06-12 08:31:20
katalog Sesja nr VI 2019-06-11 10:26:41
dokument Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:19:00
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:15:50
dokument Mienie Komunalne za 2009 rok. 2019-06-07 09:35:25
dokument Mienie Komunalne za 2010 rok. 2019-06-07 09:31:49
dokument Mienie Komunalne za 2011 rok. 2019-06-07 09:30:24
dokument Mienie Komunalne za 2012 rok. 2019-06-07 09:21:49
dokument Mienie Komunalne za 2013 rok. 2019-06-07 09:19:49
dokument Mienie Komunalne za 2014 rok. 2019-06-07 09:15:56
dokument Mienie Komunalne za 2015 rok. 2019-06-07 09:11:01
dokument Mienie Komunalne za 2016 rok. 2019-06-07 09:09:14
dokument Mienie Komunalne za 2017 rok. 2019-06-07 09:05:20
dokument Statut Gminy Bielice 2019-06-05 10:44:41
katalog Oświadczenia majątkowe za 2018r. 2019-06-03 15:03:54
dokument Mienie Gminy za 2018 rok. 2019-06-03 11:20:34
dokument INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2016 ? 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie 2019-05-31 12:55:35
katalog 2019 rok 2019-04-01 15:24:45
katalog 2019 rok 2019-04-01 15:19:35
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji rady gminy bielice z dnia 19 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:11:43
dokument Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r 2019-04-01 15:07:29
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:01:25
dokument Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 17grudnia 2018r. 2019-04-01 14:56:56
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia komisji budżetu, rolnictwa i spraw gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 roku. 2019-04-01 14:49:52
katalog 2018 rok 2019-04-01 14:47:35
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018roku 2019-04-01 14:19:21
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopad 2018 roku. 2019-04-01 14:11:53
katalog 2018 rok 2019-04-01 14:08:08
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. 2019-04-01 13:59:52
katalog 2018 rok 2019-04-01 13:57:56
katalog Sesja nr V 2019-04-01 12:02:58
dokument Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-03-29 14:42:24
dokument Rozstrzygnięcie konkursu dnia 29 marca 2019r. ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2019-03-29 12:34:10
katalog Sesja nr V 2019-03-15 15:11:27
dokument Zawiadomienie V sesji Rady Gminy Bielice. 2019-03-15 14:56:42
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:55:31
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2019-03-15 14:54:44
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-15 14:53:59
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2019-03-15 14:52:29
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:51:44
dokument Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 2019-03-07 11:53:58
dokument Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2019-03-04 13:05:39
katalog Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 15 stycznia 2018r do dnia 31 grudnia 2018r. 2019-03-04 11:19:56
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bielice art.33 od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 07 grudnia 2018 r. 2019-03-04 10:43:32
katalog Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2018r. do dnia 07 grudnia 2018r. 2019-03-04 09:24:16
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-22 10:06:31
dokument Komunikat o obowiązku oznakowania pojemników w których gromadzi się odpady. 2019-02-21 13:34:40
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 30.12.2019 2019-02-18 12:03:10
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice od 28.12.2017 do 19.10.2018 2019-02-18 09:58:55
dokument Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie wezwania autorów pisma z dnia 31 stycznia 2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełnienia jego braków. 2019-02-13 09:24:36
dokument Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany Loklanego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-13 09:21:28
katalog Sesja nr IV 2019-02-13 09:18:56
dokument W sprawie zminy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-12 07:58:52
katalog Sesja nr IV 2019-02-12 07:48:47
dokument Zawiadomnienie IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice. 2019-02-08 15:03:45
dokument Wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach w roku 2019. 2019-01-31 14:17:51
katalog Oświadczenia majątkowe na początku VIII kadencji. 2019-01-31 08:06:58
katalog 2018 rok 2019-01-31 08:05:57
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:57
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:26
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:48
dokument Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:20
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:55
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:27
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:02
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:43:22
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:48
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:17
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:41:49
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:40:22
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:54
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:09
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:35:06
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:16:58
katalog Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice przed upływem kadencji. 2019-01-29 12:13:40
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice 2019-01-28 07:59:39
dokument Plan zamówień publicznych 2019r. 2019-01-25 08:14:19
katalog W.120.2019 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:32:43
katalog W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:31:25
dokument Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2019-01-17 13:34:17
dokument Butkowska Halina - Skarbnik Gminy Bielice 2019-01-17 13:29:00
dokument Kopacka Anna Maria - Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2019-01-17 13:25:37
dokument Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Bibloteki 2019-01-17 13:16:43
dokument Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2019-01-17 13:08:47
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-17 13:02:59
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:57:33
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:56:11
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:53:28
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:48:35
dokument Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:47:20
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:46:19
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:45:22
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:43:57
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:42:52
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:41:20
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:36:36
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:33:31
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:31:50
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:30:35
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:28:06
katalog 2018 rok 2019-01-17 12:11:00
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-15 08:34:15
katalog Sesja nr III 2019-01-10 12:17:50
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-14 14:43:41
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2018-12-14 14:43:23
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2018-12-14 14:43:06
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-12-14 14:42:39
dokument Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Bielice 2018-12-14 14:27:33
katalog Sesja nr III 2018-12-14 13:11:40
katalog Sesja nr II 2018-12-10 12:27:21
katalog Kadencja VIII 2018-12-10 12:03:22
dokument Klub Radnych Młodzi dla Gminy Bielice 2018-12-10 12:01:15
dokument Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-10 12:00:30
dokument Klub Radnych Zieloni 2018-12-10 11:59:38
dokument Klub Radnych PSL 2018-12-10 11:58:50
katalog Kluby Radnych 2018-12-10 11:58:15
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej 2018-12-10 08:29:47
dokument Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 14:08:16
dokument Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:56:23
katalog Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:55:52
dokument Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:55:18
katalog Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:54:50
dokument Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:56
katalog Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:15
dokument Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:51:19
katalog Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:49:28
katalog Kadencja VIII 2018-12-06 13:38:53
katalog Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:37:46
katalog Kadencja VIII 2018-12-06 13:37:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2018-12-04 11:28:35
dokument Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel 2018-12-04 08:08:49
katalog Sesja Nr 1 2018-11-29 14:39:23
katalog Sesja Nr II 2018-11-26 13:11:24
katalog Kadencja VIII 2018-11-26 13:11:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-23 15:08:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-11-23 15:07:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-11-23 15:05:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-11-23 15:04:41
dokument Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Bielice 2018-11-23 15:02:21
dokument Klauzula informacyjna 2018-11-22 13:48:22
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta 2018-11-15 15:18:41
katalog VIII Kadencja 2018-11-15 15:16:55
dokument Informacja z przebiegu konsultacji 2018-11-08 09:24:21
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej 2018-11-06 13:58:41
dokument Wyniki wyborów samorządowych 2018-10-24 12:09:58
dokument Obwieszczenie z dnia 18 października 2018 r. 2018-10-19 12:46:25
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-10-18 09:51:00
dokument Informacja o składach osobowych komisji 2018-10-16 14:07:36
dokument Zawiadomienie o terminie sesji nadzwyczajnej 2018-10-16 14:02:24
katalog Sesja Nr XXXII 2018-10-16 14:01:47
dokument Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-16 14:01:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. 2018-10-16 13:59:40
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 położonej w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2018-10-16 13:58:21
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/156/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-10-16 13:55:54
katalog Sesja Nr XXXII 2018-10-16 13:53:49
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2018-10-10 09:17:48
dokument Formularz konsultacji 2018-10-10 09:17:24
dokument Program współpracy 2018-10-10 09:16:58
katalog Konsultacje społeczne na rok 2019 2018-10-10 09:16:09
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku 2018-10-10 07:58:58
dokument Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia komisji obwodowych 2018-10-08 08:36:57
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Bielice 2018-10-05 15:20:19
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielice 2018-10-04 13:29:30
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego 2018-10-04 13:22:32
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielice 2018-10-04 13:18:47
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-28 13:23:59
dokument Informacja 2018-09-25 14:12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2018-09-21 11:05:22
dokument Komunikat z dnia 17.09.2018 r. 2018-09-18 08:32:31
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-17 12:54:04
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2018-09-14 08:28:38
dokument Komunikat w sprawie zmiany miejsca dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 14 września 2018 roku 2018-09-14 08:03:08
dokument Informacja dotycząca oświadczenia lustracyjnego 2018-09-13 12:24:00
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:55:27
dokument Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice. 2018-09-13 11:48:53
katalog Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:47:19
dokument Informacja o składzie osobowym, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-13 11:07:43
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-07 16:50:19
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych 2018-09-07 12:26:58
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2018-08-27 14:08:31
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego 2018-08-27 14:04:01
dokument Obwieszczenie Marszałka o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 13:17:39
dokument Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejminków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-22 13:25:50
dokument Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 2018-08-22 13:21:23
dokument Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-08-22 13:00:11
dokument Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-22 12:47:19
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-22 12:46:46
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:17:38
dokument Informacja dot. zebrań wiejskich 2018-07-25 13:11:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej 2018-07-24 14:59:39
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-20 14:43:14
dokument Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-06-14 10:51:58
dokument Zawiadomienie 2018-06-13 14:18:39
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-06-07 09:03:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-06-07 08:57:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-06-07 08:55:17
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-06-07 08:46:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice 2018-06-07 08:32:28
dokument Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-07 08:29:47
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice 2018-06-07 08:28:17
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-06-07 08:27:20
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice 2018-06-07 08:25:03
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2018-06-07 08:24:01
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 2018-06-07 08:23:12
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. 2018-06-07 08:18:18
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:17:07
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-06-07 08:16:20
katalog Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:14:11
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:12:50
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:05:18
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:01:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-05-17 09:59:07
dokument Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-07 08:13:34
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-05-02 14:22:23
dokument Protokół kontroli nr HK-156/18 2018-04-26 08:44:55
dokument Otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-04-24 10:16:28
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-04-24 10:14:16
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2017 rok 2018-04-17 13:55:59
dokument Akty prawa miejscowego 2018 r. 2018-04-05 08:59:42
dokument Protokół Nr XXVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. 2018-04-04 14:38:25
dokument Protokół Nr XXVII/2018 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 roku 2018-04-04 14:36:48
katalog Sesja Nr XXIX 2018-04-04 14:14:24
dokument Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:46:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-04-03 12:43:31
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2017. 2018-03-22 12:48:45
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018 2018-03-22 12:47:59
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 2018-03-22 12:46:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2018-03-22 12:41:09
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice. 2018-03-21 14:09:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2018-03-21 14:08:16
katalog Sesja Nr XXIX 2018-03-21 14:07:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-03-21 14:06:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-03-21 13:59:29
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-03-21 13:57:55
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-03-21 13:56:09
katalog Sesja Nr XXIX 2018-03-21 13:54:57
dokument Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku 2018-03-07 11:45:50
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 2018-03-07 11:38:49
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:31:47
katalog Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:30:38
dokument Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2018 roku 2018-02-28 14:40:27
katalog 2018 rok 2018-02-28 14:38:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli 2018-02-22 11:10:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-16 11:15:28
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-16 11:15:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-13 11:09:17
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:07:12
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2018-02-13 11:06:42
katalog Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:04:49
dokument Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-12 12:43:31
dokument Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-02-07 09:36:17
dokument Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-02-07 09:34:27
dokument Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-02-07 09:31:43
dokument Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-02-07 09:25:55
