Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji Nr I z dnia 24 listopada 2006r.


P r o t o k ó ł Nr I / 2006

z sesji R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

Początek sesji - godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski , Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach - Helena Ciesielska /obecna do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice/, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka , sołtysi wsi: Babinek - Agata Trun, Nowe Linie - Bolesław Gapys , Stare Chrapowo - Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady I sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielice otworzył najstarszy wiekiem radny - pan Michał Bednarczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził , że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad, powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Minutą ciszy, obecni na sesji uczcili pamięć zmarłych 23 górników ,którzy zginęli w kopalni „HALEMBA”.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I nowo wybraną Radę Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej sesji -poinformował pan Michał Bednarczyk przedstawiając porządek obrad, do którego nie zgłoszono propozycji zmian.

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

W następnej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach - Helena Ciesielska wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Pan Michał Bednarczyk odczytał rotę ślubowania i według kolejności na liście obecności nowo wybrani radni złożyli ślubowanie w myśl art.23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym .Każdy z radnych złożył ślubowanie z dodaniem zdania ”Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Michał Bednarczyk poinformował ,że zgodnie z ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy Bielice poprzedniej kadencji porządkiem sesji nastąpi wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bielice ,prosząc o zgłaszanie kandydatur.

W imieniu Komitetu Wyborczego „Jedność” radny Sławomir Władysław Jędrzejczyk zgłosił kandydaturę pana Edwarda Mocarskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Bielice , który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Marzena Wolniakowska zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Wilczyńskiego stwierdzając ,że w poprzedniej kadencji uczestniczyła w sesjach Rady Gminy jako sołtys ,wtedy zaobserwowała, że radny ten reprezentował swoich mieszkańców występując bardzo zdecydowanie .

Radny Piotr Wilczyński mówiąc ,że prowadził rozmowy z KW „Jedność” i pozostałymi stronami, więc postanowił wyrazić zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy Bielice .

W związku z brakiem innych kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Bielice zamknięto listę zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej ,która przeprowadzi głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Radny Artur Kuświk zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Jędrzejczyka ,który wyraził zgodę .

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił kandydaturę radnego Marcina Zięciny, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Marzena Wolniakowska zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Przepiórki, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Skład Komisji Rewizyjnej w osobach :

  1. Sławomir Jędrzejczyk

  2. Marcin Zięcina

  3. Mariusz Przepiórka

jednogłośnie 15 głosami „za” została powołana przez Radę Gminy Bielice.

Prowadzący obrady sesji - Michał Bednarczyk ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach.

Komisja Skrutacyjna poinformowała ,że spośród siebie wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Sławomira Jędrzejczyka.

Przewodniczący Komisji - Sławomir Jędrzejczyk objaśnił sposób głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy . Rozdane zostały karty do głosowania .Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Sławomir Jędrzejczyk odczytał protokół z głosowania tajnego ,który wraz z kartami do głosowania przekazał prowadzącemu sesję Michałowi Bednarczykowi.

Radny Michał Bednarczyk odczytał Uchwałę Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice , która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Bielice wybrany został pan Edward Mocarski.

Po odczytaniu uchwały ,pan Michał Bednarczyk przekazał prowadzenie sesji wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Bielice -panu Edwardowi Mocarskiemu, składając serdeczne gratulacje. Przewodniczący Rady podziękował za wybór ,składając zapewnienie ,że dołoży wszelkich starań, aby godnie reprezentować Radę Gminy dbając o dobro mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski nadmienił ,że radni złożyli na dzisiejszej sesji ślubowanie wyrażając nadzieję ,że nie będzie podziałów, ale zgodnie radni będą reprezentować nie tylko swoich wyborców z poszczególnych okręgów ,ale wypełniać będą mandat radnego mając na uwadze całe społeczeństwo gminy Bielice.

Następnie Przewodniczący Rady pogratulował wyboru radnym obecnej kadencji.

 

Ad.4 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice

 

Radny Piotr Wilczyński zgłosił kandydaturę radnego Michała Bednarczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice , który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Wiesław Tumasz zgłosił kandydaturę radnego Piotra Wilczyńskiego ,króry również nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Marek Szczęsny zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Mordala, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Marzena Wolniakowska zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Przepiórkę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zaproponował radną Marzenę Wolniakowską ,która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W związku nie zgłoszeniem innych kandydatur zamknięto listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Andrzej Kołobycz zaproponował ,aby zmienić tylko radnego Mariusza Przepiórkę, który kandyduje na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Radny Mariusz Przepiórka zgłosił kandydaturę radnej Marzeny Wolniakowskiej, która wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Radny Sławomir Jędrzejczyk i radny Marcin Zięcina wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Skrutacyjnej.

Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami „za” powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice .

Komisja Skrutacyjna spośród siebie wybrała na Przewodniczącego radnego Sławomira Jędrzejczyka, który objaśnił sposób głosowania tajnego.

Rozdano karty do głosowania tajnego.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym ,Przewodniczący ogłosił 10 -minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -Sławomir Jędrzejczyk odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice i przekazał wraz z kartami do głosowania tajnego Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski odczytał Uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Na Wiceprzewodniczącego wybrany został pan Krzysztof Mordal.

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy panu Krzysztofowi Mordalowi

W związku z wyczerpaniem porządku obrady I sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.15 zamknął Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski.

1

 

 

4

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 09-01-2007 10:48:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 07-05-2008 14:30:10