dokument Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-02-06 12:39:54
katalog Sesja Nr XXVII 2018-02-06 12:34:26
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2018 r. 2018-02-06 12:34:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-01-24 12:20:45
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-01-24 11:20:07
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-01-24 11:14:28
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-01-24 11:12:28
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-01-24 10:59:14
katalog Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:57:29
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:54:25
katalog Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:48:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:46:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:44:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:40:56
dokument Uchwały podatkowe 2018 2018-01-16 10:38:37
dokument Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 roku 2018-01-11 12:56:46
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:30:04
dokument Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:23:56
katalog W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:40
katalog W.120.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:19
katalog Sesja Nr XXVI 2018-01-03 09:40:39
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2017-12-14 14:21:16
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 2017-12-14 14:19:54
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:19:39
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:18:19
katalog Sesja Nr XXVI 2017-12-14 12:17:29
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 2017-12-13 14:24:47
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2017-12-13 14:07:18
katalog Sesja Nr XXVI 2017-12-13 14:05:34
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-11 11:46:48
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. 2017-12-11 10:56:15
dokument Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków 2017-12-11 10:04:04
dokument Kluby Radnych 2017-12-04 11:44:45
dokument Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy 2017-12-04 10:57:52
dokument Archiwum zakładowe 2017-12-04 09:42:03
dokument Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-12-01 13:21:05
dokument Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 roku 2017-12-01 13:14:39
dokument Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 13:10:49
dokument Protokół Nr 2/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku 2017-12-01 13:05:17
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 roku 2017-12-01 12:56:57
dokument Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 12:39:16
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku 2017-12-01 12:24:13
dokument Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 13 września 2017 roku 2017-12-01 12:20:12
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:37:31
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:37:13
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:34:24
dokument Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:26:17
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2017 roku 2017-12-01 10:18:51
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:17:03
dokument Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 roku 2017-12-01 10:14:27
katalog 2017 rok 2017-12-01 10:11:00
dokument Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku 2017-11-22 15:09:23
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-22 14:28:47
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-11-22 14:23:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-11-22 14:19:22
dokument Podatek rolny i podatek leśny na 2018 rok 2017-11-13 14:51:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-11-13 14:45:30
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-11-13 14:41:17
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:40:34
dokument Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. 2017-11-13 14:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-11-13 14:38:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-11-13 14:36:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 2017-11-13 14:32:11
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". 2017-11-13 14:29:39
dokument Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach 2017-11-13 14:27:14
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-13 14:23:24
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 2017-11-13 14:21:54
katalog Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:19:55
dokument Informacja z przebiegu konsultacji 2017-10-09 08:28:11
dokument Protokół kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-10-06 14:40:19
dokument Protokół Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. 2017-09-27 14:52:31
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-27 14:27:02
dokument Formularz konsultacji 2017-09-14 14:14:18
dokument Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 2017-09-14 14:13:15
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-09-14 14:10:29
katalog Konsultacje społeczne na rok 2018 2017-09-14 14:07:48
dokument Informacja 2017-09-14 10:53:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-09-07 13:06:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-09-07 12:00:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-09-07 11:59:14
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice 2017-09-07 11:57:44
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie 2017-09-07 11:55:37
dokument Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-09-07 11:53:08
dokument Projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-09-07 11:51:37
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:49:22
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2017-09-07 11:48:29
katalog Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:47:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:46:30
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:44:53
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-09-07 11:43:39
dokument Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 2017-09-01 13:35:29
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:49:59
dokument Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2017-07-17 14:48:27
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:46:33
dokument Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2017-07-17 14:45:14
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:43:48
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2017-07-17 14:42:20
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:40:59
dokument Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:37:45
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:36:17
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:34:35
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:33:04
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:31:30
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:28:41
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:26:43
dokument Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Biblioteki 2017-07-17 14:20:23
dokument Kopacka Anna Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2017-07-17 14:16:10
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:14:12
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:12:18
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:11:07
dokument Butkowska Halina - Skarbnik Gminy 2017-07-17 14:07:35
dokument Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:05:45
katalog 2017 rok 2017-07-17 14:03:50
dokument 70 lecie OSP Babin i OSP Parsów 2017-07-05 08:16:04
dokument Protokół Nr XXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 roku 2017-07-04 10:26:06
dokument Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-07-04 10:13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-07-04 10:12:22
dokument Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-07-04 10:10:09
dokument Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-07-04 10:08:28
dokument Uchwała Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-07-04 10:05:50
dokument Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-07-04 10:02:03
dokument Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-07-04 10:00:50
dokument Uchwała Nr XXIII/108/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 2017-07-04 09:59:34
dokument Uchwała Nr XXIII/107/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. 2017-07-04 09:58:28
katalog Sesja Nr XXIII 2017-07-04 09:55:59
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2017-06-27 14:46:11
dokument 2017 r. 2017-06-26 13:51:40
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2017-06-14 14:26:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-06-14 14:24:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-06-14 13:21:37
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2017-06-12 15:19:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-06-12 15:18:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-06-12 15:17:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-06-12 15:16:11
katalog Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:15:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-06-12 15:10:13
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-06-12 15:08:15
katalog Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:05:27
dokument Protokół kontroli Nr HD-30/17 2017-06-02 09:31:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-124/17 2017-05-29 13:38:29
dokument Protokół kontroli Nr HK-125/17 2017-05-29 13:37:44
dokument Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 2017-05-15 11:52:57
dokument Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017-05-15 11:11:29
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bielicach w zakresie organizowania, kontrolowania dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2017-05-11 14:36:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-05-11 09:16:34
dokument Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-04-28 12:15:39
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-20 14:24:00
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-11 11:13:42
dokument Zawiadomienie 2017-04-11 11:00:41
katalog Sesja Nr XXII 2017-04-11 10:58:20
dokument Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2017-04-10 14:02:14
dokument Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-04-10 14:00:08
dokument Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 13:54:32
dokument Uchwała Nr XXI/100/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-04-10 13:52:18
dokument Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-04-10 13:50:54
katalog Sesja Nr XXI 2017-04-10 13:49:27
dokument Akty prawa miejscowego 2017 r. 2017-04-06 11:24:43
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2017-04-05 14:55:40
dokument Stowarzyszenie Koła Emerytów i Rencistów Ziemi Bielickiej 2017-04-05 14:49:24
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-05 14:14:06
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:57:37
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:56:59
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:56:00
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:55:24
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:54:56
dokument Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:53:58
katalog Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:51:26
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:51:06
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:50:53
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:50:41
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:50:28
katalog Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:50:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-03-31 08:47:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-03-27 08:23:50
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-03-27 08:22:40
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.  2017-03-22 13:12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-03-22 13:10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-22 13:09:29
katalog Sesja Nr XXI 2017-03-22 13:08:35
dokument Zawiadomienie o o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-03-22 13:07:24
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2017-03-22 13:06:13
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rewizyjnej 2017-03-22 13:05:09
dokument Zawiadomienie 2017-03-22 12:55:19
katalog Sesja Nr XXI 2017-03-22 12:54:29
dokument Uchwała Nr XX/98/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-01 12:53:23
katalog Sesja Nr XX 2017-03-01 12:50:32
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r. 2017-03-01 12:50:01
katalog W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:46:08
katalog W.120.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:45:43
dokument Interpretacja indywidualna prawa podatkowego 2017-02-28 15:15:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-02-27 10:45:11
dokument Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 roku 2017-02-24 10:48:27
dokument Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 roku 2017-02-24 10:46:16
dokument Protokół Nr XXIV/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 maja 2013 roku 2017-02-24 10:43:31
dokument Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-20 14:13:42
dokument Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice 2017-02-20 14:10:20
katalog Sesja Nr XX 2017-02-20 14:08:12
katalog Sesja Nr XX 2017-02-20 14:07:20
dokument Protokół kontroli Nr HD-05/17 2017-01-30 09:40:11
dokument Protokół kontroli Nr HD-04/17 2017-01-30 09:39:20
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 2017-01-23 11:46:00
dokument Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.50.2016.PZ 2017-01-19 13:45:02
dokument Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.49.2016.PZ 2017-01-19 13:44:15
dokument Obwieszczenie 2017-01-19 13:32:17
katalog Sesja Nr XIX 2017-01-12 11:52:39
dokument Uchwały podatkowe 2017 2017-01-10 14:32:51
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-10 09:49:14
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016r. do dnia 15 grudnia 2016 r. 2017-01-10 08:42:55
dokument Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:19:55
katalog Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:18:42
dokument Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:16:30
dokument Podatek rolny 2017-01-05 08:15:46
dokument Podatek leśny 2017-01-05 08:15:00
katalog Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:09:08
katalog Podatek rolny 2017-01-05 08:08:49
katalog Podatek leśny 2017-01-05 08:08:39
dokument Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz załączniki do informacji 2017-01-05 08:06:35
katalog Osoby prawne 2017-01-05 08:02:36
katalog Osoby fizyczne 2017-01-05 08:02:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 14:21:41
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2016-12-15 14:19:38
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. 2016-12-15 10:20:48
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-12-15 10:20:01
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-15 10:19:10
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2016-2020 2016-12-15 10:18:06
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2016-2018 2016-12-15 10:16:19
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017. 2016-12-15 10:12:32
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 10:10:50
katalog Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:09:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-12-15 10:08:17
dokument Zawiadomienie 2016-12-15 10:06:30
katalog Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:05:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2032. 2016-11-24 12:58:49
katalog Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:57:53
dokument Zawiadomienie 2016-11-24 12:55:08
katalog Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:53:46
katalog Sesja Nr XVII 2016-11-18 08:51:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-11-16 14:45:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-27 15:26:20
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-10-27 10:57:38
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2016-10-27 10:56:34
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 2016-10-27 10:49:40
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-10-27 10:48:02
katalog Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:45:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-10-27 10:37:55
dokument Zawiadomienie o sesji Nr XVII 2016-10-27 10:35:00
katalog Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:33:57
dokument Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-24 11:41:12
dokument Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 07 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:10:07
dokument Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 r. 2016-10-18 10:08:58
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2016 r. 2016-10-18 10:07:16
dokument Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 08 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:05:34
dokument Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 19 maja 2016 r. 2016-10-18 10:03:48
dokument Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 16 marca 2016r. 2016-10-18 10:00:38
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:23
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:12
katalog 2016 rok 2016-10-18 09:56:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-07 09:19:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-10-07 09:16:38
dokument Program współpracy 2016-10-05 12:56:12
dokument Formularz konsultacji 2016-10-05 12:55:55
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2016-10-05 12:55:31
katalog Konsultacje społeczne na rok 2017 2016-10-05 12:54:45
dokument Protokół Nr 6/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2013 r. 2016-10-04 08:28:35
dokument Protokół Nr 5/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 października 2013 r. 2016-10-04 08:27:14
dokument Protokół Nr 4/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 07 października 2013 r. 2016-10-04 08:25:59
dokument Protokół Nr 3/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2013 r. 2016-10-04 08:24:20
dokument Protokół Nr 2/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 21 maja 2013 r. 2016-10-04 08:22:57
dokument Protokół Nr 1/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2016-10-04 08:21:11
dokument Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-26 11:35:54
dokument Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-26 11:29:52
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-26 11:27:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-09-26 11:20:14
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-15 09:16:24
dokument Protokół kontroli Nr HK-187/16 2016-09-14 08:17:12
dokument Protokół kontroli Nr HK-186/16 2016-09-14 08:16:22
dokument Protokół kontroli Nr HK-185/16 2016-09-14 08:15:35
dokument Protokół kontroli Nr HK-184/16 2016-09-14 08:14:47
dokument Protokół kontroli Nr HK-183/16 2016-09-14 08:13:38
dokument Protokół kontroli Nr HK-182/16 2016-09-14 08:04:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-181/16 2016-09-14 08:02:01
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-13 11:12:28
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-13 11:11:12
dokument Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 2016-09-13 11:01:47
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2016-09-08 14:06:47
dokument Zawiadomienie o Sesji Nr XVI 2016-09-08 14:04:50
katalog Sesja Nr XVI 2016-09-08 14:03:26
dokument Protokół kontroli Nr HK-153/16 2016-08-09 09:49:24
dokument Protokół kontroli Nr HK-152/16 2016-08-09 09:48:38
dokument Protokół kontroli Nr HK-151/16 2016-08-09 09:46:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-150/16 2016-08-09 09:45:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-149/16 2016-08-09 09:44:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-148/16 2016-08-09 09:43:06
dokument Protokół kontroli Nr HK-147/16 2016-08-09 09:42:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-146/16 2016-08-09 09:41:16
dokument Protokół kontroli Nr HK-145/16 2016-08-09 09:39:15
dokument Protokół kontroli Nr HK-144/16 2016-08-09 09:38:19
dokument Protokół kontroli Nr HK-143/16 2016-08-09 09:37:26
dokument Zdzisław Lech Twardowski - Wójt Gminy Bielice 2016-07-28 12:18:00
dokument Teresa Kwiatkowska - Radna Gminy Bielice 2016-07-28 12:15:29
dokument Tadeusz Stempień - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:13:50
dokument Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:10:52
dokument Sławomir Jędrzejczyk - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:09:15
dokument Ryszard Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:07:36
dokument Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:03:45
dokument Piotr Wilczyński - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2016-07-28 12:02:13
dokument Marcin Zięcina - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:00:46
dokument Marcin Ossowicz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:59:16
dokument Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 2016-07-28 11:56:22
dokument Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:54:16
dokument Kamela Wilczyńska - Sekretarz Gminy Bielice 2016-07-28 11:52:37
dokument Jan Stefan Adamski - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:48:38
dokument Halina Butkowska - Skarbnik Gminy Bielice 2016-07-28 11:43:28
dokument Elżbieta Kreft- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 2016-07-28 11:41:04
dokument Dariusz Chytryj - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:37:59
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:36:01
dokument Bogdan Wdówka - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:33:13
dokument Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-07-28 11:30:57
dokument Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:28:59
katalog 2016 rok 2016-07-28 11:19:29
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice - referent ds. księgowości budżetowej 2016-07-26 08:59:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-07-06 08:56:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-07-06 08:55:40
dokument Uchwała Nr XV/76/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-28 08:56:45
dokument Uchwała Nr XV/77/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Bielice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-28 08:54:33
dokument Uchwała Nr XV/78/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-28 08:53:33
katalog Sesja Nr XV 2016-06-28 08:52:19
dokument Projekt Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-08 12:50:18
dokument Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Bielice 2016-06-08 12:05:36
katalog Sesja Nr XV 2016-06-08 12:04:25
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice na dzień 22 czerwca 2016 r. 2016-06-08 12:03:11
dokument Projekt Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-08 12:00:22
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-08 11:59:16
katalog Sesja nr XV 2016-06-08 11:56:24
katalog Sesja nr XIV 2016-06-07 13:37:15
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice 2016-05-17 14:17:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-17 14:15:40
katalog Sesja Nr IV 2016-05-17 14:13:52
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2016-05-16 09:58:34
katalog Sesja Nr XIV 2016-05-16 09:56:59
dokument Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Bielice 2016-05-16 09:55:24
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2015 2016-05-10 10:53:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-05-02 13:40:23
dokument Przyjmowanie i załatwianie petycji 2016-05-02 12:06:10
dokument 2016 r. 2016-05-02 10:53:27
dokument Petycja Nr 152.1 2016-05-02 10:46:05
dokument Protokół kontroli Nr HD-26/16 2016-04-29 08:58:57
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2016 2016-04-21 08:59:22
dokument Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2014 2016-04-21 08:58:57
dokument Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Bielice w zakresie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku 2016-04-19 14:27:37
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2016-04-19 14:19:58
dokument Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 oraz wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej gminy za okres sprzed 2011 roku i występujących w 2015 r. 2016-04-19 09:13:23
dokument Uchwała Nr XIII/73/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2016-03-31 12:16:03
dokument Uchwała Nr XIII/72/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok 2016-03-31 12:14:56
dokument Uchwała Nr XIII/71/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-31 12:11:56
dokument Uchwała Nr XIII/70/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice 2016-03-31 12:09:15
dokument Uchwała Nr XIII/69/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice 2016-03-31 12:01:31
dokument Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-31 12:00:06
dokument Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-31 11:57:14
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-31 11:55:14
dokument Uchwała Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-03-30 09:02:01
katalog Sesja Nr XII 2016-03-30 08:59:47
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2016 r. 2016-03-30 08:59:30
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie organizowania, kontrolowania i dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2016-03-29 10:11:31
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-17 14:59:09
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. 2016-03-17 14:44:50
dokument Sprawozdanie z działalności ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2015 r. 2016-03-17 14:44:15
dokument Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim. 2016-03-17 14:29:12
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok. 2016-03-17 14:28:13
dokument Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice. 2016-03-17 14:27:31
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-17 14:25:51
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice. 2016-03-17 14:24:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-17 14:21:12
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:19:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice 2016-03-17 14:19:01
dokument Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:50
katalog Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-03-09 14:45:59
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:45:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2016-02-26 08:50:27
dokument Protokół Nr HK-33/16 2016-02-24 13:46:47
dokument Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-02-15 08:12:12
dokument Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2016-02-15 08:11:13
dokument Protokół HD-14/16 2016-02-09 10:01:37
dokument Protokół HD-13/16 2016-02-09 10:00:52
dokument Protokół HD-14/16 2016-02-09 09:53:16
dokument Protokół HD-13/16 2016-02-09 09:52:28
dokument Akty prawa miejscowego 2016 r. 2016-01-26 13:40:08
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 2016-01-21 12:49:08
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 19.01.2015 do dnia 30.12.2015 2016-01-18 14:45:05
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12.01.2015 do dnia 31.12.2015 2016-01-18 14:43:05
dokument Wzory deklaracji 2016-01-18 08:30:50
katalog W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:26:14
katalog W.120.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:25:34
dokument Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-01-07 11:26:05
katalog Sesja Nr XII 2016-01-07 11:24:21
katalog Sesja Nr XI 2016-01-07 09:59:59
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-31 09:28:43
katalog Sesja Nr XII 2015-12-31 08:50:08
dokument Zawiadomienie 2015-12-31 08:45:29
katalog Sesja Nr XII 2015-12-31 08:43:42
dokument Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i rolnictwa 2015-12-30 12:01:46
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 14:36:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035 2015-12-18 14:35:08
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2015-12-18 14:33:26
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2015-12-18 13:25:45
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 13:04:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-12-18 13:01:05
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-18 12:58:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 12:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2015-12-18 12:33:24
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych 2015-12-18 12:31:59
katalog Sesja Nr XI 2015-12-18 12:29:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-12-18 12:28:32
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-12-18 12:27:12
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-12-18 12:25:55
dokument Zawiadomienie sesja 2015-12-18 12:24:12
katalog Sesja Nr XI 2015-12-18 12:17:58
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 1/2 etatu 2015-12-15 11:28:41
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-12-11 07:45:41
katalog Sesja Nr X 2015-11-30 07:51:30
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok. 2015-11-12 14:15:04
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2015-11-12 14:13:03
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-12 14:12:25
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2015-11-12 14:11:33
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-11-12 14:10:49
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2015-11-12 14:09:50
katalog Sesja Nr X 2015-11-12 14:09:00
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-11-12 14:08:36
katalog Sesja Nr X 2015-11-12 14:07:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-11-12 14:07:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-11-12 14:06:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-11-12 14:05:04
katalog Sesja Nr IX 2015-11-02 11:14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice 2015-10-23 15:00:39
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:59:35
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:46
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:04
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-10-23 14:40:19
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika 2015-10-23 14:38:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:49
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:08
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 2015-10-23 14:36:29
katalog Sesja Nr IX 2015-10-23 14:36:10
dokument Zawiadomienie 2015-10-23 14:34:14
katalog Sesja Nr IX 2015-10-23 14:33:28
dokument Program współpracy 2015-10-21 14:28:35
dokument Formularz konsultacji 2015-10-21 14:28:09
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2015-10-21 14:27:36
katalog Konsultacje społeczne na rok 2016 2015-10-21 14:26:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-10-06 11:39:31
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-10-06 11:38:27
katalog Sesja nr VIII 2015-09-15 15:17:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2015-09-14 14:19:58
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2027. 2015-09-10 10:01:11
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-10 09:55:35
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice 2015-09-08 12:29:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-09-04 14:25:11
dokument Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy 2015-09-04 14:23:24
katalog Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:22:46
dokument Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej 2015-09-04 14:21:02
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2015-09-04 14:20:14
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 135/7 w obrębie Chabowo wydzielonej na poszerzenie pasa drogi gminnej działka Nr 176 2015-09-04 14:19:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2015-09-04 14:18:49
katalog Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:18:00
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, ZFŚS, księgowości 2015-08-21 08:53:12
dokument Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-08-17 10:47:51
dokument Akty prawa miejscowego 2015 r. 2015-07-13 13:55:44
dokument Akty prawa miejscowego 2014 r. 2015-07-13 13:00:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-07-03 09:14:15
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2015-06-30 10:43:33
dokument Podatek od środków transportowych - oświadczenie 2015-06-24 11:12:16
dokument Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-06-18 15:30:05
dokument Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-18 15:28:06
dokument Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015-06-18 15:27:16
dokument Uchwała Nr VII/30/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r. 2015-06-18 15:25:55
dokument Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2014 r. 2015-06-18 15:24:43
katalog Sesja Nr VII 2015-06-18 15:19:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-06-18 14:20:21
dokument Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek organizacyjnych 2015-06-15 15:35:41
dokument Zawiadomienie 2015-06-10 09:19:28
katalog Sesja Nr VII 2015-06-10 09:18:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-06-10 09:17:54
katalog Sesja Nr VI 2015-06-09 09:37:47
dokument Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:06:46
dokument Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:03:50
dokument KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2015-06-08 11:03:12
dokument OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych 2015-06-08 11:01:47
dokument OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej 2015-06-08 11:00:44
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-05-22 15:11:34
katalog Sesja Nr VI 2015-05-22 15:10:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji 2015-05-22 15:09:25
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 2015-05-22 13:11:08
katalog Kadencja VII 2015-05-22 13:08:33
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2015-05-22 13:06:53
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-22 13:05:31
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2015-05-22 13:03:28
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Obszarów Wiejskich 2015-05-22 12:59:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice 2015-05-22 12:57:18
dokument Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-05-22 12:55:49
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. z Oświęcimia 2015-05-22 12:53:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-22 12:51:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice 2015-05-22 12:49:53
katalog Sesja Nr VI 2015-05-22 12:46:38
dokument Podatek od środków transportowych - oświadczenie rolnika dot. posiadania przyczep/naczep 2015-05-12 10:31:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2015-04-29 10:51:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-04-21 08:08:49
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2014 2015-04-16 09:49:47
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 04.09.2014 2015-04-16 09:48:26
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 12.02.2014 do 14.11.2014 2015-04-16 09:46:57
dokument Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok. 2015-04-07 18:23:24
dokument Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-04-07 18:22:30
dokument Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-07 18:21:07
katalog Sesja Nr V 2015-04-07 18:20:23
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-19 14:12:20
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok 2015-03-19 14:10:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-03-19 14:01:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice. 2015-03-19 13:59:16
katalog Sesja Nr V 2015-03-19 13:58:21
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-19 13:57:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-03-19 13:56:28
dokument Zawiadomienie 2015-03-19 13:54:10
katalog Sesja Nr V 2015-03-19 13:53:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-19 13:53:04
dokument Podatki - postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy o wysokości zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:41:53
dokument Podatki postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:39:31
dokument Podatki - postępowanie - dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy 2015-03-16 14:38:03
dokument Podatki - nadpłata - wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:36:04
dokument Podatki - nadpłata - wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2015-03-16 14:34:48
dokument Podatek rolny i leśny - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:33:05
dokument Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:24:28
dokument Podatek od środków transportowych - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:22:29
dokument Podatek od środków transportowych - wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:19:07
dokument Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie ulg podatkowych: odroczenia, raty, umorzenia 2015-03-16 14:12:44
dokument Podatek od środków transportowych - deklaracja podatkowa 2015-03-16 14:10:11
dokument WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VII 2015-03-12 08:02:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-10 12:52:41
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-05 11:02:03
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-05 10:46:13
katalog Sesja Nr IV 2015-03-03 12:45:56
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r. 2015-03-03 12:45:45
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2015-02-18 15:05:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:07:48
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2015-02-18 12:07:21
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-02-18 12:06:52
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:06:26
katalog Sesja Nr IV 2015-02-18 12:05:54
dokument Zawiadomienie o terminie sesji 2015-02-18 12:02:24
katalog Sesja Nr IV 2015-02-18 12:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-02-18 12:00:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-02-18 11:59:38
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-02-18 11:58:11
katalog W.0050.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:18
katalog W.120.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:13
dokument Skład Komisji Rewizyjnej 2015-01-23 13:28:03
dokument Skład Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-01-23 13:25:09
dokument Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2015-01-23 08:11:59
dokument Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady 2015-01-23 08:08:26
dokument Adamski Jan Stefan - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 08:01:31
dokument Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:57:21
dokument Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:53:26
dokument Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:48:02
dokument Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:44:04
dokument Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:36:01
dokument Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2015-01-22 15:28:10
dokument Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:23:36
dokument Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:20:18
dokument Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:15:57
dokument Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:11:29
dokument Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:07:32
dokument Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:00:29
dokument Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 14:54:35
katalog 2015 rok 2015-01-22 14:48:33
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2015-01-08 10:53:25
dokument Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-01-08 10:48:24
dokument Zwrot opłaty skarbowej 2015-01-08 10:43:54
katalog Sesja Nr III 2015-01-07 13:31:11
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2029 2014-12-24 10:33:29
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2014-12-24 10:31:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gmina na 2014 r. 2014-12-24 10:30:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2014-12-24 10:29:20
dokument Zawiadomienie 2014-12-24 08:50:18
katalog Sesja Nr III 2014-12-24 08:49:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 08:49:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-12-24 08:48:17
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2014-12-24 08:45:52
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-12-24 08:45:22
katalog Sesja Nr III 2014-12-24 08:44:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2014-12-24 07:40:23
dokument Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania. 2014-12-19 15:13:20
dokument Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-19 14:46:29
dokument Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-19 13:39:30
katalog Sesja Nr II 2014-12-19 13:38:03
katalog Kadencja VII 2014-12-19 13:36:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:41:22
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:39:47
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:38:25
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:35:54
katalog Sesja Nr II 2014-12-11 13:34:33
katalog Kadencja VII 2014-12-11 13:34:24
dokument Sesja Nr II 2014-12-11 13:30:23
katalog Sesja Nr II 2014-12-11 13:29:17
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2014 2014-12-09 13:44:52
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2013 2014-12-09 13:44:36
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2012 2014-12-09 13:44:23
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2011 2014-12-09 13:44:06
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2010 2014-12-09 13:43:52
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2009 2014-12-09 13:43:38
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2008 2014-12-09 13:43:24
dokument Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2007 2014-12-09 13:43:07
dokument Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:47:37
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:41:54
dokument 2. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:39:47
dokument 1. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:38:24
dokument Deklaracja 2014-12-09 10:37:16
dokument Wyjaśnienie do deklaracji zawierającej zmianę danych 2014-12-09 10:33:27
dokument Wniosek w sprawie nadpłaty 2014-12-09 10:32:13
dokument Instrukcja wypełniania przelewu 2014-12-09 10:31:42
dokument Jak wypełniać deklarację 2014-12-09 10:30:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-12-05 11:56:23
dokument Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-12-05 11:55:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-05 11:52:42
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-12-05 11:51:34
dokument DEKLARACJA 2014-12-05 11:50:28
katalog Podatek od środków transportowych 2014-12-05 11:50:01
dokument Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:19
katalog Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:02
dokument Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:48:32
dokument Podatek rolny 2014-12-05 11:48:09
katalog Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:47:22
katalog Podatek rolny 2014-12-05 11:47:14
dokument Podatek leśny 2014-12-05 11:46:53
katalog Podatek leśny 2014-12-05 11:46:25
katalog Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-12-05 11:46:15
dokument Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:53
dokument Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:31
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2014-12-05 11:27:06
dokument Kadencja VII 2014-12-05 10:57:31
dokument Skład Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-12-05 10:00:09
katalog Kadencja VII 2014-12-05 09:59:14
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2014-12-05 09:32:57
dokument Program współpracy 2014-12-05 09:32:35
dokument Fromularz konsultacji 2014-12-05 09:32:17
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-12-05 09:31:59
dokument Program współpracy 2014-12-05 09:31:19
dokument Formularz konsultacji 2014-12-05 09:30:48
dokument Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:29:36
dokument Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2014-12-05 09:28:45
katalog Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-12-05 09:27:41
katalog Konsultacje społeczne na rok 2014 2014-12-05 09:27:34
katalog Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:27:31
katalog Konsultacje społeczne na rok 2012 2014-12-05 09:27:26
dokument Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2014-12-05 09:26:37
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:26:26
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:25:50
katalog Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych Rzeczposoplitej Polskiej 2014-12-05 09:22:04
katalog Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2014-12-05 09:21:50
dokument Zadania publiczne 2014-12-05 09:19:10
dokument Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2014-12-05 09:17:00
dokument Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością gminy Bielice 2014-12-05 09:15:34
dokument Herb i flaga 2014-12-05 08:16:42
dokument Status Gminy 2014-12-05 08:10:58
dokument Kontrole zewnętrzne 2014-12-04 14:03:37
dokument Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 roku 2014-12-03 11:50:03
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:05:00
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:03:46
katalog Sesja Nr I 2014-12-03 08:59:59
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-12-03 08:58:06
dokument Skład Rady Gminy Bielice 2014-12-03 08:56:57
katalog Kadencja VII 2014-12-03 08:45:27
dokument Zawiadomienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielice 2014-11-28 08:27:40
katalog Sesja Nr I 2014-11-28 08:26:27
katalog VII Kadencja 2014-11-28 08:25:36
dokument Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-11-18 14:19:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-11-18 14:18:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/180/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . 2014-11-18 14:12:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-18 14:11:51
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-11-18 14:09:36
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-18 14:08:43
dokument Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 roku 2014-11-12 15:41:38
dokument Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2014-11-07 15:03:43
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-07 14:59:23
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-07 14:57:22
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 r. 2014-11-07 14:55:58
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-11-07 14:50:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-07 14:50:03
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:49:22
dokument Zawiadomienie 2014-11-07 14:47:14
katalog Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:46:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2014-11-07 14:45:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-10-15 07:44:36
katalog Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-10-13 10:52:29
dokument Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. 2014-10-07 09:57:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/173/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-10-07 09:01:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego 2014-10-07 08:55:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/174/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-10-07 08:52:48
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-10-07 08:50:59
dokument Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2014-09-30 14:14:28
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-09-26 10:18:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:17:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjna 2014-09-26 10:15:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:14:53
dokument Zawiadomienie 2014-09-26 10:12:55
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-09-26 10:12:03
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-09-25 15:28:09
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-25 15:24:41
katalog Sesja Nr XXXVIII 2014-09-25 15:23:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-09-22 09:57:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-08 08:01:54
dokument Protokół kontroli nr HK-128/14 2014-08-11 13:48:25
dokument Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. 2014-08-07 13:09:37
dokument Protokół Nr XXXVI/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-08-07 13:08:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-115/14 2014-08-01 12:49:11
dokument Protokół kontroli Nr HK-114/14 2014-08-01 12:48:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-113/14 2014-08-01 12:48:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-112/14 2014-08-01 12:47:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-111/14 2014-08-01 12:47:28
dokument Protokół kontroli Nr HK-110/14 2014-08-01 12:47:04
dokument Protokół kontroli Nr HK-109/14 2014-08-01 12:46:43
dokument Protokół kontroli Nr HK-108/14 2014-08-01 12:46:00
dokument Protokół kontroli Nr HK-107/14 2014-08-01 12:45:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-106/14 2014-08-01 12:45:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-31 10:44:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-31 10:42:11
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-31 10:39:47
dokument Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-22 13:15:58
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-22 13:15:35
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:14:31
dokument Zaproszenie na posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy 2014-07-22 13:14:04
dokument Zawiadomienie 2014-07-22 13:13:10
katalog Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:12:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/170/14 Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-07-15 15:02:43
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-15 15:01:57
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14 2014-07-11 14:56:19
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:55:19
dokument Zawiadomienie 2014-07-11 14:55:04
katalog Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:54:19
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-07-08 15:16:58
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r. 2014-07-08 15:16:28
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2011 r. 2014-07-08 15:14:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-07-08 10:21:20
dokument Protokół Nr XXXIV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. 2014-07-04 14:41:07
dokument Uchwała Nr XXXv/169/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-04 13:48:31
dokument Uchwała Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-04 13:47:11
dokument Uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-07-04 13:46:12
dokument Uchwała Nr XXXV/166/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice z a 2013 r. 2014-07-04 13:45:06
katalog Sesja Nr XXXV 2014-07-04 13:42:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-06-26 12:05:06
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-06-26 12:03:36
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-06-26 12:02:09
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-06-26 12:01:00
katalog Sesja Nr XXXV 2014-06-26 11:58:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:54:20
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:53:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-06-18 12:51:38
dokument Zawiadomienie 2014-06-18 12:50:48
katalog Sesja Nr XXXV 2014-06-18 12:50:22
dokument Protokół Nr XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. 2014-06-17 14:41:25
dokument Protokół Nr XXXII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. 2014-06-17 14:38:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2014-06-06 12:39:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/164/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-06-06 12:35:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/165/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze. 2014-06-06 12:33:21
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-06-06 12:32:01
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-29 11:28:09
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-05-23 08:32:24
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-05-23 08:31:48
dokument Zawiadomienie 2014-05-21 13:23:25
katalog Sesja Nr XXXIV 2014-05-21 13:21:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-05-21 13:20:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-13 12:12:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-05-09 13:54:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-05-09 13:53:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-30 10:15:49
dokument Uchawała Nr XXXIII/161/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-30 08:31:22
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-30 08:30:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-04-30 08:28:25
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-09 08:40:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-09 08:24:24
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-09 08:23:24
dokument Zawidomienie 2014-04-08 11:55:51
katalog Sesja Nr XXXIII 2014-04-08 11:55:00
katalog Sesja Nr XXXII 2014-04-08 09:45:43
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:44:40
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:44:23
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:44:05
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:43:43
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:43:03
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:42:34
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:41:58
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:41:02
dokument Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:40:44
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:39:43
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:39:12
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:38:36
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:38:10
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:37:43
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:37:14
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:36:43
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:36:03
dokument Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:35:39
dokument Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:33:06
dokument Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:32:36
dokument Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:31:07
dokument Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:30:28
dokument Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:30:01
katalog Sesja Nr XXXI 2014-04-08 09:29:19
dokument Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:27:34
dokument Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:27:05
dokument Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:26:40
dokument Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:25:58
dokument Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:19:37
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-04-08 09:17:46
dokument Protokół Nr XXXI/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 roku 2014-03-31 15:18:32
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisj Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-31 14:12:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych 2014-03-20 09:48:42
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2014-03-20 09:48:05
katalog Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:47:24
dokument Zawiadomienie 2014-03-20 09:35:04
katalog Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:34:29
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji przed XXXII sesją Rady Gminy Bielice 2014-03-20 09:33:44
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-03-07 07:45:18
dokument Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 roku 2014-03-06 08:52:45
dokument Uchwąła Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:52
dokument Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:08
dokument Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-03-06 08:47:19
dokument Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-03-06 08:46:17
dokument Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-03-06 08:45:10
dokument Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:43:15
dokument Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-06 08:40:12
dokument Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:38:04
dokument Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-03-06 08:37:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-06 08:17:21
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-02-26 12:39:52
katalog W.120.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:01:13
katalog W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:00:57
dokument Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. 2014-02-04 13:50:27
dokument Protokół Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. 2014-02-04 13:49:41
dokument Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. 2014-02-04 13:48:27
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-02-04 13:08:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-02-04 10:30:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:30:12
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:29:03
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-02-04 10:28:18
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:27:10
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-04 10:25:53
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:19:19
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-02-04 10:18:22
katalog Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:10:08
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2014-02-04 10:09:34
dokument Zawiadomienie 2014-02-04 10:07:14
katalog Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:05:10
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. 2014-01-29 12:21:44
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 07 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:42:18
dokument Akty prawa miejscowego 2013 r. 2014-01-16 11:39:26
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:21:01
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:20:27
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 14:19:37
katalog Podatek leśny 2014-01-15 14:19:03
katalog Podatek rolny 2014-01-15 14:18:55
katalog Podatek od nieruchomości 2014-01-15 14:18:42
dokument INFORMACJA 2014-01-15 14:18:05
katalog Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-01-15 14:15:47
katalog Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-01-15 14:15:19
dokument Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 14:14:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 14:13:42
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 14:00:14
dokument DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2014-01-15 13:59:36
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:59:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 13:58:30
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 13:55:40
dokument DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2014-01-15 13:55:12
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:54:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 13:53:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/135/13 Rady Gminy Bielice w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok 2014-01-15 13:46:19
dokument DEKLARACJA 2014-01-15 13:38:38
katalog Podatek od środków transportowych 2014-01-15 13:37:16
katalog Sesja Nr XXX 2014-01-15 09:32:07
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-12-30 14:51:50
dokument Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-23 12:51:28
dokument Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-12-23 12:50:06
dokument Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-12-23 12:38:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow.0,1100 ha,2,25 o pow.0,1100 ha, 2,26 o pow.0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-12-23 12:23:21
katalog Sesja Nr XXIX 2013-12-20 13:52:55
dokument Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-12-20 10:22:33
katalog Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:46:39
dokument Zawiadomienie 2013-12-20 09:45:40
katalog Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:42:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-20 09:40:35
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-12-20 09:29:10
dokument LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-12-18 08:26:30
dokument Zawiadomienieo termienie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:12:23
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:11:30
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-12-05 08:32:45
dokument Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-12-04 15:06:38
dokument Zawiadomienie o termienie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-12-02 14:00:24
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-02 08:35:28
dokument Zawiadomienie 2013-12-02 08:32:35
katalog Sesja Nr XXIX 2013-12-02 08:30:41
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2013-11-20 10:01:12
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku. 2013-11-20 09:56:15
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2013-11-20 09:55:10
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 2013-11-20 09:54:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-20 09:52:05
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:50:38
dokument Zawiadomienie 2013-11-20 09:48:02
katalog Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:45:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-11-06 14:23:10
katalog Sesja Nr XXVII 2013-11-04 11:26:35
dokument Formularz konsultacji 2013-10-28 13:30:54
dokument Program współpracy 2013-10-28 13:29:41
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-28 13:29:11
katalog Konsultacje społeczne na rok 2014 2013-10-28 13:22:37
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:54:07
dokument INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:53:44
dokument INFORMACJA 2013-10-23 09:53:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-21 08:46:04
dokument Protokół Nr XXVI/ 2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 roku 2013-10-16 21:07:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-16 21:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-02 13:06:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-02 13:05:17
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2013-09-19 12:18:47
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie. 2013-09-19 12:16:57
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji 2013-09-19 12:13:13
katalog Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:10:28
dokument Zawiadomienie 2013-09-19 12:10:00
katalog Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:08:33
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-09-18 08:42:12
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-09-10 14:08:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-07-15 14:15:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-07-11 13:25:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-07-09 11:53:03
dokument Protokół Nr XXV/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 roku 2013-07-09 10:34:07
katalog Sesja Nr XXVI 2013-07-03 09:01:42
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-07-01 12:52:32
dokument Projekt uchwały w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną. 2013-06-21 13:06:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-06-21 13:05:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-06-21 08:44:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-21 08:43:15
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2013-06-21 08:42:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-06-19 14:20:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wiecyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice 2013-06-19 14:14:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow. 0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin, gm. Bielice 2013-06-19 14:07:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-06-19 14:04:07
dokument Uchwała Nr XXV/117/13 Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2013-06-18 13:02:53
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-18 13:01:52
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-06-14 09:04:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-06-14 08:59:05
dokument Zawiadomienie 2013-06-14 08:52:15
katalog Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:45:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-06-14 08:37:39
katalog Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:32:50
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-14 08:31:43
katalog Sesja Nr XXIV 2013-06-14 08:31:30
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-06-14 08:30:15
dokument Zawiadomienie 2013-06-06 11:43:32
katalog Sesja Nr XXV 2013-06-06 11:42:58
dokument Protokół kontroli Nr HK-111/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Chabówku 2013-05-29 11:29:05
dokument Protokół kontroli Nr HK-110/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Będgoszczy 2013-05-29 11:27:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-109/13 z dnia 15.05.2013r.- piaskownica w Chabowie 2013-05-29 11:26:30
dokument Protokół kontroli Nr HK-108/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinie 2013-05-29 11:24:39
dokument Protokół kontroli Nr HK-107/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinku 2013-05-29 11:23:23
dokument Protokół kontroli Nr HK-106/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Parsowie 2013-05-29 11:21:47
dokument Protokół kontroli Nr HK-105/13 z dn8ia 15.05.2013r. - piaskownica w Swochowie 2013-05-29 11:20:28
dokument Protokół kontroli Nr HK-104/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Liniach 2013-05-29 11:18:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-103/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowym Chrapowie 2013-05-29 11:17:07
dokument Protokół kontroli Nr HK-102/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Starym Chrapowie 2013-05-29 11:15:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżet, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-28 14:15:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-101/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowych Liniach 2013-05-28 09:17:21
dokument Protokół Nr XXIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 roku 2013-05-21 08:37:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-05-20 15:04:35
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-16 09:01:36
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-05-13 14:46:30
dokument Zawiadomienie 2013-05-09 12:26:52
katalog Sesja Nr XXIV 2013-05-09 12:25:39
dokument Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 roku 2013-05-02 12:28:25
dokument Ogłoszenie Nr 4/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-22 08:22:01
dokument Protokół kontroli Nr HD-22/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Starym Chrapowie 2013-04-17 13:29:35
dokument Protokół kontroli Nr HD-21/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Chabowie 2013-04-17 13:28:19
dokument Protokół kontroli Nr HD-20/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Parsowie 2013-04-17 13:26:58
dokument Protokół kontroli Nr HD-19/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Bielicach 2013-04-17 13:25:02
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2013-04-16 08:07:26
dokument Zawidomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-04-10 15:12:26
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-04-09 10:31:12
dokument Uchwała Nr XXIII/116/13 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-04-09 10:24:36
dokument Uchwała Nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-04-09 09:49:57
katalog Sesja Nr XXIII 2013-04-09 09:46:44
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-04-09 09:46:21
dokument Ogłoszenie Nr 3/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-09 08:49:29
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-03-25 09:02:06
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej 2013-03-23 18:55:32
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-03-20 12:18:10
katalog Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:17:25
dokument Zawiadomienie 2013-03-20 12:15:36
katalog Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:13:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-03-20 12:13:14
dokument Informacja dotycząca oznakowania nieruchomości 2013-03-11 11:31:42
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 247 obręb Bielice 2013-03-11 11:28:26
dokument Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - działka nr 162/1 obręb Swochowo 2013-03-11 11:25:49
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-03-04 12:16:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-03-04 10:07:09
dokument Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 roku 2013-02-28 12:33:30
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 lutego 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:26:53
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:22:41
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do 23 października 2012 r. 2013-02-28 10:07:55
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-22 09:31:28
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r. 2013-02-22 09:30:48
dokument Informacja o wynikach rokowań - działka nr 325/4 obręb Bielice 2013-02-21 13:43:22
dokument Informacja o wynikach rokowań - działka nr 2/15 obręb Linie 2013-02-21 13:42:02
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 60/2 obręb Będgoszcz 2013-02-21 13:40:40
dokument Informacja o wyniku rokowań - działka nr 200/2 obręb Parsów 2013-02-21 13:39:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-02-13 14:41:27
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-02-13 14:16:57
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2013-02-13 14:12:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow. 0,24 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-02-13 14:06:33
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2013-02-13 13:56:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice 2013-02-12 10:58:55
dokument Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice". 2013-02-12 10:53:41
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:51:54
dokument Zawiadomienie 2013-02-12 10:47:57
katalog Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:47:40
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2013-02-12 10:43:51
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-02-08 15:30:40
dokument LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-02-06 10:18:27
dokument Informacja- Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady 2013-01-29 08:20:28
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-25 09:31:13
dokument Informacja o wynikach naboru 2013-01-22 11:00:56
dokument Protokół Nr 5/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2012 r. 2013-01-18 11:53:51
dokument Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielice 2013-01-18 10:15:42
dokument Ogłoszenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-09 14:52:22
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-01-08 14:57:38
katalog W.0050.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:52
katalog W.120.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:34
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-08 10:36:45
dokument Uchwała Nr 35/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2013-2016 2013-01-04 13:31:54
dokument Uchwała Nr 34/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2013 2013-01-04 13:30:21
dokument Uchwała Nr 33/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok 2013-01-04 13:29:09
dokument Uchwała Nr 32/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-01-04 13:26:57
dokument Uchwała Nr 31/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-04 13:24:46
dokument Uchwała Nr 30/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:22:31
dokument Uchwała Nr 29/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:18:38
dokument Uchwała Nr 28/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-01-04 13:13:43
dokument Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 roku 2013-01-03 10:03:53
dokument Ogłoszenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-02 13:50:52
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-28 13:03:41
dokument Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, w dniach 13-15 listopada 2012 r. 2012-12-28 08:49:24
dokument Protokół Nr XVIII/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 roku 2012-12-19 14:43:33
dokument Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 roku 2012-12-19 14:41:47
dokument Uchwała Nr XX/97/12 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-19 14:36:40
katalog Sesja Nr XX 2012-12-19 14:34:47
dokument Protokół Nr 4/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2012 r. 2012-12-19 14:33:48
dokument Protokół Nr 3/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 19 lipca 2012 r. 2012-12-19 14:32:37
dokument Wzór deklaracji 2012-12-17 13:09:17
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-12-14 09:49:37
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-14 09:47:43
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-12-14 09:45:59
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2012-12-13 12:30:45
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-13 12:29:45
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 2012-12-13 11:09:41
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice. 2012-12-13 11:07:55
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-12-13 11:05:42
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:03:35
dokument Zawiadomienie 2012-12-13 11:03:17
katalog Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:01:50
dokument Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-12-07 09:29:02
dokument DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2012-12-07 09:25:49
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:25:22
dokument DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2012-12-07 09:22:02
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:21:29
dokument Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-12-07 09:20:15
dokument DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2012-12-07 09:18:23
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:17:09
dokument Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-12-07 09:15:56
katalog Podatek od środków transportowych 2012-12-07 09:06:37
katalog Podatek leśny 2012-12-07 09:05:59
katalog Podatek rolny 2012-12-07 09:04:44
katalog Podatek od nieruchomości 2012-12-07 09:04:34
dokument Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-07 09:02:32
dokument Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 08:55:59
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-07 08:50:25
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-07 08:47:32
katalog Sesja Nr XX 2012-12-07 08:46:57
dokument Zawiadomienie- sesja nadzwyczajna 2012-12-05 12:06:48
katalog Sesja Nr XX 2012-12-05 12:05:46
dokument Zawiadomienie o terminie powiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-11-29 13:58:06
dokument Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-11-27 12:06:30
dokument Uchwała Nr XIX/92/12Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku 2012-11-27 12:04:24
dokument Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-27 12:02:53
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-27 12:00:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-11-26 10:43:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-11-26 10:42:00
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-20 10:54:28
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego w roku 2013 2012-11-19 13:45:11
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-11-19 13:34:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2012-11-19 13:32:30
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-11-19 13:30:34
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-11-19 13:29:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-11-16 12:40:12
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:38:01
dokument Zawiadomienie 2012-11-16 12:37:10
katalog Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:36:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia współnego komisji Rady Gminy 2012-11-16 12:31:32
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-09 13:03:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-31 14:25:10
dokument Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-10-23 13:55:22
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12 ? 21 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Bielicach, 74-202 Bielice ul. Niepokalanej 34, oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34 2012-10-22 13:46:01
dokument Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-19 11:43:27
dokument UCHWAŁA NR XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-19 11:41:15
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-19 11:39:49
dokument Konsultacje na 2013 r. 2012-10-18 13:05:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-15 08:38:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-04 08:51:16
dokument Protokół Nr XVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. 2012-10-03 13:04:30
dokument Protokół Nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. 2012-10-03 13:00:40
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiranych w każdym okręgu 2012-10-03 08:45:31
katalog Sesja Nr XVII 2012-10-02 11:22:03
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:42:47
dokument 2012-10-01 14:41:49
katalog Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:41:16
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-25 11:00:03
dokument Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-21 13:11:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-09-21 07:58:49
dokument Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012-09-20 14:52:19
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-09-20 14:51:09
katalog Sesja Nr VII 2012-09-20 14:50:05
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie 2012-09-20 12:08:15
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-20 11:47:41
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo 2012-09-20 11:43:49
katalog Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:42:19
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-20 11:42:06
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XVII sesją Rady Gminy Bielice w dniu 24 września 2012 r. 2012-09-20 11:38:41
dokument 2012-09-20 11:37:09
katalog Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:35:38
dokument Program wsparcia organizacji pozarządowych 2012-09-19 10:28:54
dokument Uchwała Nr XVI/84/12 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2012-09-17 13:02:10
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-17 13:01:05
dokument Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2012-09-17 12:02:47
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-17 11:34:40
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice 2012-09-17 10:58:22
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2012-09-17 10:56:04
dokument Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2012-09-17 10:21:47
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:21:06
dokument Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:19:54
dokument Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 2012-09-17 10:14:29
dokument Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 2012-09-17 10:12:46
dokument Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) 2012-09-17 10:08:47
dokument Wzór oferta realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:54
dokument Wzór oferta realizacji zadania publicznego- w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:06
dokument Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:04:03
dokument 2012-09-12 08:10:27
katalog Sesja Nr XVI 2012-09-12 08:09:53
dokument Protokół Nr 2/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 23 maja 2012 roku 2012-09-07 09:49:28
dokument Protokół Nr 1/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2012 roku 2012-09-07 09:48:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-04 14:44:55
dokument Ogłoszenie naboru na stanowisko KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU 2012-08-03 09:07:46
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-07-13 10:58:41
dokument Protokół Nr XIV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. 2012-07-12 15:03:05
dokument Protokół Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. 2012-07-12 14:59:15
dokument Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-07-12 10:57:25
dokument Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-07-12 10:55:08
dokument Uchwała Nr XV/81/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-07-12 10:49:21
dokument Uchwała Nr XV/80/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-12 10:45:22
dokument Uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2012-07-12 10:41:47
katalog Sesja Nr XV 2012-07-12 10:37:55
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-06-29 08:31:12
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Babinie 2012-06-27 15:02:08
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Liniach 2012-06-27 15:00:01
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Bielicach 2012-06-27 14:58:30
dokument Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznwczych- świetlica wiejska w Chabowie 2012-06-27 14:56:52
dokument Protokół kontroli Nr HK-79/12 z kontroli piaskownicy w Chabówku 2012-06-27 14:10:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-78/12 z kontroli piaskownicy w Będgoszczy 2012-06-27 14:08:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-77/12 z kontroli piaskownicy w Chabowie 2012-06-27 14:06:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-76/12 z kontroli piaskownicy w Babinie 2012-06-27 14:03:48
dokument Protokół kontroli Nr HK-75/12 z kontroli piaskownicy w Babinku 2012-06-27 13:58:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-74/12 z kontroli piaskownicy w Parsowie 2012-06-27 13:56:45
dokument Protokół kontroli Nr HK-73/12 z kontroli przystanku PKS w Bielicach 2012-06-27 13:54:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-72/12 z kontroli piaskownicy w Bielicach 2012-06-27 13:52:34
dokument Protokół kontroli Nr HK-71/12 z kontroli piaskownicy w Swochowie 2012-06-27 13:35:51
dokument Protokół kontroli Nr HK-70/12 z kontroli piaskownicy w Liniach 2012-06-27 13:33:54
dokument Protokół kontroli Nr HK-69/12 z kontroli piaskownicy w Nowych Liniach 2012-06-27 13:29:21
dokument Protokół kontroli Nr HK-68/12 z kontroli piaskownicy w Starym Chrapowie 2012-06-27 13:23:09
dokument Protokół kontroli Nr HK-67/12 z kontroli piaskownicy w Nowym Chrapowie 2012-06-27 13:17:56
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-06-25 12:47:50
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-06-20 12:38:02
dokument Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice 2012-06-15 11:46:15
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 2012-06-15 11:44:20
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za rok 2011 2012-06-15 11:34:24
katalog Sesja Nr XV 2012-06-15 11:33:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-06-15 07:49:26
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2011 r. 2012-06-15 07:47:13
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-06-14 14:35:07
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-06-14 14:06:54
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-06-14 14:03:09
katalog Sesja Nr XV 2012-06-14 13:53:07
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2012-06-14 08:00:39
dokument 2012-06-14 07:58:25
katalog Sesja Nr XV 2012-06-14 07:57:27
dokument Ogłoszenia o naborze na stanowiska: REFERENT PRAWNO-ADMINISTRACYJNY, GŁÓWNY KSIĘGOWY BIURA ZWIĄZKU, GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 2012-05-31 12:27:41
dokument Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:26:11
dokument Uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:23:59
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-29 13:21:07
dokument 2012-05-25 11:32:16
dokument 2012-05-25 11:20:31
dokument 2012-05-25 11:15:24
dokument 2012-05-25 10:23:57
dokument Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:13:29
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:11:58
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-24 13:11:02
dokument 2012-05-24 12:31:51
katalog Sesja Nr XIV 2012-05-24 12:31:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-05-17 11:02:53
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-05-16 14:11:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-05-11 08:39:07
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 2012-05-09 13:40:59
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 2012-05-09 13:40:32
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2012-04-12 14:54:04
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej 2012-04-12 14:53:10
dokument Zawiodomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-04-12 14:52:02
dokument Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przatrgu ustnego nieograniczonego. 2012-04-10 14:42:50
dokument Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2012-04-10 14:40:21
dokument Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2012-04-10 14:25:02
katalog Sesja Nr XIII 2012-04-10 14:23:04
dokument Protokół Nr XII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. 2012-04-10 14:22:37
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-04-10 13:11:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-27 11:11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-03-27 09:00:35
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego zer środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2012-03-27 08:58:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2012-03-22 14:15:25
katalog Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:14:46
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2012-03-22 14:14:21
dokument 2012-03-22 14:12:59
katalog Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:11:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-03-13 14:29:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-03-13 13:49:45
dokument Uchwała Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-03-02 10:31:36
katalog Sesja Nr XII 2012-03-02 10:11:38
dokument Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. 2012-03-02 08:51:42
dokument 2012-03-01 13:41:56
dokument 2012-02-27 14:44:16
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok 2012-02-23 11:07:37
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012 2012-02-22 13:06:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok 2012-02-22 10:57:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:55:46
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:54:00
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2012-02-22 10:52:43
katalog Sesja Nr XII 2012-02-22 10:51:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2012-02-22 10:49:50
dokument 2012-02-22 10:43:53
katalog Sesja Nr XII 2012-02-22 10:41:33
dokument 2012-02-22 09:49:28
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2012-02-20 12:12:51
dokument Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:12:23
dokument Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:11:41
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 11:00:19
dokument Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 10:33:23
dokument Protokół kontroli Nr HK-20/12 z kontroli cmentarza w Babinie 2012-02-09 15:16:32
dokument Protokół kontroli Nr HK-19/12 z kontroli cmentarza w Chabowie 2012-02-09 15:11:33
dokument Protokół kontroli Nr HK-18/12 z kontroli cmentarza w Swochowie 2012-02-09 15:08:40
dokument Protokół kontroli Nr HK-17/12 z kontroli cmentarza w Bielicach 2012-02-09 15:06:18
dokument Protokół kontroli Nr HK-16/12 z kontroli cmentarza w Starym Chrapowie 2012-02-09 15:03:53
dokument Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:43:12
katalog Zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:41:51
dokument Protokół Nr 7/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. 2012-01-30 08:37:14
katalog Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:45:01
katalog Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:41:55
dokument Protokół kontroli Nr HD-02/12 z kontroli Świetlicy środowiskowej w Starym Chrapowie 2012-01-18 08:29:43
dokument Protokół kontroli Nr HD-01/12 z kontroli Świetlicy wiejskiej w Nowym Chrapowie 2012-01-18 08:26:28
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-01-13 12:59:05
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2012 r. 2012-01-09 12:32:11
katalog Sesja Nr XI 2012-01-09 09:03:05
dokument 2012-01-05 13:48:46
dokument 2012-01-05 13:47:33
dokument 2012-01-05 13:46:08
dokument 2012-01-05 13:43:46
katalog Podatek od środków transportowych 2012-01-05 13:42:41
katalog Podatek leśny 2012-01-05 13:38:01
katalog Podatek rolny 2012-01-05 13:37:51
katalog Podatek od nieruchomości 2012-01-05 13:37:29
dokument Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. 2012-01-04 08:52:50
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-22 12:29:44
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice 2011-12-20 11:18:47
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na rok 2012 2011-12-20 11:16:12
dokument Zawiadomienie 2011-12-20 11:13:50
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 . 2011-12-20 08:52:37
dokument Projekt uchwały zmianiający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-12-20 08:50:57
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-20 08:49:42
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51, położonej w obrębie Będgoszcz 2011-12-20 08:48:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020 2011-12-20 08:46:42
katalog Sesja Nr XI 2011-12-20 08:44:47
katalog Sesja Nr XI 2011-12-20 08:42:28
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy Bielice 2011-12-20 08:39:42
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-12-13 12:15:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012. 2011-12-12 12:55:07
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 23 lutego do 17 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:29:22
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 04 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:28:04
dokument Protokół Nr 6/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. 2011-12-08 12:58:22
dokument Protokół Nr 5/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 22 września 2011 r. 2011-12-08 12:56:43
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-12-07 12:09:31
dokument Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. 2011-11-30 11:52:31
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-11-24 07:46:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-11-24 07:44:45
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-11-24 07:42:08
katalog Sesja Nr X 2011-11-21 12:19:13
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej 2011-11-10 14:32:31
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku. 2011-11-10 14:31:38
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 2011-11-10 14:30:54
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok 2011-11-10 14:26:56
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice 2011-11-10 14:24:40
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2011-11-10 13:14:56
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11 2011-11-10 13:13:51
dokument Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11. 2011-11-10 13:13:02
katalog Sesja Nr X 2011-11-10 13:12:08
dokument 2011-11-10 13:11:45
katalog Sesja Nr X 2011-11-10 13:10:50
dokument Zarzadzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2011-10-31 09:25:06
dokument PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012 2011-10-31 09:23:31
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-10-21 14:51:00
dokument Termin posiedzenia komisji doraźnej 2011-10-18 14:47:05
dokument Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-10-17 14:18:00
katalog Sesja Nr IX 2011-10-05 09:07:41
katalog Sesja Nr VIII 2011-10-05 09:07:26
dokument Termin posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-10-05 09:06:42
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-09-27 09:04:38
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo 2011-09-27 08:44:35
dokument 2011-09-26 11:47:55
katalog Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. 2011-09-26 11:47:12
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-26 11:38:36
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-09-26 11:37:22
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów 2011-09-26 11:35:37
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2011-09-26 11:33:12
katalog Sesja Nr IX 2011-09-26 11:32:12
dokument Terminy posiedzeń Komisji 2011-09-26 10:35:17
dokument 2011-09-26 10:32:56
katalog Sesja Nr IX 2011-09-26 10:31:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej 2011-09-19 09:52:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-09-19 09:30:07
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-09-19 09:28:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-09-19 09:28:02
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-31 10:06:07
dokument Protokół Nr 4/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2011 roku 2011-08-30 10:55:10
dokument Protokół Nr 3/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 24 maja 2011 roku 2011-08-30 10:53:28
dokument Protokół Nr 2/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2011 roku 2011-08-30 10:51:33
dokument Protokół Nr 1/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 marca 2011 roku 2011-08-30 10:50:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2011-08-29 12:54:06
dokument Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 roku 2011-08-24 15:10:10
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-19 12:28:14
dokument 2011-07-11 15:10:35
katalog Sesja Nr VIII 2011-07-11 15:09:56
dokument 2011-07-11 13:10:15
katalog Sesja Nr VIII 2011-07-11 13:09:11
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-07-11 09:58:25
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-07-07 14:01:42
katalog Sesja Nr VII 2011-07-07 10:16:51
dokument Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. 2011-07-07 10:14:07
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-06-24 13:55:12
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 2011-06-22 08:08:17
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-06-22 07:59:30
dokument 2011-06-22 07:58:24
katalog Sesja Nr VII 2011-06-22 07:56:52
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020 2011-06-22 07:51:48
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-06-22 07:48:35
katalog Sesja Nr VII 2011-06-22 07:43:19
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-06-17 15:06:12
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-16 11:58:47
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-16 11:57:08
dokument Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Bielice z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej. 2011-06-16 11:54:43
katalog Sesja Nr VI 2011-06-16 11:52:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia i stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej. 2011-06-16 11:50:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 14 czerwca 2011r. W sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej 2011-06-16 11:49:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Kierownika Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 2011-06-16 11:46:54
dokument Protokół Nr V/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. 2011-06-14 10:25:25
dokument Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r. 2011-06-14 10:23:52
dokument 2011-06-10 09:12:15
dokument Informacja o wyniku przetargu 2011-06-09 14:07:02
dokument Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2011-06-07 08:39:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-06 10:25:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-06 10:12:08
katalog Sesja Nr VI 2011-06-06 10:02:01
dokument Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-06-03 14:21:51
dokument 2011-06-03 08:25:44
katalog Sesja Nr VI 2011-06-03 08:24:57
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Rady Gminy Bielice 2011-06-03 08:23:09
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-05-20 13:52:11
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-05-16 13:31:00
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych 2011-05-16 13:29:57
dokument Uchwała Nr V/30/11 Rady gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-12 11:53:17
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-12 11:45:32
katalog Sesja Nr V 2011-05-12 11:43:42
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Chabówku 2011-05-10 11:17:08
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Będgoszczy 2011-05-10 11:07:36
dokument Protokół kontroli piaskownicy pry placu zabaw w Chabowie 2011-05-10 11:05:19
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinie 2011-05-10 11:03:20
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinku 2011-05-10 11:01:27
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Parsowie 2011-05-10 10:59:20
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Swochowie 2011-05-10 10:57:24
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Liniach 2011-05-10 10:54:12
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowych Liniach 2011-05-10 10:52:07
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Starym Chrapowie 2011-05-10 10:49:44
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowym Chrapowie 2011-05-10 10:46:35
dokument Protokół kontroli przystanku PKS w Bielicach 2011-05-10 10:44:33
dokument Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Bielicach 2011-05-10 10:42:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-09 13:48:38
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-09 13:42:15
katalog Sesja Nr V 2011-05-09 10:34:27
dokument 2011-05-09 10:33:58
katalog Sesja Nr V 2011-05-09 10:33:02
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-21 10:42:06
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:25:52
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:24:05
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:23:00
dokument Protokół Nr III/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. 2011-04-07 13:28:29
dokument 2011-04-07 13:07:57
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia Regulaminu Przetargu 2011-04-07 12:47:36
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach oraz przyjęcia Regulaminu i warunków Rokowań 2011-04-07 12:43:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia Regulaminu Rokowań 2011-04-07 12:40:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działaki 91/4, położonej w obrębie Stare Chrapowo w drodze bezprzetargowej 2011-04-07 12:36:01
dokument Zarzadzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów będących własnością Gminy Bielice 2011-04-07 12:34:28
dokument 2011-04-07 12:20:33
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-07 10:32:28
katalog Sesja Nr IV 2011-04-04 14:38:47
katalog Kadencja VI 2011-04-04 14:33:20
dokument Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2010 2011-03-18 13:53:09
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-03-18 13:49:36
dokument Sprawozdanie z działalności Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach 2011-03-18 13:48:06
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-03-18 13:42:34
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok 2011-03-18 13:38:18
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:37:10
dokument Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:34:54
katalog Sesja Nr IV 2011-03-18 13:31:45
dokument 2011-03-18 12:14:09
katalog Sesja Nr IV 2011-03-18 12:09:32
dokument Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2011-03-18 12:08:02
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-03-16 13:03:48
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 22 października 2010 roku do 31 grudnia 2010r. 2011-03-14 12:14:48
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji ds. Społecznych 2011-03-11 13:22:11
dokument 2011-03-11 09:50:11
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bielice 2011-03-10 11:20:18
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-03-08 11:56:36
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 1 grudnia do 29 grudnia 2010 r. 2011-03-07 10:11:39
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 22 czerwca do 9 listopada 2010 r. 2011-03-07 10:10:12
dokument Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 roku 2011-03-04 09:54:58
katalog Sesja Nr III 2011-03-04 09:00:31
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r. 2011-03-04 08:59:23
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-02-17 11:27:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-02-17 11:22:36
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-02-17 11:19:41
dokument Projekt uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-02-17 11:14:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-02-17 11:11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-02-17 11:09:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok. 2011-02-17 11:07:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-17 10:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2011-02-17 10:43:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zdania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa praz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-02-17 10:42:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-02-17 10:38:55
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-02-17 10:36:43
katalog Sesja Nr III 2011-02-17 10:33:06
dokument Terminy posiedzeń komisji przed III sesją Rady Gminy Bielice 2011-02-17 07:45:38
dokument Zawiadomienie 2011-02-17 07:42:59
katalog Sesja Nr III 2011-02-17 07:41:57
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2011-02-02 11:27:54
dokument Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2011-01-27 12:21:34
dokument 2011-01-25 10:39:53
dokument 2011-01-25 10:25:30
dokument 2011-01-25 10:25:10
dokument 2011-01-25 10:24:38
katalog Podatek od środków transportowych 2011-01-25 10:19:32
katalog Podatek leśny 2011-01-25 10:19:12
katalog Podatek rolny 2011-01-25 10:18:57
katalog Podatek od nieruchomości 2011-01-25 10:18:44
dokument Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:51:02
dokument Zbigniew Kołodziej - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:49:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych 2011-01-14 10:22:47
dokument Program współpracy 2011-01-14 10:19:35
katalog Zarządzenia Kierownika OPS 2011-01-12 11:30:59
dokument Ogłoszenie naboru 2011-01-04 11:44:12
dokument Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. 2010-12-31 09:32:24
dokument Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011- 2018. 2010-12-31 09:15:00
dokument Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011. 2010-12-31 09:13:38
dokument Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-31 09:11:39
dokument Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-31 09:10:31
dokument Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-31 09:09:34
dokument Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-31 09:08:06
dokument Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu ich działania. 2010-12-31 09:06:04
dokument Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice. 2010-12-31 09:05:07
dokument Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2010-12-31 09:04:12
katalog Sesja Nr II 2010-12-31 09:02:48
katalog Sesja Nr I 2010-12-31 09:02:40
katalog Uchwały Rady Gminy Bielice za 2010 r. 2010-12-31 09:01:59
dokument 2010-12-20 14:33:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-17 12:43:33
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-17 12:33:02
katalog Kadencja VI 2010-12-17 12:29:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-17 12:28:54
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych. 2010-12-17 12:28:08
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-17 12:27:15
katalog Sesja Nr II 2010-12-17 12:26:40
katalog Sesja Nr I 2010-12-17 12:26:30
katalog Kadencja VI 2010-12-17 12:26:01
dokument Terminy posiedzeń Komisji przed II sesją Rady Gminy Bielice 2010-12-17 12:24:30
dokument 2010-12-17 12:22:05
katalog Sesja Nr II 2010-12-17 12:21:42
dokument 2010-12-17 12:21:26
katalog Sesja Nr I 2010-12-17 12:21:02
dokument Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. 2010-12-14 08:46:32
dokument Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. 2010-12-14 08:41:57
dokument Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010 r. 2010-12-14 08:39:47
dokument Protokół Nr XXXVII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. 2010-12-14 08:36:33
dokument Protokół kontroli projektu "Świetlica miejscem integracji gminy Bielice" 2010-12-14 08:05:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-12-13 13:34:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-12-13 13:25:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/214/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020" 2010-12-13 13:23:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-12-13 13:13:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/212/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-12-13 13:12:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-13 13:09:36
dokument Protokół z kontroli - Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w okresie 01.01.2007 - 31.08.2010r. 2010-12-07 12:09:58
dokument 2010-12-01 11:57:25
katalog Kadencja VI 2010-12-01 11:56:54
katalog VI Kadencja 2010-11-30 09:04:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-08 18:28:42
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok 2010-11-08 18:27:46
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r. 2010-11-08 18:26:42
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok 2010-11-08 18:25:50
katalog Sesja XL 2010-11-08 18:25:09
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-11-08 07:59:28
dokument 2010-11-08 07:58:39
katalog Sesja Nr XL 2010-11-08 07:57:32
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 czerwca 2010r. do 18 października 2010r. 2010-10-21 14:33:37
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2010-10-13 10:56:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020 2010-10-13 10:54:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-13 10:53:05
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-10-13 10:51:13
katalog Sesja XXXIX 2010-10-13 10:49:05
dokument 2010-10-13 10:48:01
katalog Sesja Nr XXXIX 2010-10-13 10:46:45
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna 2010-09-27 13:15:05
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:32:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:31:08
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych 2010-09-23 08:27:45
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-09-08 08:29:56
dokument Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2010-09-08 08:25:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-09-08 08:22:25
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-09-08 08:21:18
katalog Sesja XXXVIII 2010-09-08 08:17:00
dokument 2010-09-08 08:16:34
katalog Sesja Nr XXXVIII 2010-09-08 08:15:29
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Bielicach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:40:39
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowych Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:37:15
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Starym Chrapowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:34:41
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowym Chrapowie w dniu 19.08.2010 r. 2010-09-06 14:32:18
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:29:52
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Swochowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:26:53
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Parsowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:24:33
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinku w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:22:39
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:20:32
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:18:15
dokument Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Będgoszczy w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:14:42
dokument Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabówku dnia 19.08.2010r. 2010-09-06 14:12:30
dokument Protokół Nr XXXVI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. 2010-07-20 11:43:17
dokument Protokół Nr XXXV/2010 z uroczystej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 maja 2010r. 2010-07-20 11:02:35
dokument 2010-07-19 08:19:45
dokument 2010-07-19 08:03:14
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-07-05 14:48:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-07-02 12:28:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego 2010-07-02 12:27:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2010-07-02 12:25:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-07-02 12:23:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-06-28 08:40:46
dokument Termin kontroli 2010-06-25 15:05:54
dokument Termin posiedzenia komisji ds. Społecznych 2010-06-24 08:29:08
dokument 2010-06-16 11:20:12
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 04 stycznia 2010r. do 08 czerwca 2010r. 2010-06-16 10:45:40
dokument Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 30 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:41:00
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. 2010-06-16 10:39:37
dokument Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26 listopada 2009r. do 30 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:38:26
dokument ZAWIADOMIENIE 2010-06-16 10:34:03
katalog Sesja Nr XXXVII 2010-06-16 10:32:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-06-16 10:32:30
katalog Sesja XXXVII 2010-06-16 10:31:40
dokument Terminy posiedzeń komisji 2010-06-16 10:30:24
dokument Protkół Nr XXXIV/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2010r. 2010-06-16 10:28:11
dokument Zawiadomienie oterminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-06-11 14:17:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/205/10 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawiebudowy masztów telefonii komórkowej na terenie Gminy Bielice 2010-06-07 14:32:18
dokument 2010-05-25 19:34:28
katalog Sesja Nr XXXVI 2010-05-25 19:16:38
dokument Protokół Nr XXXIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. 2010-05-14 08:11:02
dokument 2010-05-14 08:08:13
katalog Sesja Nr XXXV 2010-05-14 08:07:54
dokument Protokół Nr XXXII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. 2010-05-06 08:00:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-05-06 07:58:59
dokument Uchwała Nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Chabowo i Linie 2010-05-06 07:54:31
dokument Informacja o zmianie terminu kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-28 11:39:00
dokument Zawiadomienie o terminie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-04-23 07:48:28
dokument Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielice 2010-04-21 13:22:05
dokument Projekt uchwały w sprawieopinii o lokalizacji kasyna gry w Będgoszczy pod Nr 18 - Stacja paliw 2010-04-21 13:20:50
dokument Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-21 13:17:27
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-04-21 10:25:19
dokument Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice 2010-04-21 10:24:04
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Bielice 2010-04-21 10:23:14
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2010-04-21 10:22:13
katalog Sesja XXXIV 2010-04-21 10:21:19
dokument Zawiadomienie 2010-04-21 10:18:06
katalog Sesja Nr XXXIV 2010-04-21 10:17:27
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Babinie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:56:11
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Swochowie w dniu 16.04.2010r. 2010-04-19 08:52:33
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Bielicach w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:49:23
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Starym Chrapowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:42:30
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Chabowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:36:07
dokument 2010-04-09 13:09:29
dokument Protokół Nr XXXI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 roku 2010-04-09 11:06:27
katalog Sesja Nr XXXIII 2010-04-09 11:05:02
dokument Projekt uchwały 2010-04-09 11:01:24
katalog Sesja XXXIII 2010-04-09 11:00:56
dokument Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2010-04-01 08:52:48
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w okresie od 9 do 16 lutego 2010-03-25 15:09:10
dokument SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH ZA ROK 2009 2010-03-25 13:16:11
dokument Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009. 2010-03-25 13:15:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2010-03-23 14:18:04
dokument Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011rok. 2010-03-23 14:11:59
dokument Projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2010-03-23 14:10:56
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-03-23 14:09:21
dokument Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-03-23 14:07:15
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie 2010-03-23 11:51:20
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo 2010-03-23 11:45:42
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin 2010-03-23 08:03:33
katalog Sesja XXXII 2010-03-23 08:01:25
dokument Zawiadomienie 2010-03-23 07:45:40
katalog Sesja Nr XXXII 2010-03-23 07:44:01
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 4 marca 2010r. 2010-03-18 13:57:56
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 17.02.2010r. 2010-03-16 12:14:54
dokument Zawiadomienie o teminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-03-12 14:52:29
dokument 2010-02-22 14:39:05
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2010-02-17 14:19:29
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-02-17 14:18:43
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/2 ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-17 12:20:05
dokument Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-02-09 10:23:57
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-04 11:39:17
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/1 ETATU 2010-02-03 09:33:36
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO KUCHARZ W WYMIARZE1/2 ETATU 2010-02-03 09:32:00
dokument PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2 ETATU 2010-02-03 09:30:22
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 luty 2010 r. w sprawie naboru pracowników do projektu "Zielone Przedszkole" oraz powołania komisji rekrutacyjnej 2010-02-03 09:27:57
dokument 2010-01-25 08:43:44
dokument 2010-01-25 08:42:10
dokument 2010-01-25 08:41:34
dokument Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Gminy Bielice 2010-01-25 08:34:10
katalog Sesja Nr XXXI 2010-01-25 08:33:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Chabowo 2010-01-22 14:25:24
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 517/2, położonej w miejscowość Babinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-01-22 14:24:53
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice 2010-01-22 14:24:01
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 2010-01-22 14:22:25
katalog Sesja XXXI 2010-01-22 14:21:44
dokument Terminy posiedzeń komisji Rady gminy Bielice 2010-01-22 14:21:15
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2010-01-22 14:20:06
dokument Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:32:33
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/413/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 rok 2010-01-14 08:28:36
dokument Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:24:14
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:16:59
katalog Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:14:17
katalog Uchwały Rady Gminy za 2010 r. 2010-01-14 07:51:43
dokument 2010-01-14 07:49:38
dokument Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. 2010-01-11 12:24:10
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-01-11 12:21:59
katalog Sesja Rady XXX 2010-01-11 11:35:42
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2009-12-23 12:22:26
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2009-12-23 12:06:45
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2009-12-23 11:53:37
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2009-12-23 11:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6,238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo 2009-12-23 11:45:12
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2009-12-23 11:41:18
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok 2009-12-23 11:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-12-23 11:31:13
dokument Protokół Nr 5/2009 z dnia 28 października 2009 roku 2009-12-23 11:26:25
dokument Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2009-12-23 07:50:27
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2009-12-23 07:48:51
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:56
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:00
dokument 2009-12-23 07:44:46
katalog Sesja Nr XXX 2009-12-23 07:44:22
dokument Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009 2009-12-23 07:42:42
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2009-12-23 07:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-12-23 07:37:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-23 07:34:11
katalog Sesja XXX 2009-12-23 07:32:43
dokument Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r. 2009-12-03 13:23:19
katalog Sesja Rady XXIX 2009-12-03 11:29:06
dokument 2009-11-19 13:11:03
dokument Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2009-11-18 11:40:53
dokument 2009-11-18 11:38:48
katalog Sesja Nr XXIX 2009-11-18 11:38:05
katalog Sesja XXIX 2009-11-18 11:34:52
dokument 2009-10-29 09:47:05
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 23 lipca 2009 roku do 13 października 2009r. 2009-10-28 14:14:04
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-10-27 15:08:01
dokument Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-10-21 09:38:11
dokument Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 28 maja 2009 roku do 16 września 2009 roku 2009-10-09 11:21:32
dokument Protokół Nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku 2009-10-07 14:24:44
dokument Protokół Nr 3/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku 2009-10-07 14:22:51
dokument Protokół Nr 2/2009 z dnia 8 maja 2009 roku 2009-10-07 14:20:00
dokument Protokół Nr 1/2009 z dnia 20 marca 2009 roku 2009-10-07 14:16:25
dokument Protokół Nr 3/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku 2009-10-07 14:13:03
dokument Protokół Nr 2/2008 z dnia 15 października 2008 roku 2009-10-07 14:09:49
dokument Protokół Nr 1/2008 z dnia 27 maja 2008 roku 2009-10-07 14:06:37
dokument Protokół Nr 2/2007 z dnia 30 października 2007 roku 2009-10-07 14:03:52
dokument Protokół Nr 1/2007 z dnia 31 maja 2007 roku 2009-10-07 14:02:41
dokument 2009-09-22 15:04:31
dokument Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych 2009-09-22 13:43:23
dokument Zadania i kompetencje stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2009-09-22 13:27:54
dokument Protokół z kontroli w zakresie stanu sanitarnego na cmentarzu w m. Stare Chrapowo, Bielice, Swochowo, Babin, Chabowo, przeprowadzony w dniu 15 września 2009roku 2009-09-22 09:22:43
dokument Uchwała Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok 2009-09-22 09:21:29
dokument Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku 2009-09-21 13:55:21
katalog Sesja Rady XXVIII 2009-09-21 13:12:18
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 10 września w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-09-11 12:36:26
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-09-11 11:03:36
dokument Informacje z wykonania budżetu 2009-09-08 11:25:30
dokument Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2009-09-08 11:21:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-09-08 11:02:44
katalog Sesja XXVIII 2009-09-08 11:01:31
dokument 2009-09-08 10:58:30
katalog Sesja Nr XXVIII 2009-09-08 10:58:14
dokument Terminy posiedzeń komisji przed XXVIII sesją 2009-09-08 10:48:49
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-08-19 12:32:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 30 października 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-08-19 12:22:00
dokument Rejestr Zarządzeń Wójta od 27 kwietnia 2009 roku do 1 lipca 2009 roku 2009-07-21 11:01:55
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- 17 lipca 2009r. 2009-07-09 14:55:32
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Swochowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:17:29
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:13:31
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:58:31
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Starym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:54:20
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowych Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:50:36
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:42:08
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinku, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:52:45
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Parsowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:44:58
dokument Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Bielicach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:35:51
dokument Protokół z kontroli przystanku PKS w Bielicach przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2009r. 2009-07-09 09:06:37
dokument Protokół Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku 2009-07-03 11:04:44
dokument Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2009-07-03 08:44:06
katalog Sesja Rady XXVII 2009-06-30 14:50:52
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:44:00
dokument Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:32:44
dokument Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2009-06-25 15:22:47
dokument Regulamin Urzędu Gminy Bielice 2009-06-25 12:54:25
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2009-06-23 10:27:01
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej 2009-06-23 10:24:29
katalog Sesja XXVII 2009-06-23 10:05:16
dokument 2009-06-23 10:01:45
katalog Sesja Nr XXVII 2009-06-23 10:01:06